DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.

Đại biểu nên luân phiên tiếp xúc với cử tri

08:44 | 14/10/2012
Có địa phương phân công luân phiên các đại biểu trong tổ TXCT ở các đơn vị bầu cử khác nhau trên địa bàn đã phát huy một số ưu điểm. Nhưng tổ chức cho đại biểu TXCT ở đơn vị bầu cử nào, vào thời điểm nào là vấn đề cần được trao đổi để bảo đảm đúng quy định và gắn trách nhiệm đại biểu trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐĐQH quy định: các ĐBQH được bầu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hợp thành Đoàn ĐBQH; ĐBQH có trách nhiệm TXCT theo chương trình TXCT của Đoàn ĐBQH, có thể TXCT nơi cư trú, nơi làm việc. Quy chế hoạt động của HĐND các cấp quy định: Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND xây dựng chương trình TXCT của Tổ và phối hợp với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam, UBND cấp dưới... tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Tức là, đại biểu dân cử có thể TXCT trước, sau kỳ họp ở đơn vị bầu cử khác trong cùng một tổ hoặc trong cùng Đoàn ĐQBH, hoặc tiếp xúc ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Một số địa phương đã thực hiện luân phiên đại biểu trong Tổ TXCT trước, sau kỳ họp không ở đơn vị bầu ra mình. Cách này ưu điểm là: đại biểu trong Tổ có điều kiện để giám sát nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giúp đại biểu có cơ hội thu thập ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh nhiều lần tới đại biểu nhận ủy quyền nhưng không giải quyết, hoặc thực hiện chưa dứt điểm; khai thác được ưu thế của đại biểu trong việc xem xét, giải quyết những vấn đề nóng nhưng không thuộc đơn vị bầu cử của mình; tạo môi trường để cử tri xem xét, đánh giá các đại biểu, góp ý kịp thời cho đại biểu mình bầu ra thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ... Nhưng, hạn chế là đại biểu không liên hệ được với cử tri nơi bầu ra mình thông qua hội nghị TXCT trước, sau kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị tiếp thu từ kỳ tiếp xúc lần trước không trả lời được trực tiếp mà phải giao lại cho đại biểu ở đơn vị bầu cử khác đến trả lời, nên chưa gắn kết trực tiếp được trách nhiệm của đại biểu với cử tri về vấn đề đã nhận xử lý, giải quyết.

Luật và Quy chế hoạt động của HĐND quy định: đại biểu HĐND phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri...; thực hiện chế độ tiếp xúc và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở kế hoạch TXCT trước, sau kỳ họp của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND họp phân công đại biểu TXCT tại các đơn vị bầu cử, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực trong việc TXCT. Mặt khác, Hiến pháp quy định, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tức là nhân dân ủy nhiệm một phần quyền công dân cho một nhóm người và một số cá nhân để duy trì trật tự chung, điều hành hoạt động chung và bảo vệ, ngăn chặn sự xâm phạm từ bên ngoài. Nên cử tri giao quyền của mình cho cá nhân nào thì người đó phải chịu trách nhiệm trước cử tri; mà kỳ họp là hình thức hoạt động chủ yếu để HĐND quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng ở địa phương. Hơn nữa, đại biểu dân cử chủ yếu TXCT thông qua hội nghị trước, sau kỳ họp; tiếp dân hàng tháng, chủ yếu gắn với hoạt động ở cơ quan, đơn vị công tác. Rất ít đại biểu dành thời gian về đơn vị bầu cử TXCT chuyên đề hoặc trực tiếp đối thoại với cử tri nơi đơn vị bầu cử nảy sinh những vấn đề phức tạp hoặc bức xúc đông đảo cử tri, xã hội quan tâm. Do vậy, trước, sau kỳ họp HĐND tổ chức cho đại biểu về đơn vị bầu cử để TXCT là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, tạo thuận lợi nhất cho đại biểu gắn bó chặt chẽ với cử tri bầu ra mình.

Tuy nhiên, để phát huy những lợi thế của việc bố trí đại biểu dân cử TXCT ngoài đơn vị bầu cử trong phạm vi của tổ đại biểu, kế hoạch TXCT của Thường trực HĐND, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND phải xác định rõ yêu cầu: mỗi đại biểu đi TXCT trước, sau kỳ họp phải trực tiếp TXCT ít nhất một địa điểm ở đơn vị bầu ra mình và một điểm ở đơn vị bầu cử khác trong tổ. Địa điểm TXCT nên chọn nơi thuận lợi nhất để cử tri trực tiếp gặp, đối thoại với đại biểu về những vấn đề nóng, bức xúc xã hội quan tâm. Với kỳ họp HĐND có nội dung chuyên đề liên quan, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận cử tri ở đơn vị bầu cử, nhất thiết phải tổ chức thêm hội nghị TXCT chuyên đề trên địa bàn. Trong đó mời một số đại biểu đại diện cơ quan chuyên môn, chuyên gia có kinh nghiệm tham gia góp ý trước khi HĐND thảo luận, quyết định. Điểm TXCT trước kỳ họp có nhiều ý kiến, kiến nghị đại biểu tiếp thu thì sau kỳ họp phải tổ chức cho đại biểu đó tiếp tục về thông báo kết quả kỳ họp và trả lời nội dung đã tiếp nhận trước kỳ họp. Những vấn đề cử tri chưa nhất trí với nội dung trả lời của đại biểu, có thể tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp để làm rõ. Người chủ trì hội nghị TXCT phải thực sự năng động, làm cầu nối giữa đại biểu với cử tri tạo mọi điều kiện thuận lợi để đại biểu và cử tri thực sự gần nhau. Thực hiện được như vậy, cử tri và đại biểu dân cử sẽ thực sự gắn bó chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Văn Đức Sơn
Phó văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang