DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:04 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị

Bài 1: Giải trình, tiếp thu ngay

07:31 | 13/01/2019
Để nâng cao chất lượng các buổi TXCT, ngay đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên đã ban hành văn bản yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, cụ thể là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải tham gia đầy đủ các buổi TXCT tại địa phương để giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Vì vậy, phần lớn các ý kiến, kiến nghị cử tri được xem xét, trả lời ngay tại các buổi tiếp xúc; những vấn đề cần thời gian để giải quyết cũng được lãnh đạo địa phương nghiêm túc tiếp thu, báo cáo kết quả giải quyết cho đại biểu HĐND và cử tri.

Xử lý ngay kiến nghị

Từ cuối năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh Phú Yên phối hợp Ủy ban MTTQVN tỉnh thực hiện Đề án đổi mới phương pháp tổ chức TXCT của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, bảo đảm tiết kiệm thời gian, kinh phí trong tổ chức thực hiện và việc đi lại của cử tri. Đó là việc tổ chức cho đại biểu HĐND 2 cấp (cấp tỉnh và cấp huyện) cùng TXCT tại một điểm trước và sau kỳ họp HĐND. Với hình thức này đã giảm thời gian đi lại nhiều lần của cử tri; cử tri tham dự đông hơn, các điểm có từ 80 đến hơn 100 người tham dự; những ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh giảm rõ rệt. Vì phần lớn ý kiến, kiến nghị cử tri tập trung vào những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp huyện, xã; cá biệt, một số điểm có những đợt tiếp xúc không có kiến nghị nào liên quan đến cấp tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện TXCT xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, trước Kỳ họp thứ 10
Minh Huyền

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo mỗi đợt TXCT kéo dài từ 10 - 12 ngày, được chia làm 2 đợt, để đại biểu lựa chọn thời gian thích hợp, đăng ký tiếp xúc. Nhờ vậy, các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các đại biểu là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc, có điều kiện giải đáp những thắc mắc của cử tri, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Để cử tri không thất vọng

Để nâng cao chất lượng tổng hợp, ngay từ khâu tổng hợp của từng đại biểu đến tổng hợp của Tổ trưởng Tổ đại biểu phải bảo đảm đầy đủ, chính xác những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị và phải đúng thẩm quyền của từng cấp. Tại Phú Yên, khi đại biểu hoạt động chuyên trách TXCT, Văn phòng HĐND tỉnh phân công 1 chuyên viên đi theo tham mưu, phục vụ đại biểu công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri. Do đó, công tác tổng hợp sau TXCT được nhanh chóng, đầy đủ và chính xác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TXCT của đại biểu HĐND vẫn còn những hạn chế nhất định về cả nội dung, cách thức tổ chức; hình thức tiếp xúc. Việc TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực, tiếp xúc với nhóm cử tri chưa nhiều. Một số đại biểu HĐND nghiên cứu, nắm bắt pháp luật và các quy định của địa phương chưa sâu, chưa kỹ, dẫn đến hạn chế trong việc giải đáp ý kiến của cử tri. Nội dung các cuộc tiếp xúc chủ yếu là thông qua các văn bản còn chiếm nhiều thời gian. Một số địa phương chưa thông báo rộng rãi việc tổ chức TXCT trên đài phát thanh, cử tri thường được mời thông qua giấy mời của Chủ tịch UBND, hoặc Thường trực UBMTTQ nơi tổ chức cuộc tiếp xúc. Tại các buổi tiếp xúc, một số nơi cử tri chủ yếu là cán bộ xã, Bí thư chi bộ, Trưởng, Phó Trưởng thôn, buôn, khu phố, giáo viên các trường học; cử tri là người dân đến dự còn ít. Khi tham dự tiếp xúc, cử tri ít đề xuất, đóng góp ý kiến, những biện pháp mà chủ yếu có ý kiến liên quan đến quyền lợi của cá nhân. Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, của các ngành chưa được trả lời, giải quyết thỏa đáng, còn đùn đẩy, né tránh hoặc đã được các cơ quan chức năng ghi nhận và trả lời nhưng việc giải quyết, tổ chức thực hiện lời hứa còn chậm, hoặc chưa thực hiện, hoặc chưa hết trách nhiệm, chưa giải quyết dứt điểm, còn kéo dài…

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng và phát hành sớm kế hoạch TXCT để đại biểu HĐND chủ động sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ. Ủy ban MTTQ các cấp ngoài chủ động phối hợp với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố thống nhất thời gian, địa điểm TXCT để xây dựng kế hoạch TXCT cho phù hợp; cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết, tham gia, góp ý kiến, tránh hiện tượng “cử tri chuyên nghiệp”.

Cần mở rộng, đa dạng hóa các hình thức TXCT. Có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri hoặc chỉ TXCT theo lĩnh vực, ngành nghề mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, thông qua nghị quyết. Đối với huyện miền núi, địa hình phức tạp nên tổ chức TXCT theo từng thôn, buôn tạo điều kiện để cử tri tham gia đông đủ. Có thể tổ chức TXCT tại nhiều điểm trong một đợt, mỗi điểm tiếp xúc bố trí 1 - 2 đại biểu HĐND mỗi cấp, tránh bố trí nhiều đại biểu cùng tiếp xúc một điểm sẽ không tiếp xúc được nhiều nơi. Việc luân chuyển địa điểm TXCT do đại biểu đề xuất với Tổ trưởng Tổ đại biểu để sắp xếp lịch tiếp xúc cho phù hợp.

Trên cơ sở kế hoạch, đề cương, đại biểu HĐND cần nghiên cứu, chuẩn bị lựa chọn nội dung, những vấn đề liên quan trực tiếp đến cử tri tại điểm tiếp xúc để thông tin tới cử tri những thắc mắc mà đại biểu đã tiếp thu, bảo đảm ngắn gọn, đầy đủ, phù hợp với địa bàn tiếp xúc và đối tượng cử tri; dành thời gian nghiên cứu, nắm bắt tình hình địa bàn tiếp xúc và nên đến trước giờ quy định để có điều kiện gặp gỡ, thăm dò các vấn đề cử tri quan tâm. Đại biểu cũng cần rèn luyện năng lực, phương pháp, cách ứng xử khi đối thoại trực tiếp với cử tri; cần lường trước các tình huống có thể xảy ra như một số cử tri có vấn đề bức xúc nên có thái độ gay gắt, nóng nảy, đại biểu phải biết ứng xử thế nào để cử tri không thất vọng, mất niềm tin mà vẫn thu thập được những thông tin có chất lượng. Trong quá trình tiếp xúc, đại biểu cần tạo không khí thân mật, gần gũi, thái độ ứng xử bình tĩnh, tự tin và có chính kiến rõ ràng. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan tới trách nhiệm của xã, huyện yêu cầu lãnh đạo xã, huyện trả lời, nếu vấn đề được cử tri đồng tình nhất trí thì không tổng hợp vào kiến nghị cử tri; những vấn đề có tính thời sự, mới, có liên quan tới nội dung sẽ trình tại kỳ họp… sẽ được tổng hợp đầy đủ gửi về Thường trực HĐND cùng cấp. Thường trực, Ban của HĐND nghiên cứu lựa chọn đưa vào báo cáo thẩm tra, làm cơ sở cho đại biểu xem xét, thảo luận tại kỳ họp.

AN BÌNH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang