DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992:

Bảo đảm đầu tư và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân

11:02 | 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.

Liên quan đến lĩnh vực y tế được Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 quy định: mọi người có quyền được bảo vệ sức khoẻ; được sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, hầu hết các ý kiến đánh giá tính ưu việt về quyền được chăm sóc sức khỏe tại quy định này. Tuy nhiên, vấn đề thuật ngữ "lợi nhuận" hay "phi lợi nhuận" trong ngành y tế đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia.

Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược chính sách y tế, Bộ Y tế Lê Quang Cường cho rằng, nếu đúng nghĩa của cụm từ "lợi nhuận" sẽ được hiểu lợi nhuận bản chất không chỉ đem lại lợi nhuận mà trong đó còn có sự hưởng thụ. Mọi cơ sở y tế công hay tư nhân muốn hoạt động đều phải có lợi nhuận mới vận hành được. Nhưng quan trọng là sử dụng lợi nhuận đó như thế nào, sử dụng cho bệnh viện đó, cho tập thể đó chứ không phải cho cá nhân đầu tư. Theo ông Cường, nếu dùng thuật ngữ lợi nhuận thì rất khó, vì thực chất các bệnh viện muốn vận hành được phải tạo ra hiệu quả kinh tế thực... Như vậy, để không hiểu sai hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, nên nghiên cứu tìm một thuật ngữ khác cho phù hợp hơn.

Nghị quyết số 46/NQ-TW về công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đây là hoạt động nhân đạo trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Như vậy việc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của người dân liên quan đến gần 90 triệu người dân trên cả nước không thể là hoạt động kinh doanh - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Đặng Như Lợi khẳng định. Lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều là hoạt động kinh doanh vẫn có thể sinh ra lợi nhuận. Kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận và hoạt động kinh doanh không vì mục tiêu lợi nhuận - ông Lợi cho rằng, phi lợi nhuận vẫn là kinh doanh không thu thuế trực tiếp nhưng vẫn thu thuế gián tiếp đó là thuế giá trị gia tăng (VAT). Một yếu tố nữa chưa bàn đến là việc kiểm soát trong chi phí, nếu chi vô tội vạ vẫn là kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực y tế thì không thể cho phép kinh doanh trên thân xác của người bệnh… 

 Điều 41 (sửa đổi, bổ sung Điều 39, Điều 61) trong dự thảo quy định: mọi người có quyền được bảo vệ sức khoẻ; được sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ thực hiện các quy định về phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh; Nghiêm cấm các hành vi đe dọa đến cuộc sống và sức khoẻ của người khác và cộng đồng.

Còn theo đánh giá của nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Đặng Văn Thanh thì dịch vụ y tế hay vấn đề giáo dục, văn hóa ở tất cả các quốc gia lâu nay đều quan niệm là phi lợi nhuận vì các dịch này đều mang tính cộng đồng. Nói rõ hơn phân biệt giữa phi lợi nhuận và lợi nhuận ở chỗ là chế độ hạch toán kinh tế ở mỗi quốc gia, phải lấy được thu bù chi, bảo đảm có lợi nhuận đó là nguyên tắc. Vì các dịch vụ này mang tính cộng đồng nên mục tiêu của hoạt động này không vì lợi nhuận. Đây là vấn đề liên quan đến Nhà nước, tất cả vì mục đích cộng đồng, không lấy lợi nhuận là mục tiêu hoạt động. Do vậy, ông Đặng Văn Thanh kiến nghị, không cần thiết đưa thuật ngữ này vào Hiến pháp… nên gộp Điều 41 với Điều 62 về chính sách đầu tư, phát triển sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân thành một điều, trong đó gồm 3 khoản quy định:Thứ nhất, quy định mọi người được quyền gì về chăm sóc sức khỏe; Thứ hai, mọi người có nghĩa vụ gì đối với công tác này;Thứ ba, Nhà nước có cơ chế bảo đảm để thực hiện được các quyền trên… 

Bác Hồ đã từng nói: “Sức khỏe là vốn quý của con người. Nhân dân có sức khỏe tốt thì dân tộc ta mới phát triển trường tồn, đất nước mới cường thịnh”. Trong bối cảnh, tình hình mới đối với lĩnh vực y tế đã đặt ra yêu cầu cần phải sửa đổi, bổ sung các hiến định về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Như vậy, việc sửa đổi Hiến pháp phải bảo đảm có giá trị bền vững, lâu dài; đồng thời khẳng định được tính thống nhất cao của hệ thống pháp luật; đặc biệt là các vấn đề liên quan đến y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. 

Vi Hoa
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang