DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:52 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Hoạt động chất vấn của HĐND huyện Sơn Động, Bắc Giang

Chọn vấn đề bức xúc từ cơ sở

08:29 | 01/02/2019
Thực tế hoạt động của HĐND huyện Sơn Động cho thấy, việc quy định mỗi Tổ đại biểu chọn một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, của ngành gửi về Thường trực HĐND để tổng hợp, đánh giá, lựa chọn làm câu hỏi chất vấn. Cách làm này vừa sát với yêu cầu thực tế ở từng địa phương, vừa nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ cơ sở.

Yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm

Thực tế ở huyện Sơn Động, các câu hỏi chất vấn thường tập trung vào trách nhiệm của UBND huyện và các cơ quan tham mưu cho UBND huyện trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội; yêu cầu làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, lộ trình khắc phục những hạn chế, tồn tại. Như: Phòng NN - PTNT nêu rõ biện pháp khắc phục tình trạng đầu tư các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa chậm được nhân rộng, biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; Phòng TN - MT nêu rõ biện pháp khắc phục tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, giải pháp xử lý các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai kéo dài và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất; Phòng Kinh tế - Hạ tầng nêu rõ biện pháp khắc phục việc lấn chiếm hành lang ATGT, chậm lập quy hoạch chi tiết cho các xã, thị trấn và chưa thực hiện được việc cấp phép xây dựng; Hạt Kiểm lâm giải trình về tình trạng vi phạm lâm luật vẫn tiếp diễn, số vụ xử lý bằng pháp luật thấp…


Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Sơn Động Khóa XIX  Ảnh: Xuân Thỏa

Thường trực HĐND huyện Sơn Động đã xem xét và phân công các Ban, các Tổ đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện các kết luận sau chất vấn. Cụ thể, đã phân công 2 Phó Ban chuyên trách cùng với Văn phòng kịp thời theo dõi, tổng hợp và đôn đốc việc thực hiện lời hứa của những người đứng đầu các cơ quan được chất vấn. Tại các phiên họp giao ban Thường trực HĐND hằng tháng, các ngành đã hứa đến hạn giải quyết nội dung chất vấn được mời dự và báo cáo rõ kết quả giải quyết nội dung đó; Thường trực HĐND có kết luận cụ thể đối với từng vấn đề, thông báo kết quả thực hiện nội dung chất vấn đến các đại biểu HĐND. Đối với nội dung chất vấn các ngành hứa nhưng chưa giải quyết xong, Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc giải quyết dứt điểm trong thời hạn nhất định và theo đúng quy trình.

Nội dung chất vấn được các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND huyện gửi về Thường trực HĐND trước kỳ họp 7 - 10 ngày để lựa chọn những câu chất vấn cụ thể của vấn đề liên quan đến nhiều người và là bức xúc của cử tri, yêu cầu UBND huyện, các ngành chức năng chuẩn bị nội dung trả lời. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện luôn là phiên họp sôi nổi nhất, được truyền thanh trực tiếp, để cử tri có điều kiện theo dõi và tham gia ý kiến thông qua đường dây “nóng” tại kỳ họp. Những vấn đề đã được làm rõ được UBND huyện tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện theo lời hứa trước kỳ họp và trả lời bằng văn bản cụ thể đến cử tri, cơ quan liên quan.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận chất vấn

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát đặc biệt này, trước hết, việc đặt câu hỏi cần ngắn gọn, dễ hiểu và sát với thực tiễn, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ trách nhiệm thuộc về ai và hướng giải quyết, thời gian giải quyết để đại biểu HĐND tiếp tục giám sát quá trình thực hiện. Không nên đặt câu hỏi mang tính yêu cầu cung cấp thông tin, làm giảm tác dụng của hoạt động chất vấn.

Đặc biệt, việc quy định mỗi Tổ đại biểu phải chọn một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, của ngành gửi về Thường trực HĐND để tổng hợp, đánh giá, lựa chọn làm câu hỏi chất vấn sẽ khắc phục được tình trạng ít câu hỏi chất vấn; đồng thời, tránh được việc đại biểu nơi này hỏi vấn đề tại địa phương khác trong khi chưa có đủ thông tin. Trên cơ sở đó, chủ tọa xác định và gợi ý những vấn đề bức xúc, nổi cộm để các đại biểu chất vấn, đại diện ngành chức năng cũng trả lời theo từng vấn đề; nếu giải trình chưa rõ thì cần tranh luận, truy vấn đến cùng, nêu ra những bằng chứng thuyết phục, giúp người trả lời chất vấn thấy được trách nhiệm của mình đối với vấn đề đại biểu đặt ra.

Sau trả lời chất vấn, định kỳ tại các phiên họp giao ban Thường trực HĐND hằng tháng, cần phân công rõ trách nhiệm cho đại biểu HĐND chuyên trách của các Ban HĐND giám sát thường xuyên đối với các ngành được chất vấn và mời các ngành đó báo cáo kết quả; hằng quý, tổ chức giao ban mở rộng đến Trưởng, Phó các Ban và Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND, nghe báo cáo các vấn đề có tính bức xúc, nổi cộm để xác định và gợi ý cho các đại biểu chất vấn. Mặt khác, tăng cường phối hợp giữa Thường trực, các Ban của HĐND với MTTQ và một số cơ quan hữu quan để giám sát việc thực hiện những giải pháp ngành chức năng đã đưa ra.

VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang