DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:04 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
HĐND tỉnh Bến Tre nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp

Tập trung thảo luận tại tổ các dự thảo nghị quyết

08:29 | 31/01/2019
Bên cạnh gửi tài liệu kỳ họp đúng thời gian và đầy đủ, để đại biểu tập trung thảo luận các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre dành phần lớn thời gian cho thảo luận tại Tổ các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và các tài liệu khác phục vụ việc thảo luận nghị quyết.

Không đưa vào kỳ họp những nội dung chưa đạt yêu cầu

Kỳ họp HĐND là kết quả của rất nhiều công đoạn chuẩn bị với sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị. Trong đó, việc xác định nội dung, chương trình là khâu quan trọng nhất trong giai đoạn chuẩn bị. Việc phát sinh nội dung là không thể tránh khỏi; tuy nhiên, cần làm tốt khâu chuẩn bị ngay từ khi ban hành chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm.

Theo đó, để làm tốt nội dung này, các sở, ngành cần theo dõi, rà soát những vấn đề trên lĩnh vực quản lý cần tham mưu cho UBND tỉnh trình thông qua HĐND tỉnh để đăng ký đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết hàng năm; các Ban, đại biểu HĐND tỉnh qua giám sát, khảo sát tích cực nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh các chính sách cần thiết phải ban hành, sửa đổi để đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị sớm và thật tốt các nội dung trình ra kỳ họp, hạn chế tối đa việc phát sinh nội dung sau khi đã thống nhất tại cuộc họp liên tịch. Đặc biệt, thường trực HĐND tỉnh nên mạnh dạn không đưa vào kỳ họp các nội dung chưa đạt yêu cầu; không đưa quá nhiều nội dung vào một kỳ họp.


Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Giồng Trôm họp tổ tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa IX
Ảnh: Hoàng Minh

Thường trực HĐND tổ chức phiên chất vấn theo hướng không gửi trước câu hỏi, đại biểu chỉ gửi câu hỏi và đăng ký với Thường trực HĐND để sắp xếp, bố trí phiên chất vấn, không giới hạn thời gian gửi câu hỏi của đại biểu nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước. Chủ tọa kỳ họp cần làm tốt vai trò “trọng tài”: Tôn trọng, lắng nghe ý kiến công bằng, khách quan đối với cả hai bên. Kết thúc phiên chất vấn, chủ tọa tổng kết và xin ý kiến biểu quyết của đại biểu HĐND về việc ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Bên cạnh đó, quy định cụ thể các mốc thời gian và công việc cần thực hiện để các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai. Các Ban chủ động, tích cực tổ chức giám sát, khảo sát các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết để thu thập thông tin phục vụ thẩm tra. Khi thẩm tra, Ban có thể mời thêm các chuyên gia, người am hiểu sâu sắc về vấn đề thẩm tra, đại diện nhóm đối tượng chịu tác động của chính sách... cùng dự họp để có được thông tin nhiều chiều, nhằm nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết.

Tăng thời gian thảo luận các nghị quyết

Bên cạnh gửi tài liệu kỳ họp đúng thời gian và đầy đủ trước khi họp Tổ, để đại biểu tập trung thảo luận các chính sách do HĐND ban hành liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp Tổ theo hướng dành phần lớn thời gian để thảo luận các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các tài liệu khác phục vụ việc thảo luận nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh có văn bản hướng dẫn thảo luận Tổ. Trong đó, các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp được chia thành từng nhóm vấn đề, mỗi nhóm có gợi ý những nội dung cần tập trung làm rõ để Tổ trưởng điều hành và đại biểu thảo luận.

Tổ trưởng căn cứ Hướng dẫn thảo luận Tổ ở từng kỳ họp, phân công cho đại biểu thành viên nghiên cứu chuyên sâu một số nội dung để khi vào họp Tổ thảo luận đến vấn đề đó thì thành viên được phân công nghiên cứu trước sẽ chủ động có ý kiến, không mất thời gian chờ đợi. Ngoài đại biểu HĐND tỉnh, các Tổ có mời thêm đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thành phố (địa bàn Tổ ứng cử) và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố dự họp để tham gia phát biểu, cung cấp thêm thông tin tình hình địa phương, các thông tin liên quan để đại biểu nghiên cứu, thảo luận.

Các vấn đề đại biểu đặt ra qua thảo luận Tổ được Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp, gửi đến UBND tỉnh có báo cáo giải trình gửi cho đại biểu HĐND tỉnh trước khi khai mạc kỳ họp. Trong báo cáo, những vấn đề nào đại biểu góp ý được UBND tỉnh tiếp thu, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo chỉnh sửa dự thảo nghị quyết; những vấn đề không tiếp thu, UBND tỉnh giải trình nguyên nhân vì sao không tiếp thu để đại biểu rõ.

Sau phiên họp Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tổ chức cuộc họp với UBND tỉnh, Tổ trưởng các Tổ đại biểu và các thành phần liên quan xác định các vấn đề quan trọng, bức xúc, được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm để đưa ra thảo luận tại kỳ họp. Trong phần thảo luận, từng đại biểu phân tích, đánh giá mặt được, chưa được, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thời gian tới. Sau ý kiến của đại biểu, liên quan đến trách nhiệm ngành nào, chủ tọa mời lãnh đạo các sở, ngành, UBND tỉnh phát biểu ý kiến làm rõ thêm. Cách làm này nâng cao trách nhiệm của các đại biểu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND được mời tham dự kỳ họp. Chủ tọa nên có kết luận từng vấn đề thảo luận để các đại biểu tham dự kỳ họp nắm được chủ trương, tinh thần, hướng giải quyết của từng nhóm vấn đề để thông tin đến cử tri những nội dung cử tri quan tâm.

Tại phiên thông qua dự thảo nghị quyết, sau khi nghiên cứu báo cáo giải trình của UBND tỉnh và dự thảo lần 2 (đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉnh sửa), đại biểu tiếp tục có ý kiến trước khi biểu quyết. Do đã được thảo luận kỹ ở Tổ và được UBND tỉnh tiếp thu, giải trình nên khi thông qua nghị quyết, đa số các vấn đề đã được làm rõ, đại biểu chỉ thảo luận những nội dung còn ý kiến khác nhau.

HOÀNG YẾN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang