KINH TẾ
Cập nhật 17:26 | 29/01/2020 (GMT+7)
.
Agribank Nam Thanh Hóa:

Phát hành gần 70 thẻ nông nghiệp nông thôn

17:14 | 08/12/2019
Thực hiện Đề án Đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn của Agribank, từ ngày 15.9 đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đã phát hành được gần 70 thẻ nông nghiệp nông thôn.

Đây là Chương trình nhằm đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, hạn chế và đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, góp phần gia tăng sự tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các cá nhân, gia đình cũng như các dịch vụ thanh toán văn minh, hiện đại.

Cùng với việc phát hành thẻ nông nghiệp, nông thôn, Agribank Nam Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giữa Agribank với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh các cấp cho vay, thu hồi nợ và trả nợ ngân hàng; đơn giản thủ tục, hồ sơ, gia tăng các chương trình tín dụng ưu đãi cho người dân. Đặc biệt, việc kết hợp điểm giao dịch lưu động với cho vay qua tổ vay vốn, Agribank Nam Thanh Hóa đã khơi thông nguồn vốn tín dụng đầu tư cho “Tam nông”. Đây là một kênh dẫn vốn hiệu quả với chi phí thấp, giảm thời gian đi lại, đảm bảo sự an toàn cho khách hàng, đồng thời phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt nạn tín dụng đen, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Đức Kiên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang