DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:32 | 16/12/2019 (GMT+7)
.

HĐND thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hà Giang, Long An, Kiên Giang khai mạc kỳ họp giữa năm

22:11 | 17/07/2019
Ngày 17.7, HĐND thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hà Giang, Long An, Kiên Giang đã khai mạc kỳ họp giữa năm.

Hải Phòng: Theo Báo cáo UBND thành phố trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Khóa XV, 6 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã có những bước phát triển đột phá mới, đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi trên mọi lĩnh vực.

GRDP đạt 16,3%, cao nhất từ trước tới nay; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 23,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 80,15%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 76,8%; thu ngân sách tăng 43,44%, trong đó thu nội địa tăng 30,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa thể thao, khoa học công nghệ đều có chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách tiếp tục được thành phố quan tâm, thực hiện chu đáo… Tuy nhiên, cải cách thủ tục hành chính chưa có bước đi đột phá để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tình trạng quan liêu, gây phiền hà trong quá trình thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn xảy ra; trật tự quản lý trên một số lĩnh vực còn bị buông lỏng, trật tự an toàn giao thông còn xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận…

Những tháng cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục các biện pháp quyết liệt để thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo, để bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, chất lượng; triển khai đồng bộ giải pháp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý, chỉnh trang, phát triển đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường và thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…

Hà Giang: Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn nhấn mạnh: Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung. Nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để HĐND tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 5,03%. Tổng sản phẩm theo giá thực tế ước đạt 10.412,7 tỷ đồng, tăng 9,08%. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, các sản phẩm được sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, phát triển hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Công tác lãnh chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giải quyết việc làm và dạy nghề được quan tâm thực hiện, đã có nhiều đổi mới trong tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp với người lao động… Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch đề ra; chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ; việc triển khai thực hiện các dự án thu hút đầu tư còn vướng mắc, chưa đạt đến tiến độ; tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội gia tăng so với cùng kỳ, đặc biệt là tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí…

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách…

Long An: Báo cáo kinh tế - xã hội của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa IX nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực. GRDP đạt 9,89%; cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng hiệu quả hơn, năng suất, sản lượng khá. Các chương trình đột phá và công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được tập trung thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện theo lộ trình; công tác rà soát dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, hỗ trợ các dự án lớn được tập trung, đẩy mạnh thực hiện; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả phấn khởi…

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá nhưng chưa bền vững, ổn định; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu của các dự án trên địa bàn; an ninh, trật tự, an toàn xã hội có mặt chưa bảo đảm, nhất là tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy,… Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm, những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến đồng bộ giữa các địa phương trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu kinh tế của tỉnh và tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, chú trọng duy trì và phát triển các cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao và có sản lượng lớn; theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hỗ trợ giải quyết khó khăn trong sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư đã giao trong năm 2019; tập trung kiểm tra, đôn đốc đầu tư hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoàn thành trong năm 2019 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh…

Kiên Giang: Tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa IX, các đại biểu đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ và có khả năng đạt và vượt nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019 như: Sản lượng lúa, thu ngân sách, thu hút khách du lịch, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giao thông nông thôn... Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được nâng lên; giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm và đạt được kết quả tích cực… Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chưa đạt yêu cầu đề ra; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, khiếu kiện ở một số nơi từng lúc diễn biến phức tạp; tình trạng ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để…

Những tháng cuối năm, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, bảo đảm hiệu quả, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông thủy sản, công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, khai thác, bồi dưỡng tốt nguồn thu, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách…

+ Trước đó, HĐND tỉnh Bình Định cũng đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XII. Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,7% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 26,3%; công nghiệp và xây dựng chiếm 28,9%; dịch vụ chiếm 40,2%. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong toàn tỉnh cơ bản ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tại kỳ họp, HĐND đã nghe và xem xét 48 báo cáo, 25 tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực quản lý và điều hành kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật, xây dựng chính quyền, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhằm góp phần tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019… Bên cạnh đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh đưa ra đã được Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình với tinh thần trách nhiệm, cầu thị.

L.NGHIÊM - T.HIẾU - C.THÀNH - T.NGUYÊN - L.THANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang