KINH TẾ
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.

Sẽ tính toán tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh

23:23 | 23/02/2020
Tới đây Bộ Tài chính sẽ tính toán, xác định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố cho thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Mới đây, cử tri TP Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách phần giữ lại cho thành phố, tạo điều kiện tốt hơn cho thành phố trong đầu tư phát triển. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia được ổn định 5 năm. Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự cân đối, phát triển ngân sách địa phương; đồng thời, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ lệ phần trăm (%) nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách, để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia và phát triển đồng đều giữa các địa phương.


TP Hồ Chí Minh nhiều lần đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố

Bên cạnh đó, Luật Ngân sách Nhà nước cũng quy định, đối với năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách mới, việc xác định dự toán ngân sách của từng địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh, căn cứ vào khả năng thu và nhu cầu chi ngân sách địa phương tính theo hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh, để tính toán, xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách từng tỉnh, thành phố cho thời kỳ ổn định ngân sách mới, trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.

Để TP Hồ Chí Minh có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, Bộ Tài chính đề nghị thành phố triển khai quyết liệt Nghị quyết 54/2017/NQ-QH14 ngày 24.11.2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Trong đó cần tập trung phát triển nguồn thu cho ngân sách thành phố, như: Đẩy nhanh việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND thành phố quản lý, đại diện chủ sở hữu; ban hành các khoản phí, lệ phí ngoài danh mục quy định tại Luật Phí và lệ phí; sắp xếp lại nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý; phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương sắp xếp nhà, đất trên địa bàn... Đồng thời, TP Hồ Chí Minh có các kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội khi thực hiện sơ kết Nghị quyết 54 vào năm 2020 để có thêm căn cứ xây dựng Đề án điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh là 18% tổng thu. HĐND TP Hồ Chí Minh kiến nghị nâng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố, theo lộ trình 10 năm. Theo đó, có phương án giai đoạn 2021-2025 là 24%, đến giai đoạn 2026 - 2030 là 33%.

Võ Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang