DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:55 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

Lai Châu: Đề nghị lồng ghép nguồn lực các chính sách về giảm nghèo

22:26 | 07/10/2019
Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Nậm Nhùn về việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Qua đánh giá của UBND huyện, kết quả giám sát cụ thể tại các xã cho thấy: Nhiều loại hình hỗ trợ cây giống, vật nuôi, nhân rộng mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ những hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ đã phát triển nhân rộng, không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo. Tuy vậy, công tác tuyên truyền ở cơ sở có nơi chưa sâu rộng, nhiều nơi, cán bộ và người dân chưa hiểu rõ về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ. Một số mô hình hiệu quả nhưng không duy trì và nhân rộng được. Công tác lưu trữ chứng từ, tài liệu liên quan ở một số xã chưa khoa học và bảo đảm theo quy định.

Bên cạnh đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, Đoàn giám sát lưu ý việc tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn lực các chính sách có cùng mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện.

NGUYỄN THỦY
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang