DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Tăng cường giám sát, hướng dẫn hoạt động HĐND cấp xã

23:49 | 22/05/2019

Giám sát việc chấp hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 trên địa bàn huyện Yên Thế, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tích cực; cán bộ, công chức, nhất là cán bộ quản lý đã nhận thức khá đầy đủ tầm quan trọng của Luật, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện tốt, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời xây dựng quy chế, quy định, thực hiện phân công, phân nhiệm đúng pháp luật và thực hiện nghiêm quy chế làm việc… Tuy nhiên, việc nhận thức, nắm và hiểu các quy định của Luật ở cơ sở chưa đầy đủ; việc tổ chức thực hiện Luật ở cấp xã còn lúng túng; thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định còn có sai sót, chất lượng chưa cao; chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã chưa cao, cách làm còn lúng túng...

Đoàn giám sát đề nghị huyện quan tâm đánh giá sâu hơn việc thực hiện Luật trên địa bàn; tập trung nâng cao hơn nữa nhận thức của bộ máy, kịp thời chấn chỉnh khắc phục để không còn tình trạng thực hiện Luật chưa đúng như hiện nay. Đồng thời, tăng cường giám sát, hướng dẫn giúp hoạt động HĐND cấp xã thực hiện tốt chức năng và thực hiện đúng quy định…

MAI PHƯƠNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang