DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.

Tránh tình trạng “hứa nhiều hơn làm”

11:33 | 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.

- Giám sát thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh năm 2017. Qua giám sát, bà đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của Sơn La năm qua như thế nào?

- Thời gian qua, HĐND tỉnh Sơn La đã chú trọng thực hiện công tác giám sát, đặc biệt là giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua hoạt động thực tiễn và kết quả giám sát cho thấy, năm 2017 kinh tế - xã hội tỉnh đã có những bước đột phá, đạt được những kết quả nổi bật. Cụ thể:

Một là, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9,59%; đứng thứ 3/14 tỉnh trung du và miền núi phía bắc. Khu nông, lâm, thủy sản tăng 4,11% công nghiệp - xây dựng tăng 18,02%; khu vực dịch vụ tăng 6,47% (năm 2017, thu hút gần 2 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 60 nghìn lượt khách quốc tế, tổng doanh thu 1.040 tỷ đồng; tăng 453 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2016).

Hai là, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút các doanh nghiệp đầu tư 6 nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu. Năm 2017, công bố thương hiệu sản phẩm Cà phê Sơn La, Nhãn sông Mã, Cam Phù Yên… được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Công bố sản phẩm chenh leo đạt tiêu chuẩn GlobalGap; xuất khẩu thêm được sản phẩm xoài, nhãn, chanh leo sang Úc, Mỹ, Pháp, Thụy Sỹ, Hàn Quốc. Tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương hơn 850 hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp có nhu nhập cao trong trồng trọt và nuôi cá lồng trên mặt nước.

Ba là, tổ chức 12 hoạt động trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. Phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Bắc tổ chức thành công Lễ tri ân người có công 14 tỉnh vùng Tây Bắc và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27.7.1947 - 17.7.2017).

Bốn là, tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, tại Hội nghị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án với tổng mức đầu tư 8.590 tỷ đồng; ký biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư 19 dự án, tổng mức đầu tư 14,900 tỷ đồng. Năm 2017, đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 136 dự án với tổng vốn 12940 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với năm 2016.

Năm là, tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 8 xã so với năm 2016; đã có 14 xã đạt 15 -18 tiêu chí để xét công nhận năm 2018. Toàn tỉnh cũng đã có 234 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tăng 57 trường so với năm 2016…

- Sự gắn kết giữa đại biểu HĐND với cử tri làm nên sức mạnh của cơ quan dân cử. Thưa bà, qua các đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh năm qua, đâu là những nội dung được các cử tri gửi gắm nhiều nhất, thưa bà?

- Hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri được HĐND tỉnh Sơn La rất quan tâm, chủ trọng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, phương thức tiếp xúc cử tri, kết hợp giữa việc tiếp xúc cử tri qua nghe báo cáo của cơ sở gắn với nội dung làm việc thực tế tại cơ sở; tăng dần tính chất đối thoạt trong hoạt động tiếp xúc cử tri, việc kết hợp hai hình thức tiếp xúc cử tri - đối thoại có tác dụng hỗ trợ tích cực nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, từng bước rút ngắn thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian để cử tri trình bày ý kiến, kiến nghị.

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri thời gian qua, tôi thấy điều mà các cử tri gửi gắm tới các đại biểu, đến kỳ họp HĐND tỉnh là việc ban hành cơ chế chính chính sách gắn liền với đời sống của cử tri, việc triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn, cử tri cũng gửi gắm niềm tin về sự đổi mới, hành động , sáng tạo, hiệu quả của cơ quan dân cử trong thời gian tới.

- Nội dung mà cử tri kiến nghị trước và sau kỳ họp đã được các cấp có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương giải quyết thế nào. Có gì còn tồn đọng không, thưa bà?

- Những nội dung mà cử tri kiến nghị trước và sau kỳ họp đã được cấp có thẩm quyền từ Trung ương đến địa phương quan tâm giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, có nội dung còn chậm, chưa dứt điểm, trả lời còn chung chung, chưa đưa ra được lộ trình thời gian thực hiện. Điều này dẫn đến thực trạng số lượng kiến nghị được trả lời là rất lớn nhưng chất lượng của việc giải quyết kiến nghị còn chưa cao. Quá trình giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với những kiến nghị mà cử tri kiến nghị nhiều lần, chưa được trả lời thỏa đáng.

Tại kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Sơn La, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ Tư. Trong đó, giao UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm; ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh chuyển đến. Xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành từng cấp phải chủ động, năng động thực hiện đúng, kịp thời.

- Năm 2018 hứa hẹn có những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội và cả cải cách bộ máy. HĐND có kế hoạch tham gia sâu và đóng góp vào hoạt động này như thế nào, thưa bà?

- HĐND tỉnh Sơn La đã chuẩn bị nội dung và tổ chức 3 kỳ họp của HĐND theo Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 8.12.2017 của HĐND tỉnh về chương trình tổ chức các kỳ họp năm 2018; kịp thời nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách để đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của QH Khóa XIV.

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; kịp thời xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền đối với các nội dung do UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh trình; tham gia ý kiến thẩm định các văn bản theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy. Tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh để kịp thời xem xét, thống nhất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát; tập trung thực hiện tốt các nội dung khảo sát, giám sát theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 21.7.2017 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 22/KH-TTHĐND ngày 30.10.2017 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh và phân công của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực tỉnh ủy triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của các cơ quan Nhà nước. Thực hiện đổi mới tổ chức, quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công và việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; sử dụng dự phòng ngân sách; thực hiện thu thuế, phí và lệ phí nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức giám sát, tham gia phối hợp giám sát theo đề nghị của các cơ quan của QH, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Xin cảm ơn bà!

Chi An thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang