DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:42 | 12/11/2019 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị

Giải đáp ngay vấn đề thuộc thẩm quyền

08:23 | 09/11/2018
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Quảng Ngãi đã giải quyết, trả lời thấu đáo khoảng 81% số kiến nghị cử tri gửi đến, đạt tỷ lệ cao so với trước. Một kinh nghiệm được rút ra là cần có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo địa phương để trực tiếp trả lời hoặc giải đáp ngay những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những nội dung chưa giải quyết ngay được, cần xác định thời gian cụ thể để trả lời cho cử tri.

Tạo sức thuyết phục với cử tri

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, trước hết, kế hoạch TXCT phải chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ. Đối với những địa phương ở các huyện đồng bằng, điều kiện giao thông đi lại thuận tiện thì tổ chức TXCT theo xã, phường, thị trấn. Đối với các xã miền núi, những vùng cử tri khó đến tham gia buổi TXCT tập trung tại xã, thị trấn thì tổ chức theo từng làng, thôn. Việc chọn địa điểm TXCT cần bảo đảm sao cho đại biểu tiếp xúc ở mỗi xã ít nhất một lần trong năm. Điểm riêng ở tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức cho đại biểu TXCT trước 2 tháng so với ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ hằng năm, để sớm tổng hợp, chuyển những ý kiến, kiến nghị của cử tri có tính chất bức xúc đến UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri tại kỳ họp HĐND.

Cử tri huyện đảo Lý Sơn kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh Ảnh: Hữu Danh

Thăm dò, để xác định các địa phương có nhiều vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh có giấy mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ thêm vấn đề cử tri kiến nghị. Bên cạnh đó, cần có sự tham dự của lãnh đạo địa phương để trực tiếp trả lời hoặc giải đáp ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề chưa giải quyết ngay được, cần xác định thời gian cụ thể để trả lời cho cử tri. Làm tốt nội dung này sẽ tạo được sức thuyết phục cao với cử tri và giảm tải nội dung báo cáo, tổng hợp kiến nghị chung của cử tri trình HĐND tại kỳ họp.
 
Trên 80% kiến nghị được giải quyết, trả lời thấu đáo

Cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan, đơn vị liên quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xác định việc giải quyết là trách nhiệm, yêu cầu bắt buộc, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm khi không giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng. Bên cạnh đó, cần xây dựng Văn phòng điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã đưa nội dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và giao Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vào trong các nghị quyết về phát triển KT - XH 6 tháng và hàng năm của HĐND tỉnh. Thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị hoàn thành sớm để gửi đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri tại buổi tiếp xúc. Để giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan, đơn, địa phương đạt hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và UBMTTQ huyện, thành phố đánh giá kết quả giải quyết, trả lời của các sở, ngành, địa phương đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương mình; đồng thời, yêu cầu các Ban HĐND tỉnh đánh giá những nội dung thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị xem xét, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri với sự tham gia của đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ, lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Theo đó, đối với những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm thì tiếp tục yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan nêu rõ lý do, những khó khăn hạn chế, biện pháp và thời hạn giải quyết. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát, đôn đốc các sở, ngành, địa phương giải quyết, trả lời, đeo bám sao cho các kiến nghị xác đáng của cử tri được xem xét, giải quyết triệt để. Ngoài ra, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xem xét, lựa chọn những nội dung cần thiết để tổ chức giám sát chuyên đề.

Từ sự nghiêm túc, trách nhiệm, quyết liệt, với những cách làm thiết thực, hiệu quả của Thường trực HĐND tỉnh, các kiến nghị của cử tri được giải quyết nhanh, hiệu quả, bảo đảm đúng thẩm quyền. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Quảng Ngãi đã giải quyết, trả lời thấu đáo đạt khoảng 81% số kiến nghị cử tri gửi đến. Đây là kết quả giải quyết đạt tỷ lệ cao so với trước. Đa số những kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời thấu đáo liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản và những việc cần phải có thời gian để giải quyết như: Xây dựng đường giao thông, trường học, công trình nước sạch, ô nhiễm môi trường… Nhờ đó đem lại lợi ích thiết thực hơn, được cử tri ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao vai trò của cơ quan dân cử nói chung và với đại biểu HĐND nói riêng.

Thực tiễn cho thấy, Thường trực, các Ban, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND cần tập trung theo dõi, giám sát đến cùng những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kiến nghị nhiều lần. Để thực hiện điều này, cần giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc cụ thể cho các Ban HĐND. Khi cần thiết, HĐND tỉnh ra nghị quyết về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa có kết quả; nội dung nghị quyết này phải nêu rõ các kiến nghị, đề nghị giải quyết, quy định cụ thể thời hạn giải quyết. Ngoài ra, có thể lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó, cần tập trung lựa chọn những vấn đề chưa được giải quyết, đã được giải quyết nhưng chưa dứt điểm và những kiến nghị UBND và các cơ quan liên quan đã hứa sẽ giải quyết trong thời gian nhất định để tiến hành giám sát.

Võ Phiên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang