KINH TẾ
Cập nhật 10:16 | 27/01/2020 (GMT+7)
.

10 năm, huy động 1,96 triệu tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

03:33 | 11/12/2019
Trong giai đoạn 2009 - 2019, kênh phát hành trái phiếu Chính phủ đã huy động được 1,96 triệu tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, bình quân đạt 175 nghìn tỷ đồng/năm, gấp 4 lần so với giai đoạn 2000 - 2008. Quy mô thị trường TPCP đến hết tháng 11.2019 bằng 25,1%GDP.

Ngày 10.12, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 10 năm hoạt động của thị trường TPCP chuyên biệt và xây dựng định hướng, kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

Thị trường TPCP chuyên biệt chính thức đi vào hoạt động tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 24.9.2009. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, qua 10 năm hoạt động, thị trường TPCP đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân 27%/năm và trở thành kênh huy động vốn hiệu quả cho đầu tư phát triển, đồng thời là công cụ đầu tư an toàn, hiệu quả cho các loại hình nhà đầu tư. Việc tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài với chi phí huy động vốn hợp lý đã tạo điều kiện cho Chính phủ tăng khả năng vay nợ tại thị trường trong nước, giảm vay nợ nước ngoài, góp phần giảm rủi ro của danh mục nợ công.

Sản phẩm hàng hóa trên thị trường cũng được phát triển đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và yêu cầu huy động vốn cho ngân sách. Từ năm 2015, Kho bạc Nhà nước bắt đầu phát hành trái phiếu theo lô lớn, nâng cao chất lượng hàng hóa TPCP trên thị trường tài chính. Số lượng mã trái phiếu đã giảm từ mức khoảng 300 mã năm 2009 xuống còn 170 mã năm 2019, quy mô bình quân của các mã tăng khoảng 9 lần lên khoảng gần 6.000 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên hiện  nay đạt khoảng gần 9.000 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 24 lần so với giá trị giao dịch bình quân phiên năm 2009. Sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ bắt đầu hoạt động từ tháng 7.2019 bổ sung thêm cho nhà đầu tư một công cụ phòng vệ rủi ro.

Cơ sở nhà đầu tư trên thị trường TPCP đã được cải thiện theo hướng giảm tỷ lệ nắm giữ của các ngân hàng thương mại, tăng tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức bảo hiểm và các tổ chức khác. Hệ thống nhà tạo lập thị trường được phát triển từ các thành viên đấu thầu đã từng bước đóng vai trò tạo thanh khoản trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Hạ tầng cơ sở và các định chế trung gian để phát triển thị trường ngày càng hoàn thiện. Theo đó đã xây dựng được hệ thống hạ tầng công nghệ hiện đại, kết nối giữa thành viên đấu thầu và cơ quan quản lý để tổ chức hoạt động đấu thầu phát hành, giao dịch TPCP; hệ thống thanh toán đảm bảo việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu đến hạn; từ năm 2017, hoạt động thanh toán TPCP đã được thực hiện qua Ngân hàng Nhà nước.

H. Lan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang