DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.

Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật

22:58 | 15/09/2019

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại UBND tỉnh cho thấy: Nhìn chung, các văn bản QPPL được UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định. Hệ thống văn bản QPPL của UBND tỉnh ban hành đã điều chỉnh cơ bản các mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội cũng như an ninh - quốc phòng của địa phương. Các văn bản được triển khai thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, có tác động rất lớn, tạo hành lang pháp lý trong việc bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, đoàn giám sát cũng chỉ ra nhiều mặt hạn chế trong quá trình thực hiện việc ban hành văn bản QPPL ở các cấp.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo việc ban hành văn bản QPPL; nâng cao chất lượng ban hành các văn bản; chỉ đạo bố trí cán bộ phụ trách công tác pháp chế ở các sở, ngành; tích cực hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt quy trình đóng góp văn bản. Đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc ban hành, hạn chế tình trạng văn bản ban hành chậm tiến độ và chất lượng không cao; quan tâm hơn nữa đến công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đến các cơ quan liên quan tới quá trình soạn thảo, thẩm định, kiểm soát và ban hành văn bản QPPL.

HÀ VY
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang