DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Nhân 1 năm Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

Không đóng cửa để xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng tốt nhất là để bảo đảm dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no tốt hơn

10:39 | 27/02/2013
Lược ghi bài nói của TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Vĩnh Phúc

Một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), nội bộ Đảng và toàn xã hội đã thành một dòng thác lớn, tự tin biểu dương sức sống của một chính đảng lãnh đạo đất nước nhìn thẳng vào thực tế, nhìn thẳng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, phê bình và tự phê bình – tự mình nhìn nhận và chỉ ra yếu kém của mình – mà tự làm thanh sạch đội ngũ. Một năm qua, chân thành tự nhận xét, toàn Đảng, toàn dân đã làm được nhiều việc, đã tự hiểu mình hơn – Mỗi chiến công ta hiểu lại các vấn đề/ Ở cái bề sâu, ở cái bề sau, ở cái bề xa/ Những năm tháng sao mà trọng đại/ Ngổn ngang thay mà rất đỗi oai hùng/ Trăm vạn khối mây trời cổ quái/ Chính lúc đẻ ra ngày là sinh hạ các hừng đông – (Chế Lan Viên).

Hiểu mình, chiến thắng mình để bước tiếp là việc làm khó nhất – Đảng ta đã chọn việc khó để làm.

Nhân dịp này, ĐBND trân trọng giới thiệu lược ghi bài nói của Tổng bí thư Đảng ta tại Tỉnh ủy Phú Thọ và Vĩnh Phúc như một gợi ý sơ kết cho một năm nói và làm Nghị quyết Trung ương 4 của toàn Đảng, toàn dân...

Qua báo cáo cũng như nghe ý kiến của các đồng chí và theo dõi hoạt động của chúng ta trên địa bàn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, rõ ràng, Phú Thọ và Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua đã vận dụng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cũng như các Nghị quyết khác của Trung ương nhiệm kỳ này một cách nghiêm túc, chặt chẽ, thận trọng theo đúng phương châm, yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

Có thể nói rằng, từ quá trình triển khai, học tập, nghiên cứu Nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị báo cáo kiểm điểm, lấy ý kiến của các nguyên lãnh đạo cũng như các cơ quan có liên quan đến việc tập hợp, tổng hợp, viết kiểm điểm và tiến hành triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, về cơ bản, các đồng chí đã làm theo đúng quy trình của Trung ương hướng dẫn. Đồng thời, cũng đã có những vận dụng, sáng tạo riêng phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. Ví dụ ở Phú Thọ, việc phổ biến Nghị quyết được thực hiện theo hình thức trực tuyến, công khai; hay việc lấy ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân thì Phú Thọ đã tổ chức lấy ý kiến của cả nhân dân và qua các kênh khác như hòm thư góp ý kiến... Cách làm như vậy cho thấy có sự vận dụng, sáng tạo. Chính vì thế, chúng ta đã nâng cao được nhận thức mà trước hết là nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Nếu như trước tình hình Đảng như chúng ta đã phân tích trong Nghị quyết Trung ương 4, mà không triển khai thực hiện một cách quyết liệt, mở đầu bằng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 thì không biết tình hình sẽ đi đến đâu. Có đúng như vậy không? Đây là sự đạt yêu cầu rất lớn: Nghị quyết Trung ương 4 có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn. Tiếp đó là việc các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt các cơ quan chính quyền, càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác Đảng. Trước đây, chưa phải nơi nào cũng được như thế. Mải làm kinh tế, làm chuyên môn thôi mà nhạt chính trị, chán Đảng, khô Đoàn… Lần này, sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, phải nói rằng kết quả rất rõ. Đương nhiên, đây mới là kết quả bước đầu, là làm một việc trong nhiều việc của Nghị quyết Trung ương 4. Qua phê bình và tự phê bình, rõ ràng, nhận thức được nâng thêm một bước. Và quan trọng là chúng ta thấy thêm được một cách sâu sắc những ưu điểm, khuyết điểm, đặc biệt là những khuyết điểm, hạn chế. Từ chỗ đó, phân tích để thấy được trách nhiệm, đề ra được những giải pháp để sắp tới thực hiện, trong đó có cái thực hiện ngay, có cái phải có thời gian để xây dựng cơ chế, quy chế, quy trình, lộ trình. Và chính vì thế mà góp phần củng cố, làm tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng. Đây chính là những kết quả lớn, là thành công cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn. Có thể nói, chúng ta đã cơ bản đạt được yêu cầu.


Chính vì chúng ta làm tốt công tác xây dựng Đảng, nên đã góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hôm qua, tôi có ngồi chung xe với đồng chí Nguyễn Doãn Khánh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ - PV), anh Khánh nói một loạt các dự án ở Phú Thọ sở dĩ có thể thúc đẩy nhanh lên được là nhờ Nghị quyết Trung ương 4; và một loạt những việc vướng mắc cũng là nhờ Nghị quyết Trung ương 4 tháo gỡ; nội bộ đoàn kết tốt hơn, anh em hiểu nhau hơn, quy hoạch cán bộ làm tốt hơn cũng là nhờ Nghị quyết Trung ương 4. Những kết quả đó là thật. Và quan trọng những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua đã làm nền móng để sắp tới chúng ta có cơ sở làm tiếp, làm tốt hơn và làm lâu dài hơn. Đánh giá ở mức đó là vừa phải, thấy được cả mặt này, mặt kia. Chúng ta đạt yêu cầu nhưng có những cái chưa đạt được yêu cầu như mong muốn, có những cái chưa đạt yêu cầu như trong Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Chúng ta cứ kiểm điểm lại xem có đúng là như vậy không? Ta mong muốn phải làm được hơn chứ nhưng chưa đạt được như mong muốn. Tại sao trong cán bộ, đảng viên vẫn còn tâm tư và băn khoăn? Nếu mình nhận đạt yêu cầu hết thì có khi lại mâu thuẫn. Chưa nói về phương pháp tư tưởng, kiểm điểm như thế này là thôi, xong nhé, đợt này thôi, khỏi phải làm nữa, trong khi đây là việc làm thường xuyên. 

Và chính vì chúng ta làm tốt công tác xây dựng Đảng mà kinh tế - xã hội của Phú Thọ tiếp tục có bước tăng trưởng. Năm 2012, Phú Thọ thu ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 18%, trong điều kiện khó khăn. Công nghiệp của Phú Thọ cũng có những mặt khó khăn, nhưng xây dựng nông thôn mới đang được triển khai, hạ tầng cơ sở đang được xây dựng...

Với Vĩnh Phúc, như các đồng chí báo cáo là nội bộ tốt hơn lên, thông cảm nhau, chia sẻ nhau, đoàn kết với nhau. Quan hệ giữa Đảng với dân như thế chắc sẽ được tin cậy hơn. Đây là yếu tố hết sức cơ bản. Một điểm hết sức quan trong nữa là trong khi chúng ta làm xây dựng Đảng nhưng không phải đóng cửa xây dựng Đảng mà Vĩnh Phúc vẫn quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Điều rất vui mừng là trong năm qua, mặc dù dự án lớn, những khu công nghiệp lớn trên địa bàn có giảm sút, nhưng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 14.500 tỷ đồng. Lớn lắm, bằng thu ngân sách của Hà Nội lúc tôi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc đạt 47 triệu đồng/người/năm, nếu quy ra USD là hơn 2.000 USD, cao hơn mức trung bình của cả nước. Vĩnh Phúc đang xử lý một loạt công trình cơ sở hạ tầng, nhất là giải phóng mặt bằng và làm mấy con đường giao thông, đường cao tốc chạy qua. Cái đó là những kết quả trông thấy hàng ngày. Như vậy, có thể nói là thành công được không? Nghị quyết Trung ương 4 có vào cuộc sống không hay thất bại, hay không đạt yêu cầu? Tiếp đó Vĩnh Phúc cũng thấy những điểm xấu để sửa, thấy ưu điểm để phát huy; xây dựng cơ chế chính sách dài hơn; cam kết với nhau để thực hiện - tôi thấy cái này tốt lắm.

Nhưng dẫu sao chúng ta không bằng lòng, vẫn phải thấy đây mới là kết quả bước đầu. Chính vì thế phải làm đi làm lại, làm thường xuyên như đánh răng rửa mặt hàng ngày.

Đối với những việc cần làm tiếp, Phú Thọ, Vĩnh Phúc có kiến nghị với Trung ương, về phía Trung ương, chúng tôi tiếp thu. Về phía địa phương, tôi đề nghị có 6 việc cần làm tiếp trên cơ sở tư tưởng chỉ đạo chung của Bộ Chính trị.

Thứ nhất, qua kiểm điểm như vừa qua là tốt rồi, tạo tiền đề, khí thế cho những việc làm tiếp theo nhưng không được bằng lòng, còn phải làm tiếp. Nó sẽ nảy sinh những việc khác, những vấn đề khác nên không được chủ quan. Đề nghị các đồng chí tiếp tục theo dõi, thảo luận, đánh giá kỹ hơn, sâu hơn để rút kinh nghiệm một cách sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong thời gian qua, đi sâu hơn vào những ý như Đảng ta đã qua nhiều lần triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. So với những lần triển khai nghị quyết về xây dựng Đảng trước, thì việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 lần này có điểm gì mới? Kể từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đặc biệt là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 vừa qua, thì cái được và chưa được là gì? Có gì mới, có gì sáng tạo, tâm đắc không? Hay có gì còn băn khoăn, trăn trở không? Nguyên nhân vì sao và đã có chuyển biến như thế nào trên thực tế về nhận thức, hành động, tác phong công tác, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, thúc đẩy công tác của địa phương...? Trên cơ sở đánh giá kỹ những kết quả bước đầu đã đạt được, sắp tới địa phương dự kiến sẽ triển khai thực hiện những công việc gì để bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4? Và từ thực tế của địa phương có kiến nghị, đề xuất gì với Trung ương để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, tạo chuyển biến thực sự trên thực tế. Có hay không có lợi ích nhóm? Lợi ích nhóm trừu tượng, khó, ẩn ẩn, hiện hiện ở chỗ này, chỗ khác không dễ nhận ra được đâu. Hay như băn khoăn của cử tri, sau kiểm điểm không thấy kỷ luật được trường hợp nào, vậy thì bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống nằm ở đâu? Để tìm ra bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái cũng không phải là khó. Một loạt các trường hợp bị xử lý kỷ luật thì đấy là bộ phận thoái hóa, hư hỏng chứ là gì nữa? Ở Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra thử thống kê xem năm vừa qua phải xử lý bao nhiêu trường hợp để thấy được sự cố gắng của chúng ta chứ. Trung ương vừa rồi cũng có thống kê, tính toán bắt bao nhiêu vụ, xử lý bao nhiêu vụ. Tôi nói con số của Trung ương để các đồng chí tham khảo: trong năm 2012, toàn Đảng đã thi hành kỷ luật 15.913 đảng viên, tăng 16% so với năm 2011, trong đó, khiển trách 8.700 người, cảnh cáo 4.700 người, cách chức 821 và khai trừ khỏi Đảng 1.687 trường hợp. Cũng trong năm 2012, trên phạm vi toàn quốc, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 267 vụ, 574 bị can về các tội tham nhũng, tăng 32% so với năm 2011. Bắt bầu Kiên, Dương Chí Dũng, em trai Dương Chí Dũng và cả đường dây tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn... Cứ bảo là chả kỷ luật ai, thế thì phải kỷ luật như thế nào? Viện Kiểm sát đã truy tố 281 vụ với 671 bị can, tăng 48% so với năm 2011. Tòa án đã xử 231 vụ, 512 bị cáo, tăng 20,9% so với năm 2011. Bộ phận này là bộ phận không nhỏ chứ gì nữa? Nó rành rành ra đấy. Chưa kể có những chỗ có thể có nhưng người ta chưa chịu nhận hoặc chưa chỉ ra.

Mặt khác, nhiều lần họp tiếp xúc cử tri, cử tri hỏi bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, hư hỏng nằm ở đâu? Tôi đã trả lời là tách bạch ra hoàn toàn thì khó. Nó nằm trong tất cả chúng ta, từng đồng chí xem lại xem có bộ phận không nhỏ nằm trong cơ thể mình không, hay mình toàn tốt, người khác toàn xấu, đứng sang một bên thì đó là bộ phận không nhỏ? Mỗi con người đều có mặt tốt - mặt xấu, mặt thiện - mặt ác luôn luôn đấu tranh với nhau. Nếu đấu tranh tốt thì mặt tốt trội lên. Ở trong một tập thể tốt, môi trường tốt, có cơ chế quản lý, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên tốt thì bộ phận không nhỏ sẽ xẹp đi. Hôm nay anh tốt, có thể mai anh không tốt. Hôm nay anh không bị cám dỗ nhưng có thể ngày mai anh lại mắc. Ai dám chủ quan mà nói rằng: mình không nằm trong bộ phận không nhỏ đó? Nói thế mới là biện chứng, và nói không tìm ra được bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thì không phải. Giải thích chỗ này là nhiều nơi không cãi được đâu. Ai dám bảo đảm mình không có vi phạm gì? Không lúc này thì lúc khác. Không hôm nay thì ngày mai. Lợi ích nhóm có trong từng người. Phải đi sâu phân tích, chứ không chủ quan mình hoàn toàn vô can, mình hoàn toàn là bộ phận trong sáng hết thì sẽ khó. Một con người, một cơ quan ngày hôm qua có thể là anh hùng, là vinh quang nhưng ngày mai đã có thể không còn anh hùng nữa nếu như trong lòng không trong sáng. Bác Hồ đã dạy thế. Bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập chúng ta. Đừng chủ quan. Vì thế, cần phải đi sâu phân tích, đánh giá sâu sắc hơn để mà làm tiếp.


Thứ hai, các đồng chí cũng phải yêu cầu cấp huyện và cấp tương đương phải báo cáo tình hình thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình như cấp tỉnh đã làm để báo cáo Trung ương. Bộ Chính trị mới đánh giá cấp tỉnh và cấp tương đương thì các đồng chí ở tỉnh cũng phải đánh giá ở cấp huyện và cấp tương đương vừa qua kiểm điểm đạt yêu cầu hay cơ bản đạt yêu cầu, có nơi nào phải kiểm điểm lại hay không? Ở Trung ương đánh giá có nơi phải kiểm điểm lại, có một số nơi phải kiểm điểm bổ sung đối với tập thể và cá nhân. Bây giờ đang hoàn thiện hồ sơ, ai đạt được 12 tiêu chí thì hãy nói là đạt yêu cầu, còn nếu thiếu tiêu chí nào thì phải làm bổ sung tiêu chí đó. Đạt 8/12 tiêu chí cũng tự nhận là mình đạt yêu cầu thì có được hay không? Cái này phải chấm điểm. Cấp tỉnh cũng phải chấm điểm cho cấp huyện và cấp tương đương rồi quyết định những tập thể, cá nhân nào phải kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại? Hay tỉnh kiểm điểm tốt, đạt yêu cầu thì chắc cấp huyện và cấp tương đương cũng không có ai phải kiểm điểm bổ sung, kiểm điểm lại và cuối cùng là hòa cả làng? Thế là, chúng ta lại nể nang và nhân nhượng. Cái này phải làm nghiêm.

Thứ ba, các đồng chí phải chuẩn bị báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XI để báo cáo với Hội nghị Tỉnh ủy và Trung ương. Phải tổng kết thực tế, thống kê đầy đủ những việc nào đã làm được, đã sửa chữa được và những việc nào đã chỉ ra nhưng còn phải làm tiếp.

Thứ tư, các đồng chí phải tổ chức các Đoàn đi kiểm tra xem ở cấp huyện và cấp tương đương đã thực hiện như thế nào đối với những yếu kém, khuyết điểm và hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian qua. Trung ương cũng sẽ lập một số Đoàn đi kiểm tra ở các tỉnh xem vừa qua kiểm điểm như thế, đã đề ra những công việc phải làm thì đã làm thế nào và sẽ đi kiểm tra khoảng 30% tổ chức đảng trong cả nước.

Thứ năm, phải tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện ngay những công việc mà các đồng chí đã đề ra. Thực hiện cơ chế, quy chế, quy trình rồi thực hiện các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 như lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh... Phải quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chứ không phải chỉ chăm chăm có việc xây dựng Đảng thì lại hỏng. Không có xây dựng Đảng chay đâu. Không có đóng cửa xây dựng Đảng đâu. Xây dựng Đảng là để thúc đẩy, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Rồi phải làm quy hoạch cán bộ, đã làm rồi thì cần xem có gì cần bổ sung nữa hay không? Chắc cũng phải làm đi, làm lại nhiều lần, chứ không phải làm một lần là xong. Trung ương cũng như vậy, tiếp tục tổng kết, triển khai làm đi làm lại, chứ không phải làm đến đấy rồi buông đâu. Phải có lộ trình. Tôi rất tán thành các đồng chí kiến nghị là phải có lộ trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 từ nay đến năm 2015 và làm cho cả nhiệm kỳ sau nữa.

Thứ sáu, các kiến nghị của các đồng chí, chúng tôi hoàn toàn tiếp thu và trên thực tế là đã tiếp thu rồi. Bộ Chính trị mới họp và sẽ có thông báo đến các đồng chí, nhất là về nội dung, kể cả học tập Nghị quyết thế nào, kê khai tài sản ra sao cho có hiệu quả, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng thế nào.

Nhân đây, tôi cũng lưu ý các đồng chí là hiện nay chúng ta đang triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đồng chí cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này cho tốt. Việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải được tiến hành thiết thực, dân chủ thực sự nhưng vẫn phải bảo đảm đúng định hướng. Hiện nay đang có tình trạng lợi dụng việc góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp để làm những việc khác, đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện đa nguyên, đa đảng, đòi tam quyền phân lập, rồi phi chính trị hóa quân đội... Vô cùng nguy hiểm. Vừa rồi có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn gì nữa. Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không? Muốn đa nguyên, đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Muốn phi chính trị hóa quân đội không?  Người ta đang có những quan điểm ấy, đưa cả lên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế là suy thoái còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này. Nếu chúng ta lơ mơ chỗ này thì là suy thoái tư tưởng chính trị đấy. Thờ ơ đối với vấn đề này, không quan tâm đến nó, coi như đó là việc của ai đấy, không phải của mình - cũng là suy thoái tư tưởng chính trị. Tính chiến đấu trong từng con người phải thường xuyên, trong từng việc cụ thể, chứ không phải cao xa gì đâu. Xây dựng Đảng gắn với việc sửa đổi Hiến pháp, nếu không cẩn thận thì Hiến pháp không thể chế hóa được Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), không thể hiện được đường lối của Đảng mà có khi lại làm ngược lại. Như vậy là suy thoái chứ còn gì nữa? Tê liệt cả sức chiến đấu rồi. Góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp bảo đảm rất dân chủ, lắng nghe, tập hợp đầy đủ. Ở đây, vai trò của các tổ chức đoàn thể, MTTQ là hết sức quan trọng.

cuối cùng, nói gì thì nói, xây dựng Đảng là biện pháp hết sức then chốt, nhưng phát triển KT - XH là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao đời sống nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh mới là mục đích cuối cùng. Không được buông lơi nhiệm vụ chính trị. Kết hợp rất chặt chẽ giữa kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần. Nếu chỉ biết xây dựng Đảng mà ngồi phê bình, kiểm điểm nhau thì không phải. Xây dựng Đảng tốt nhất là để bảo đảm dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no tốt hơn. Mục tiêu là vậy. Ai quên đi việc này, chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân, đặt mình lên trên hết tất thảy, cho rằng mình giỏi hơn người khác, mình đủ thứ tật bệnh nhưng toàn đi nói người khác, thì đấy không phải là xây dựng Đảng.

 Về tổ chức lấy ý kiến góp ý, Phú Thọ đã công khai thời gian, cách thức tổ chức lấy ý kiến góp ý; đa dạng hình thức (góp ý bằng văn bản, tổ chức hội nghị, tiến hành lấy ý kiến góp ý của nhân dân thông qua các hình thức hòm thư góp ý, qua phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh); tổng số 4 cơ quan Trung ương, 35 tổ chức, cơ quan cấp tỉnh, 18 đảng bộ trực thuộc, 59 cá nhân, 15 ban chỉ ủy chi bộ cơ quan, 15 ban chi ủy chi bộ nơi cư trú có văn bản tham gia góp 378 ý kiến cho tập thể, cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về những chuyển biến bước đầu sau kiểm điểm, trong công tác tư tưởng, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đã tạo sự chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong nhận thức, hành động thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sau kiểm điểm không có tổ chức, cá nhân có biểu hiện mất đoàn kết. Mỗi đảng viên qua hội nghị tự kiểm điểm đã tiếp tục tự giác, trung thực xem xét, nhìn lại mình, cầu thị tiếp thu những ý kiến góp ý đúng đắn, xác đáng của các tổ chức, cá nhân; để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục sửa chữa những yếu kém, thiếu sót; đồng thời khách quan, chân thành, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho tập thể và các đồng chí khác. Thông qua đó đã khẳng định tinh thần, trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; cấp trên làm gương cho cấp dưới; góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thật sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy.

Trong năm 2012, Ban Thường vụ đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Tăng cường công tác nghiên cứu, điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; xây dựng giải pháp định hướng dư luận xã hội; trong đó tập trung vào đánh giá cụ thể, chính xác mức độ suy giảm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần, nhiệt huyết cống hiến cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; làm rõ địa chỉ cụ thể của những đối tượng có những hành vi vi phạm nếp sống văn minh, đạo đức, lối sống để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Đối với việc chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, đã giao UBND tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; các dự án cần điều chỉnh, bổ sung về quy mô, nhiệm vụ, mục tiêu và thời gian, lộ trình thực hiện; xác định rõ các dự án cần chỉ đạo tập trung thực hiện như Dự án hạ tầng kỹ thuật Quảng trường Hùng Vương, Khu du lịch Văn Lang, Khu di tích lịch sử Đền Hùng và hạ tầng một số khu công nghiệp trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ các dự án: đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, điều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C (đoạn qua thành phố Việt Trì), đường 326 kéo dài... Tăng cường giám sát tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư mở rộng, các dự án lớn có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh đi vào sản xuất, nhất là các dự án của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao, Xi măng Sông Thao, Bia Sài Gòn, Ethanol...

(Trích Báo cáo của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc chuẩn bị và tiến hành tự phê bình và phê bình theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

 

 Sau gần 1 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, một trong số những kết quả nổi bật là Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức xác minh, kiểm tra việc một số cán bộ lãnh đạo vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ như Phó bí thư Huyện ủy Tam Dương; xác minh dư luận một số lãnh đạo chủ chốt cấp huyện sau khi nghỉ hưu đã vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình như nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Xuyên, nguyên Bí thư Huyện ủy Lập Thạch, nguyên Bí thư Thị ủy Phúc Yên.

Về quản lý tài nguyên đất đai, Vĩnh Phúc là tỉnh có kinh tế phát triển nhanh và trong những năm trước đây giá nhà đất tiếp tục tăng cao đã tác động tiêu cực đến công tác quản lý đất đai, tài nguyên của tỉnh. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở thiếu trách nhiệm dẫn đến tình trạng lấn, chiếm đất nông nghiệp, làm nhà trái phép, chuyển nhượng bất hợp pháp đất đai; khai thác trái phép tài nguyên (đất, cát, sỏi) diễn ra khá phức tạp; một số cán bộ, công chức vi phạm pháp luật liên quan đến đất đai. Tuy nhiên, ngay trước, trong và sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức chấn chỉnh và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trên. Năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 nhằm tạo sự chuyển biến tích căn bản trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên.

Sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, tỉnh đang chỉ đạo tổng rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Đã ngăn chặn ngay việc khai thác cát trái phép trên sông Lô, khai thác đất san nền không đúng quy định; hạn chế và từng bước xử lý tình trạng lấn, chiếm đất nông nghiệp, làm nhà trái phép, chuyển nhượng bất hợp pháp đất đai. Trong vòng 4 tháng cuối năm 2012, các huyện, thành, thị đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 705 vụ vi phạm đất đai bằng hình thức vận động nhân dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và tổ chức cưỡng chế.

Các huyện, thành, thị ủy cũng đưa nội dung tăng cường công tác quản lý đất đai vào trong những việc cần làm ngay sau kiểm điểm. Nổi bật là Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã tổ chức ký cam kết giữa Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng đoàn thể các phường, xã trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và quản lý đô thị. Sau khi tổ chức ký cam kết ở thành phố, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng các đoàn thể ở các xã, phường ký cam kết với Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể ở các khu hành chính, sau đó ký cam kết đến từng hộ gia đình...

Trích Báo cáo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

PV Báo ĐBND lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang