KINH TẾ
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

23:40 | 20/02/2020
Ngày 20.2, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Cuộc làm việc nhằm đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng đã giao Ủy ban, đồng thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Báo cáo với Tổ công tác, bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban đã giải quyết 2 nhóm công việc gồm: Những việc các bộ chưa hoàn thành, chuyển giao về Ủy ban tiếp tục xử lý và những việc mới thuộc trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu sau khi Ủy ban tiếp nhận 19 tập đoàn, tổng công ty. Đến nay, Ủy ban đã xử lý xong theo thẩm quyền hoặc đã hoàn thành việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc chỉ đạo các doanh nghiệp phương hướng xử lý 201/259 vụ việc (đạt 77,6%). Đối với các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban đã hoàn thành 156/185 nhiệm vụ (đạt 84,3%); đang xử lý 29/185 nhiệm vụ.

Báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng nêu hàng loạt khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, Ủy ban gặp khó khăn trong việc thu hút các cán bộ có chuyên môn giỏi, có năng lực, kinh nghiệm từ các bộ và từ khu vực doanh nghiệp về. Trong quá trình thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu với các dự án đầu tư tại doanh nghiệp, vướng mắc lớn nhất của Ủy ban là thẩm quyền phê duyệt dự án của cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến nhiều cách hiểu không thống nhất trong nội bộ Ủy ban, giữa các bộ, ngành, các doanh nghiệp. Ngoài ra, còn khó khăn khác liên quan đến việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp, nhất là các nội dung liên quan tới nhà đất...

Từ những vướng mắc này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật nhằm hoàn thiện chức năng của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện, phối hợp với Ủy ban trong việc điều động cán bộ có năng lực, chuyên môn và vị trí việc làm phù hợp về Ủy ban công tác. Về rà soát, sắp xếp phương án sử dụng đất và cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ Tài chính, các địa phương có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban xem xét, xử lý phương án sử dụng đất của các doanh nghiệp đang hoặc chuẩn bị thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại buổi làm việc, đại diện các tập đoàn, tổng công ty đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Ủy ban, Chính phủ sớm xem xét, xử lý.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Tổ phó Tổ công tác đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương hoàn thành 2 nhiệm vụ quá hạn, trong đó có việc tổng kết thực hiện Nghị định 131/2018/NĐ-CP. Ủy ban tập trung xử lý các nhiệm vụ trong hạn, đồng thời xử lý các kiến nghị của các doanh nghiệp. Các bộ, ngành cũng cần khẩn trương xử lý các kiến nghị của Ủy ban và các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan. Mặt khác, Tổ công tác sẽ tổng hợp các vấn đề tại cuộc làm việc, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sắp tới.

Minh Phượng
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang