DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:19 | 23/02/2020 (GMT+7)
.

Kỷ luật tài chính phải nghiêm

16:41 | 22/01/2017

Kỷ luật tài chính cần được nêu cao

Để thực hiện thông điệp hành động và đổi mới trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, trước hết cần tập trung xây dựng quy định pháp luật cho những vấn đề mới và khó như: thị trường tài chính, quản lý vốn và tài sản nhà nước, một số loại thuế mới… Tăng cường giám sát những vấn đề quan trọng, nhất là nợ xấu, nợ công, dự án đầu tư không hiệu quả, sử dụng vốn ODA. Quy trình xây dựng, thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết về dự toán và quyết toán ngân sách cần được đổi mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải
Ảnh: Trung Thành

Tuân thủ kỷ luật tài chính luôn là yêu cầu hàng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN). Trong giai đoạn trung hạn 2016 - 2020, yêu cầu này càng phải được nêu cao hơn nữa, khi mà kinh tế thế giới, khu vực và trong nước dự báo có nhiều biến động khó lường; giá dầu thô có xu hướng giảm, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn tác động lớn đến nền kinh tế nước ta; thu ngân sách thiếu bền vững; bội chi ở mức cao. Mặt khác, nợ công đã tiệm cận trần cho phép, trong khi nhu cầu chi cho đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ cấu lại nền kinh tế, tăng lương theo lộ trình và bảo đảm an sinh xã hội lớn.

Có thể thấy, việc thực hiện yêu cầu này đã có cơ sở vững chắc hơn khi QH thông qua Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Kỳ họp thứ 2. Đây không chỉ là những quyết định “lần đầu tiên” trong lịch sử của QH, mà còn có tác động về lâu dài. Trong đó, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 giúp đổi mới toàn diện cơ chế quản lý ngân sách, khi chuyển từ xử lý vấn đề ngân sách ngắn hạn hàng năm sang quản lý trung và dài hạn; phối hợp tốt hơn chính sách tiền tệ với chính sách tài chính; giúp các cơ quan chức năng chuyển từ thế bị động sang chủ động, tạo quyền chủ động và chịu trách nhiệm cho các cấp sử dụng ngân sách. NSNN sẽ được cân đối tổng thể và bền vững hơn, có thể giải quyết các vấn đề phát sinh hiện nay về đầu tư công, nợ công, bội chi, cổ phần hóa cũng như khắc phục độ “trễ” của các chính sách, quyết định liên quan đến tài chính, ngân sách.

Quan trọng nhất là thực thi

Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, Kế hoạch đầu tư công trung hạn đưa ra cân đối tổng thể cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Các kế hoạch này sẽ thúc đẩy tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là quá trình thực thi. Vì thế, trong các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho giai đoạn tài chính 2016 - 2020 cần tập trung thực hiện những giải pháp then chốt, có tính chất quyết định.


QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia 2016 - 2020
Ảnh: Quang Khánh

Trước hết, phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị trong việc quản lý NSNN, cũng như xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, thu, chi NSNN. Xác định trách nhiệm người đứng đầu ở đây cũng phải cụ thể đến từng khâu, từ quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư đến thực hiện; đổi mới cơ chế vay và sử dụng vốn nước ngoài gắn với trách nhiệm hoàn trả của người đi vay. Thậm chí, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức tín dụng chấp thuận cho vay vốn cũng cần được xem xét. Đặc biệt, cần gắn việc quản lý tài chính, ngân sách với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong quản lý NSNN.

Thứ hai, cần đổi mới tư duy về quản lý, chỉ quyết định chi khi có nguồn trong dự toán được duyệt; vay, tạm ứng ngân sách chỉ trong khả năng cân đối ngân sách; quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài sản công.

Thứ ba, cần thực hiện tốt việc công khai, minh bạch NSNN, tạo điều kiện cho QH, HĐND các cấp, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phát huy vai trò của các cơ quan công luận, ý kiến cử tri cả nước. Bên cạnh thực hiện công khai ngân sách theo luật định (công khai rộng rãi cho toàn dân, giữa cấp trên - cấp dưới), trong mỗi đơn vị sử dụng ngân sách đều phải công bố minh bạch các khoản thu nhập, chi tiêu dự kiến hàng năm, cũng như kết quả thu - chi thực tế. Nói cách khác, công khai tài chính không chỉ thực hiện giữa cấp trên - cấp dưới, mà nên thực hiện quy chế dân chủ ngay ở từng cấp dự toán ngân sách.

Thứ tư, vay nợ, giải ngân trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được cấp có thẩm quyền quyết định; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, chuyển nguồn. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi đã có trong dự toán nhưng không cần thiết, chậm triển khai; hạn chế chuyển nguồn đến ngày 31.12 hằng năm để kiểm soát chặt chẽ bội chi, trần nợ công hàng năm. Từng bước thực hiện quản lý ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm vụ kết quả đầu ra, cũng như thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia.

Thứ năm, phải có những hành động cụ thể phải phấn đấu để đưa nợ Chính phủ giảm 1% và bội chi giảm khoảng 0,1% mỗi năm - đây là hai chỉ tiêu tác động mạnh nhất đến an toàn nợ công. Phải đưa mục tiêu cụ thể cho từng năm và thực hiện kiên trì, tránh nảy sinh tư tưởng “năm sau bù cho năm trước”, phấn đấu giảm mạnh bội chi NSNN đến năm 2020 không quá 3,5% GDP để thực hiện mục tiêu kiểm soát an toàn nợ công. Đặc biệt, cần xử lý ngay một số vấn đề nóng mà nhân dân đang bức xúc, góp phần đưa đầu tư công nói riêng, cũng như sử dụng ngân sách đi vào nền nếp. Chính phủ đang tích cực đi theo hướng này, mới đây Thủ tướng đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Phương Thủy ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang