DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 7 tại Bạc Liêu

Tiếp tục đổi mới việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND

07:33 | 19/10/2019
Lược ghi Báo cáo đề dẫn của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, ỦY VIÊN UBTVQH, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TRẦN VĂN TÚY tại hội nghị

Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội,
Kính thưa đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu,
Kính thưa các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí,

Được sự đồng ý của lãnh đạo QH, Ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 7 với chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp”.

Kính thưa các quý vị đại biểu

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoạt động được 3/4 nhiệm kỳ. Phát huy kinh nghiệm, kết quả từ các nhiệm kỳ trước, HĐND cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động, nỗ lực phấn đấu làm tròn chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, cũng còn những vấn đề cần khắc phục như: Hoạt động của một số đại biểu HĐND vẫn còn hạn chế, chưa phát huy được đầy đủ vai trò đại diện; chưa khắc phục được tình trạng chậm gửi tài liệu kỳ họp tới đại biểu HĐND, chất lương kỳ họp chưa thực sự đồng đều; hoạt động giám sát hiệu quả chưa cao. Hoạt động TXCT theo chuyên đề mặc dù đã được HĐND các tỉnh, thành quan tâm nhưng vẫn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục… Đây là những hạn chế do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.


Toàn cảnh hội nghị Ảnh: Vũ Châu

Do đó, vấn đề đặt ra là tiếp tục đổi mới hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND, nhằm tiếp tục đưa hoạt động của HĐND ngày càng có hiệu lực, hiệu quả và thực quyền, và mỗi đại biểu HĐND thực sự là “người đại biểu của dân” là “cầu nối” giữa cử tri với HĐND. Do đó, trong khuôn khổ Hội nghị hôm nay, tôi đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung sau:

Một là, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND.  Đây là hoạt động quan trọng nhất của HĐND, đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm của Thường trực HĐND trong việc chỉ đạo, điều hòa, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp; kinh nghiệm xây dựng nội dung chương trình kỳ họp; phân công các Ban của HĐND trong việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo các nghị quyết để khi nghị quyết được ban hành bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện, phù hợp thực tiễn của địa phương, sớm đi vào cuộc sống; kinh nghiệm và giải pháp bảo đảm việc gửi tài liệu kỳ họp đúng thời gian; điều hành của chủ tọa tại các phiên thảo luận và chất vấn tại kỳ họp.

Hai là, kinh nghiệm tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Việc lựa chọn nhóm vấn đề, đối tượng và hình thức trả lời chất vấn rất quan trọng. Đề nghị các đồng chí thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến tiêu chí lựa chọn vấn đề chất vấn, phương pháp để các đại biểu HĐND chủ động, tích cực trong việc tham gia chất vấn và đi đến cùng chất vấn. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm về việc ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn sau phiên chất vấn, làm cơ sở pháp lý để các đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện lời hứa của các cơ quan, người đứng đầu các đơn vị khi trả lời chất vấn.

Ba là, kinh nghiệm và giải pháp trong việc thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND. Giám sát chuyên đề là một trong những hình thức giám sát được quy định trong Luật nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn quy định cụ thể. Đề nghị các đồng chí thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm về việc lựa chọn nội dung, vấn đề để đưa vào nghị quyết chương trình giám sát của HĐND, kinh nghiệm phân công chủ thể giám sát; kinh nghiệm xác định số lượng, thành phần các thành viên tham gia đoàn giám sát chuyên đề, phù hợp với chuyên môn, lĩnh vực hoạt động, nhất là kinh nghiệm ban hành nghị quyết sau giám sát chuyên đề và theo dõi, đôn đốc thực hiện nghị quyết.

Bốn là, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động TXCT theo chuyên đề. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, TXCT là trách nhiệm của đại biểu HĐND. Thời gian qua, HĐND các địa phương đã tổ chức để các đại biểu HĐND thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, về hình thức TXCT theo chuyên đề vẫn còn những hạn chế nhất định. Để hoạt động này ngày càng hiệu quả, đề nghị các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về việc chọn lựa nội dung chuyên đề “nóng, mới”, bảo đảm có nhiều cử tri quan tâm; kinh nghiệm chọn lựa địa điểm, thời gian phù hợp và đặc biệt đó là phương pháp có thể tiếp nhận tối đa, kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là đối với cử tri chịu sự tác động của nội dung liên quan; kinh nghiệm và giải pháp tăng cường sự phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh trong tổ chức hoạt động TXCT, tổng hợp, phân loại và theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Năm là, hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND. Đây là quy định mới tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, quá trình thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay tại các địa phương cách thức tổ chức còn có sự khác nhau. Do đó, đề nghị các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về việc lựa chọn vấn đề; việc mời các đại biểu HĐND và các khách mời tham dự phiên giải trình; cách thức ban hành nghị quyết, kết luận phiên giải trình để bảo đảm tính pháp lý; kinh nghiệm về công tác thông tin tuyên truyền và giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận đó.

Kính thưa các vị đại biểu,

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV, ngày 24.10.2019, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại Hội nghị Thường trực HĐND các khu vực trong cả nước thời gian qua đóng góp vào văn bản dự thảo “Luật Tổ chức chính quyền địa phương - những vấn đề đặt ra đối với tổ chức và hoạt động của HĐND” do Ban Công tác đại biểu tổng hợp, hoàn thiện và đã được Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu gửi đến tất cả các vị đại biểu trước khi tham dự Hội nghị.

Tôi đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cùng với Ban Công tác đại biểu hoàn thiện dự thảo văn bản để báo cáo UBTVQH xem xét, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Xin trân trọng cảm ơn!

LÊ NAM lược ghi

__________

(*) Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang