KINH TẾ
Cập nhật 16:43 | 22/09/2019 (GMT+7)
.

Tổng kế toán Nhà nước - nền móng cải cách quản lý tài chính công tại Việt Nam

22:08 | 25/05/2019
Kế toán công là công cụ quan trọng để quản lý hiệu quả các nguồn lực tài chính của một quốc gia, đồng thời hỗ trợ Chính phủ đưa ra các quyết định tài chính quan trọng, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh tại Hội thảo "Kế toán Việt Nam - Tương lai và Triển vọng" do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức ngày 25.5.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Tạ Anh Tuấn cho biết: Những năm gần đây, quá trình cải cách kế toán công đã, đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều quốc gia và trở thành xu thế chung, hướng đến áp dụng phương pháp kế toán dồn tích cho toàn bộ khu vực công và lập Báo cáo tài chính Chính phủ nhằm cải thiện chất lượng quản lý tài chính công.


Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn phát biểu tại hội thảo 

Với yêu cầu phản ánh đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch thông tin tài chính nhà nước ở Việt Nam, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kế toán nhà nước, để vừa đảm bảo vận dụng một cách phù hợp, linh hoạt những nguyên tắc, thông lệ và chuẩn mực kế toán công quốc tế, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế nước ta. Do đó, tại Quyết định 138/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 và Quyết định 108/2009/QĐ-TT của Thủ tướng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức KBNN thuộc Bộ Tài chính, Chính phủ đã giao cho hệ thống KBNN chức năng Tổng kế toán nhà nước.

“Tổng kế toán nhà nước được hiểu là mô hình tổ chức, vận hành các yếu tố cấu thành kế toán nhà nước, với 3 yếu tố nòng cốt là: khung pháp lý, tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực; hệ thống thông tin, thực hiện kế toán tại các đơn vị thuộc khu vực Nhà nước nhằm đạt mục tiêu tổng hợp và lập Báo cáo tài chính nhà nước cho từng địa phương và cho toàn quốc”, Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn chia sẻ.

Với sự quan tâm của toàn bộ hệ thống kho bạc, tình hình triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước đã đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng như: Xây dựng khung pháp lý, hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước; Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực triển khai thực hiện Tổng Kế toán nhà nước.

Tổng Giám đốc KBNN cũng cho biết, xác định Tổng Kế toán là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược phát triển của KBNN giai đoạn tới, toàn bộ hệ thống kho bạc đã và đang tập trung toàn bộ nguồn lực để triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước.

Cụ thể, nhiệm vụ trước mắt là lập thành công Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên. Với nhiệm vụ này, trong năm 2019, chính thức vận hành Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước; triển khai thí điểm lập Báo cáo tài chính nhà nước; hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh đầu tiên, trình UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh (tháng 11.2019); đến tháng 5.2020, hoàn thành Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc đầu tiên, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội.

Về định hướng trung và dài hạn, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý. Một mặt, cần hoàn thiện các chế độ kế toán chưa được ban hành; rà soát, sửa đổi các văn bản pháp lý hiện hành để cải thiện chất lượng nguồn thông tin đầu vào của Báo cáo tài chính nhà nước. Mặt khác, ban hành theo lộ trình Chuẩn mực kế toán công của Việt Nam trên cơ sở phù hợp với thông lệ quốc tế và phù hợp với đặc thù của Việt Nam để tiến tới từng bước áp dụng kế toán dồn tích thống nhất trong khu vực kế toán nhà nước.

Cùng với đó, tiến hành nâng cấp Hệ thống thông tin Tổng Kế toán nhà nước theo hướng kết nối/giao diện với hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước, kết nối với mạng lưới của Chính phủ điện tử, tiến tới xây dựng hệ thống dữ liệu tài chính nhà nước tập trung để cung cấp số liệu tài chính nhà nước nhanh chóng, chính xác, góp phần rút ngắn thời gian lập Báo cáo tài chính nhà nước xuống còn khoảng 6 - 9 tháng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác kế toán trong khu vực nhà nước thông qua cải cách tổ chức bộ máy kế toán khu vực nhà nước; tiến hành đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo được sự ủng hộ từ các cấp quản lý, các Bộ, ngành, địa phương cũng như sự chia sẻ của dư luận về những khó khăn, thách thức trong những năm đầu lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Vy Hương
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang