DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:04 | 06/06/2020 (GMT+7)
.

Giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

16:39 | 22/01/2017
Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, QH về những chính sách xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Dù ở bất cứ cương vị, chức vụ nào, việc góp phần công sức vào giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ luôn là một vinh dự.

Chủ động để hoàn thành nhiệm vụ

Nhìn lại năm 2016, đặc biệt là từ khi đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, trong tôi vô cùng nhiều cảm xúc. Tuy có kinh nghiệm trong hoạt động QH Khóa XII, XIII với vai trò ĐBQH kiêm nhiệm nhưng vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh là nhiệm vụ hoàn toàn mới. Môi trường công tác trong cơ quan đại biểu dân cử cao nhất hoàn toàn khác với quân đội. Trong hoạt động của QH phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tham mưu giúp QH, UBTVQH hoạch định chính sách, pháp luật; giám sát; quyết định các vấn đề quan trọng, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Mặc dù vậy, với tinh thần của một sĩ quan quân đội nhân dân, đã trải qua nhiều cương vị công tác, với kinh nghiệm thực tiễn của mình, tôi xác định sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Bản thân tôi cũng thấy rằng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước, trong đó có QH về những chính sách trong xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới là hết sức quan trọng. Dù ở bất cứ cương vị, chức vụ nào, việc góp phần công sức vào giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ luôn là một vinh dự.

Là một người lính, qua những năm tháng công tác trong quân đội, trong đó chủ yếu ở lực lượng bộ đội biên phòng, tôi đã cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng bộ đội biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới tiếp tục củng cố, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình với các nước có chung đường biên giới. Với những kinh nghiệm có được khi công tác trong quân đội, ngay sau khi nhận bàn giao nhiệm vụ, tôi đã chủ động nghiên cứu những quy định về chức năng, nhiệm vụ của QH, UBTVQH, Ủy ban Quốc phòng và An ninh để tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ủy ban. Đồng thời, phối hợp với Ban Công tác đại biểu giúp UBTVQH trong công tác kiện toàn nhân sự của Ủy ban và Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Đến nay, về cơ bản Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác và tiếp tục phát huy vị thế và vai trò của Ủy ban trong hoạt động của QH.


Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ thăm Quân cảng Cam Ranh 
Ảnh: Hoàng Ngọc 

Hoàn thiện chính sách quốc phòng an ninh

Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia là nhiệm vụ vô cùng quan trọng để đất nước phát triển. Điều này đã được xác định trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng, tiếp tục khẳng định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới đó là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Tôi cho rằng cần phải tiếp tục bám sát quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do vậy, QH cần tiếp tục chỉ đạo thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, tập trung xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống. Tiếp tục quan tâm đến cơ chế, chính sách để tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. Để từ đó có những biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Trên tinh thần đó, trong phạm vi vai trò và nhiệm vụ của mình, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tiếp tục phối hợp với HĐDT, các Ủy ban, các cơ quan của QH và các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là xây dựng Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; hoàn thiện trình QH thông qua dự án Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tiếp tục hoàn thiện chính sách về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo định hướng của Đảng phải trở thành bộ phận của công nghiệp quốc gia; quan tâm tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Ủy ban sẽ chủ trì giúp UBTVQH thực hiện giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Ngoài ra, Ủy ban sẽ phối hợp với các bộ, ngành quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng, an ninh và phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc làm nền tảng để xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, hải đảo vững mạnh trong tình hình mới.

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh
Trung Thành ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang