DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:57 | 22/02/2020 (GMT+7)
.
Hà Nội:

Tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng công tác thống kê

23:49 | 21/08/2019
Trong 2 ngày 20 - 21.8, Đoàn ĐBQH thành phố đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thống kê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2017 tại huyện Chương Mỹ, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông - Vận tải; Y tế, Công an thành phố và Cục Thống kê thành phố.

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê, nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, thực hiện hoạt động thống kê và người sử dụng thông tin thống kê được nâng lên. Điều này được thể hiện rất rõ trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành đúng thời gian, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu. Về cơ bản, các phòng, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn đều chủ động phối hợp với Chi cục Thống kê tổng hợp số liệu, báo cáo đúng biểu mẫu và thời gian quy định…

Tại buổi giám sát, các đại biểu tập trung trao đổi khó khăn về biên chế, con người trong quá trình triển khai công tác thống kê; nhận thức, năng lực của cán bộ địa phương cấp xã trong việc thực hiện chuyên môn; việc bố chí không đúng chuyên ngành, chế độ chính sách cho cán bộ, điều tra viên; công tác tuyên truyền pháp luật về thống kê, việc ban hành luật nhận thức của cán bộ công chức, viên chức và người lao động; việc xử lý số liệu thống kê để bảo đảm độ tin cậy…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Huyền Mai đề nghị huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê, nhằm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ cũng như người dân về công tác này; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tuyển chọn người làm việc có năng lực để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ngành; cán bộ cấp huyện tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp xã để thực hiện công tác chuyên môn được tốt…

+ Làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông - Vận tải; Y tế và Công an thành phố. Theo báo cáo của các đơn vị, trong 3 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Thống kê đã được quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Tuy nhiên, thực trạng chung tại nhiều đơn vị là đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê báo cáo tại các đơn vị không ổn định, kiêm nhiệm nhiều công việc khác; quá nhiều biểu mẫu thống kê, nhiều đề mục trùng lặp, chưa thống nhất giữa các mẫu nên tuyến cơ sở phải báo cáo trùng lặp nhiều lần…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Huyền Mai ghi nhận từ khi có Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành, các sở, ngành đã quan tâm hơn đến công tác thống kê, phối hợp tốt hơn với Cục Thống kê thành phố để thực hiện thu thập các số liệu. Theo Trưởng đoàn giám sát, một trong những hạn chế rõ nhất là nhận thức chưa thay đổi nhiều. Các sở, ngành chuyên môn chỉ thực hiện theo yêu cầu thống kê của ngành dọc, còn những thống kê chung thì thường coi là việc riêng của ngành thống kê nên tính chủ động chưa cao.

Đối với các khó khăn của đơn vị về thiếu chỉ tiêu biên chế nên không bố trí cán bộ chuyên trách công tác thống kê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố cho rằng, đây là công việc đòi hỏi chuyên môn sâu mà lại không bố trí được cán bộ chuyên trách công tác thống kê và cũng không được đào tạo thì cũng cần xem lại độ tin cậy của số liệu thống kê. Vì vậy, đề nghị các đơn vị khi phát hiện sự trùng lặp, chưa thống nhất giữa các mẫu thì các bên nên trao đổi với nhau để thống nhất, hoặc chủ động báo cáo ngành dọc.

+ Tại buổi làm việc với Cục Thống kê thành phố, theo báo cáo của đơn vị, hầu hết các cuộc điều tra được tiến hành thường xuyên nên việc triển khai các bước công việc thuộc quy trình tổ chức điều tra tương đối thuận lợi, đúng quy định đề ra trong phương án điều tra. Công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, tổng điều tra được quan tâm hơn, được tuyên truyền rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác chọn mẫu điều tra đã cơ bản tuân thủ theo đúng quy trình chọn mẫu của phương án điều tra (ĐT), tổng điều tra (TĐT) thống kê. Việc tuyển chọn điều tra viên và tập huấn ĐT, TĐT bảo đảm theo đúng quy định. Hầu hết các cuộc ĐT, TĐT đã xây dựng được phần mềm khép kín từ khâu nhập tin, kiểm tra, báo cáo sai sót, xử lý, tổng hợp kết quả và truyền đưa thông tin vi mô, vĩ mô từ cục thống kê về Tổng cục Thống kê… Tuy nhiên, nhận thức về vai trò của công tác thống kê còn bị xem nhẹ; ý thức chấp hành pháp luật Thống kê của một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chưa nghiêm; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê nhìn chung còn hạn chế, thiếu tính kết nối với các sở, ngành, quận, huyện…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Huyền Mai đề nghị đơn vị tăng cường chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật liên quan đến Luật Thống kê nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, cùng cán bộ nhân viên; xem xét, rà soát tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động thống kê; tăng cường phối hợp cơ quan, sở ngành của thành phố trong việc sử dụng hệ thống dữ liệu thông tin, kết nối có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê…

KHÁNH DUY - MAI PHƯƠNG - VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang