DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:10 | 26/05/2018 (GMT+7)
.

Xây dựng kế hoạch chi tiết để giám sát chuyên đề hiệu quả

07:48 | 05/03/2012
Để một cuộc giám sát chuyên đề đạt kết quả, trước khi tổ chức giám sát, Thường trực, các ban HĐND huyện Lục Nam, Bắc Giang đã chú trọng xây dựng kế hoạch chi tiết, luôn xác định rõ đối tượng mục tiêu giám sát, đặc biệt là lựa chọn phương pháp giám sát phù hợp…

Thu thập, xử lý, chọn lọc thông tin

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương... có nhiều việc phải làm, việc nào cũng có những mặt tốt, những hạn chế, thiếu sót; lĩnh vực nào cử tri cũng quan tâm, cũng phản ánh, kiến nghị... nhưng HĐND không thể tổ chức giám sát được tất cả các lĩnh vực đó. Thường trực, các ban, đại biểu HĐND cần lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ các hội nghị TXCT, từ các cuộc tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, từ ý kiến của đại biểu tại các hội nghị giao ban, các phiên họp của UBND và các ngành... để nắm thông tin chính xác, toàn diện, trên cơ sở đó, phân tích, xử lý, lựa chọn những vấn đề cơ bản nhất, liên quan nhiều nhất, trực tiếp nhất đến đời sống dân sinh, đến thực hiện chính sách pháp luật... Lựa chọn đúng đối tượng cần giám sát để tập trung nghiên cứu các văn bản liên quan, xác định mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát.

Giám sát ai, giám sát cái gì, tại sao phải giám sát?

Cùng thực hiện một nhiệm vụ, nhưng ở mỗi địa phương, mỗi ngành lại có những cách làm và kết quả khác nhau, có thể giám sát những đơn vị thực hiện tốt để thấy ưu điểm, thế mạnh, sự phù hợp thực tế của nghị quyết ban hành, phương pháp quản lý, điều hành của chính quyền các cấp để nhân rộng kinh nghiệm hay, cách làm tốt. Nhưng, cần đặc biệt quan tâm đến những đơn vị, những cơ sở có nhiều ý kiến, kiến nghị, nhiều bức xúc trong nhân dân, những địa phương còn nhiều khó khăn... qua đó nắm những hạn chế, thiếu sót trong triển khai thực hiện, trong chỉ đạo điều hành, những bất cập, bất hợp lý của những nghị quyết, chính sách đã ban hành để kịp thời đề xuất hợp lý, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc chấn chỉnh, xử lý... Chọn đúng đối tượng để giám sát chính là trả lời câu hỏi: giám sát ai, giám sát lĩnh vực nào? Để giám sát có trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, bảo đảm tính toàn diện... không nên giám sát dàn trải ở tất cả các địa phương, các đơn vị, rộng mà không sâu, nhiều mà không đáp ứng được mục đích đề ra.

Giám sát để làm gì?

Mỗi một cuộc giám sát đều nhằm đạt được một mục đích khác nhau. Mục đích của giám sát việc thực hiện Pháp lệnh Người có công sẽ khác với mục đích giám sát việc thực hiện quy trình thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. Thậm chí, ngay trong giám sát việc thực hiện quyết toán ngân sách của địa phương với việc thực hiện quyết toán ngân sách của Kho bạc và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cũng có những mục đích khác nhau. Mục đích càng rõ, giám sát càng thuận lợi. Xác định rõ mục đích giám sát là trả lời câu hỏi: giám sát để làm gì? Từ đó, có yêu cầu phù hợp với đối tượng được giám sát, với người giám sát để phục vụ hiệu quả công tác giám sát.

Giám sát nội dung nào là phù hợp nhất vớái mục đích đề ra?

Có thể cùng một lĩnh vực, nhưng có rất nhiều nội dung cần quan tâm như: công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng; quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; quá trình đầu tư; kết thúc đầu tư... Với đội ngũ giám sát mỏng, thời gian hạn hẹp, các phương tiện để tiến hành giám sát còn thiếu và không phải ai trong Đoàn giám sát cũng đều biết cách sử dụng... Vì vậy Đoàn giám sát phải lựa chọn nội dung giám sát phù hợp để đem lại kết quả. 

Nhiệm kỳ qua, Thường trực, các ban HĐND huyện Lục Nam, Bắc Giang đã chọn giám sát việc thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư. Hai nội dung này được thể hiện xuyên suốt trong quá trình đầu tư xây dựng của địa phương. Thực tế giám sát đã cho thấy: hầu hết các địa phương không chủ động xây dựng kế hoạch; quy hoạch không hợp lý; thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư không bảo đảm quy định; báo cáo thiết kế thi công khác xa thực tế. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều công trình bị kéo dài do không có kinh phí, công trình đã thi công xong nhưng không quyết toán được do thiếu thủ tục, chất lượng nhiều công trình không cao... Kết luận giám sát chuyên đề này đã chỉ rõ những tồn tại trong đầu tư xây dựng cơ bản ở cả địa phương và ngành chức năng, đồng thời yêu cầu UBND chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cơ quan chuyên môn, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm trong đầu tư xây dựng của địa phương...

Giám sát như thế nào và bằng cách nào?

Với mỗi nội dung, lĩnh vực giám sát, có những phương pháp giám sát khác nhau. Không chỉ ngồi nghe báo cáo, nghiên cứu tài liệu, chất vấn đối tượng được giám sát, mà còn phải có nhiều cách thức tiếp cận linh hoạt, có như vậy Đoàn giám sát mới hiểu chắc, hiểu sâu vấn đề cần quan tâm. Có những cuộc giám sát chỉ cần đọc, nghe, trao đổi, nhưng cũng có những cuộc giám sát cần gặp gỡ trực tiếp những đối tượng liên quan đến nội dung giám sát. Có những cuộc phải có cả các phương tiện, dụng cụ kèm theo để kiểm tra, đánh giá, kiểm chứng... Giám sát việc thực hiện Pháp lệnh người có công, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã đến gặp trực tiếp các đối tượng được thụ hưởng để nắm bắt tình hình, đối chiếu báo cáo của các ngành và của địa phương... qua đó đã phát hiện và yêu cầu xử lý kịp thời đối tượng tham nhũng tiền chế độ chính sách; chấn chỉnh kịp thời việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn cũng như cán bộ thực hiện. Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, Đoàn giám sát đã nghiên cứu, xem xét từ việc sử dụng các nguyên vật liệu tại hiện trường với báo cáo thiết kế thi công. Giám sát việc thực hiện Luật Môi trường trong khai thác khoáng sản, Đoàn giám sát đã cùng công nhân xuống tận hầm lò, đến từng mảnh ruộng, khe suối mà cử tri phản ánh để xem xét… Từ đó mới có kết luận chính xác. Rõ ràng, với mỗi cuộc giám sát cần có một phương pháp phù hợp mới đem lại hiệu quả.

Ai sẽ tham gia Đoàn giám sát để đạt hiệu quả?

Kế hoạch dù có đầy đủ, chi tiết, khoa học đến đâu, thành phần tham gia Đoàn giám sát không phù hợp thì cũng không thể giám sát thành công. Nếu thành phần Đoàn giám sát chỉ bó hẹp trong Thường trực, thành viên các ban HĐND, chất lượng giám sát sẽ rất hạn chế. Đặt câu hỏi: ai sẽ tham gia Đoàn giám sát để có kết quả giám sát tốt nhất? Có thể mời những người am hiểu về lĩnh vực giám sát tham gia như thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, nắm chắc các văn bản chỉ đạo; những chuyên viên giỏi và có tâm huyết trong lĩnh vực mà Đoàn giám sát quan tâm... Họ sẽ giúp Đoàn giám sát có kết luận chính xác, có những kiến nghị hợp lý, những giải pháp thỏa đáng đối với đối tượng được giám sát cũng như đối với chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn cấp trên. Mặt khác, tham gia giám sát ở cơ sở, lãnh đạo các cơ quan cũng có dịp nắm rõ hơn việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành ở cơ sở, từ đó, có cách chỉ đạo, điều hành tốt hơn. Vì vậy có thể nói, thành phần Đoàn giám sát là nhân tố quan trọng quyết định thành công của một cuộc giám sát.

Giám sát vào thời điểm nào là phù hợp nhất?

Ngoài ra, việc lựa chọn thời điểm giám sát phù hợp cũng là yếu tố quyết định kết quả giám sát. Giám sát đúng thời điểm để kịp thời phát hiện, động viên khuyến khích cũng như điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp. Giám sát không thể sớm quá vì sẽ chưa có gì để đánh giá, cũng không nên muộn quá vì nếu sai phạm, khắc phục sẽ rất nặng nề. Tùy theo từng địa phương, từng lĩnh vực để định thời gian giám sát thích hợp cũng góp phần nâng cao chất lượng,  hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Luyện Hạnh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang