DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên

Sử dụng nguồn lực có hiệu quả

07:57 | 18/06/2019
Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên được trình QH cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Bảy, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định xây dựng Trung tâm huấn luyện dự bị động viên. Vậy có cần thiết bổ sung nội dung này hay không?

Đầu tư hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng huấn luyện

Theo quy định của Hiến pháp, Luật Quốc phòng và Luật Nghĩa vụ quân sự thì lực lượng dự bị động viên thuộc quân đội nhân dân. Công dân có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới hình thức phục vụ tại ngũ (tức là phục vụ trong các đơn vị quân đội) hoặc phục vụ trong ngạch dự bị (lực lượng dự bị động viên). Theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng một, phải tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị dự bị động viên với tổng thời gian không quá 12 tháng. Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị hạng một được gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hàng năm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định số lần và thời gian huấn luyện của mỗi lần; giữa các lần huấn luyện, được gọi hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị tập trung để kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian không quá 7 ngày; trường hợp cần thiết được quyền giữ hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị ở lại huấn luyện thêm không quá 2 tháng nhưng tổng số thời gian không vượt quá 12 tháng.

Qua tổng kết hơn 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996 cho thấy tồn tại, hạn chế trong huấn luyện lực lượng dự bị động viên là việc đầu tư ngân sách xây dựng cơ bản các Trung đoàn bộ binh khung thường trực (KTT) chưa có chủ trương thống nhất, kinh phí bảo đảm hàng năm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trung đoàn dự bị động viên của tỉnh, Tiểu đoàn bị động viên của huyện đa số chưa được đầu tư xây dựng doanh trại cơ bản, thao trường, bãi tập. Các đơn vị bộ đội địa phương cơ bản chưa có doanh trại, thao trường, bãi tập để tổ chức huấn luyện; một số địa phương phải ở nhờ trường học, hội trường ủy ban để tập trung huấn luyện, do đó chưa kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện tác phong, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy đối với đơn vị dự bị động viên; thời gian, nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện chậm đổi mới, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng toàn diện của đơn vị dự bị động viên.

Qua khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tại một số địa phương đã thấy rõ hơn hạn chế này. Do phải đi mượn hoặc thuê địa điểm nên việc ăn nghỉ, rèn luyện kỷ luật cũng rất bất tiện, khó khăn do cơ sở vật chất không bảo đảm... Bên cạnh đó, kinh phí bảo đảm cho huấn luyện còn nhiều khó khăn. Do đó, trên thực tế, hầu như các đơn vị, địa phương đều không tổ chức huấn luyện đủ thời gian 12 tháng đối với hạ sĩ quan binh sĩ hạng 1, làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của lực lượng dự bị động viên.

Quan trọng nhất là phải hiệu quả

Ngày 27.2.2018 Bộ Quốc phòng đã có Báo cáo số 2022/BC-BQP đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, đã được Chính phủ thông qua gồm 3 chính sách, trong đó có chính sách 2: Xây dựng trung tâm huấn luyện dự bị động viên. Tuy nhiên nội dung này không được quy định trong dự thảo Luật. Qua ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, ý kiến của UBTVQH và ý kiến một số đại biểu thảo luận tại Kỳ họp thứ Bảy đều đề nghị nghiên cứu, báo cáo đánh giá tác động đầy đủ đối với kiến nghị cần quy định về Trung tâm huấn luyện dự bị động viên trên cơ sở sử dụng cơ sở vật chất đã có của các đơn vị quân đội để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tránh làm tăng tổ chức, biên chế.

Vẫn biết, lực lượng dự bị động viên cũng gần giống dân quân tự vệ ở đặc thù là “quân ở trong dân”, tức là bình thường họ vẫn là người dân đi làm ăn, lao động sản xuất, công tác như những người khác. Khi có tình huống hoặc cần gọi đi huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huy động để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật thì họ mới là quân đã được sắp xếp trong các đơn vị.

Hiến pháp đã quy định rõ bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân; Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. Để thực hiện được chủ trương lớn và quan trọng này trong điều kiện nền kinh tế đã có bước phát triển nhất định, bên cạnh lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên cần được quan tâm, đầu tư và xây dựng để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong đó có yêu cầu rất quan trọng liên quan đến yếu tố con người đó là phải nâng cao chất lượng huấn luyện. Như vậy, để khắc phục khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên thời gian qua và nâng cao chất lượng huấn luyện đối với lực lượng này, chúng tôi đề nghị cần nghiên cứu kỹ lưỡng bổ sung quy định về Trung tâm huấn luyện dự bị động viên vào dự thảo Luật.

Được biết, thực tế hiện nay, quân đội đã tổ chức được 24 trung tâm huấn luyện theo đúng tiêu chuẩn, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng này. Thực hiện quy định về Trung tâm huấn luyện dự bị động viên sẽ không phát sinh tổ chức (vì chỉ tận dụng các cơ sở, đơn vị sẵn có của quân đội), cũng như không tăng biên chế (vì đã có sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... tại các đơn vị này hoặc được cử đến để quản lý, huấn luyện, làm nhiệm vụ bảo đảm cho các đơn vị dự bị động viên). Về kinh phí, đương nhiên phải có để củng cố doanh trại, cơ sở vật chất, thao trường... phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao hiệu quả huấn luyện là cần thiết. Để nâng cao sức mạnh quân đội, trong đó có lực lượng dự bị động viên, cái chính là phải sử dụng kinh phí, nguồn lực đầu tư có hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Chính vì vậy, việc bổ sung quy định về Trung tâm huấn luyện dự bị động viên vào dự thảo Luật lần này là cần thiết, nhưng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cùng các bộ, ngành chức năng cũng cần nghiên cứu, cải tiến nội dung, thời gian, phương pháp huấn luyện... để việc huấn luyện lực lượng dự bị động viên thực sự có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đoàn Phúc Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang