DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:03 | 29/03/2020 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Có nên mừng?

07:53 | 21/05/2019
Qua tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của 19/33 bộ, ngành và 45/63 địa phương cho thấy: Trong tổng số 284.668 công chức, có 76.695 người, chiếm tỷ lệ 26,94% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 197.377 người, chiếm tỷ lệ 69,34% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6.732 người, chiếm tỷ lệ 2,36% hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; chỉ có 1.690 công chức, chiếm tỷ lệ 0,59% không hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là số liệu được tổng hợp trong báo cáo của Bộ Nội vụ gửi tới các ĐBQH về triển khai Nghị quyết số 113/2015/QH13 và Nghị quyết số 33/2016/QH14 của QH về tiếp tục thực hiện các nghị quyết về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn phục vụ Kỳ họp thứ Bảy lần này. Báo cáo cũng cho thấy, trong tổng số 1.104.393 viên chức có 300.866 người, chiếm tỷ lệ 27,24% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 740.792 người, chiếm tỷ lệ 67,08% hoàn thành tốt nhiệm vụ; 70.042 người, chiếm tỷ lệ 6,34% hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ viên chức không hoàn thành nhiệm vụ là 4.244 người, chiếm tỷ lệ 0,38%.

Nếu chỉ nhìn vào con số được thống kê này, chúng ta có thể lạc quan về một nền công vụ hoạt động tốt. Bộ máy ấy đang được vận hành bởi phần lớn những công chức, viên chức làm việc mẫn cán, luôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm tỷ lệ “cực kỳ khiêm tốn”.

Thời gian qua, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của chúng ta vẫn gặp nhiều bất cập. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đánh giá vẫn mang nặng cảm tính. Những bất cập, vướng mắc này cũng đã được Chính phủ chỉ ra khi đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ được cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Bảy này. Theo đó, các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức còn thiếu sự gắn kết giữa các tiêu chí đánh giá, phân loại với kết quả thực hiện công việc theo vị trí việc làm. Công tác đánh giá còn hình thức, “cào bằng”, chưa thực sự tạo động lực trong việc rèn luyện, phấn đấu, chưa tạo cơ sở để loại bỏ những người có năng lực yếu kém. Việc triển khai đánh giá, phân loại chưa phù hợp với đặc điểm của từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị và đặc thù công việc của từng ngành, nghề, lĩnh vực…

Câu hỏi đặt ra là, với những bất cập trong các quy định như vậy thì việc đánh giá, phân loại của các bộ, ngành, địa phương có phản ánh đúng hiệu quả làm việc của công chức, viên chức hay không? Khi các tiêu chí đánh giá còn “mù mờ”, khi trách nhiệm của người đánh giá đối với công chức, viên chức vẫn còn là khoảng trống thì ranh giới để đánh giá công chức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” và người “không hoàn thành nhiệm vụ” là rất mong manh, điều này có thể phụ thuộc vào cảm tính của người có thẩm quyền đánh giá.

Điều đáng nói là, số liệu thống kê mới chỉ dựa trên báo cáo của 19/33 bộ, ngành ở Trung ương và 45/63 địa phương. Vậy ở 14 bộ, ngành, Trung ương và 18 địa phương còn nợ báo cáo đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 thì tỷ lệ công chức, viên chức “chưa hoàn thành nhiệm vụ” sẽ như thế nào? Báo cáo tổng hợp của Bộ Nội vụ vẫn còn khuyết thiếu báo cáo của 14 bộ, ngành và 18 địa phương. Điều này chưa phản ánh một cách đầy đủ, đúng thực trạng chất lượng của công chức, viên chức, cũng như hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Để bảo đảm tính khách quan trong đánh giá, phân loại công chức, viên chức, nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi một số quy định liên quan, trong đó có nội dung đánh giá công chức của Luật Cán bộ, công chức và nội dung đánh giá viên chức của Luật Viên chức theo hướng bổ sung quy định đánh giá định lượng, bằng sản phẩm, gắn với vị trí việc làm để thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII và Quy định số 89-QĐ/TW của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá cán bộ. Chỉ khi có tiêu chí cụ thể, thì việc đánh giá công chức, viên chức mới không còn cảm tính, cào bằng, là cơ sở để xem xét, loại bỏ những người không hoàn thành nhiệm vụ ra khỏi bộ máy. 

Lê Hùng
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang