DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Quản lý, sử dụng công chức, viên chức

Phân cấp rõ cho địa phương

08:18 | 26/10/2019
Tại Khoản 10, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Chính phủ quyết định thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Theo tôi quy định như vậy là cần thiết. Thực tế hiện nay luật của chúng ta thực hiện trong một thời gian dài, trong thời gian đó có thể cần thiết có các cơ quan chuyên môn hoạt động theo mô hình mới, cho nên cần phải quy định Chính phủ có thẩm quyền quyết định thí điểm thực hiện các mô hình này.

Thực tế thực hiện tại Quảng Ninh thời gian qua cho thấy, Quảng Ninh đã chủ động để thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đã sắp xếp thực hiện thí điểm một số mô hình nhất thể hóa chức danh, hợp nhất đầu mối cơ quan, trong đó có mô hình thí điểm đã đáp ứng được chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các mô hình này, do chưa có quy định trong pháp luật hiện hành, nên gặp rất nhiều vướng mắc. Để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn phải xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan, mất rất nhiều thời gian. Vì thế, quy định như dự thảo Luật sẽ tháo gỡ được vướng mắc và phù hợp với yêu cầu thực tế hơn.


Ảnh: Lâm Hiển

Tại Khoản 2, Điều 1 dự thảo Luật sửa Khoản 4, Điều 23, Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành về nội dung thống nhất quản lý nhà nước về công chức, công vụ từ Trung ương đến địa phương và bổ sung Khoản 9 - Chính phủ quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Việc bổ sung các nội dung này là phù hợp, tuy nhiên chưa rõ quy định phân cấp. Tôi đề nghị cần quy định rõ phân cấp cho địa phương việc quy định sử dụng công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên cơ sở tổng mức biên chế Chính phủ giao cho địa phương; phân cấp cho địa phương phê duyệt Đề án chi tiết về vị trí việc làm trên nguyên tắc xác định số biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp. Việc phê duyệt Đề án tổng thể vị trí việc làm của Bộ Nội vụ cũng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị xem xét về tính chất, đặc điểm, quy mô dân số, diện tích tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Bộ Nội vụ thời gian qua mới tập trung vào phê duyệt Danh mục vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ xác định ngạch, bậc công chức tương ứng nhưng chưa xác định được số lượng biên chế công chức, viên chức, lao động cho tổ chức, đơn vị phù hợp để bảo đảm đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, việc giao chỉ tiêu giảm biên chế công chức trên cơ sở biên chế công chức đã giao từ những năm trước và giao thực hiện giảm mỗi năm khoảng 1,5% để phấn đấu thực hiện giảm 10% biên chế công chức, viên chức theo lộ trình.

Quy định như vậy có điểm chưa phù hợp. Đề nghị Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương lựa chọn một số tỉnh, thành đại diện cho các mô hình thành phố, nông thôn, đồng bằng, miền núi để xác định xây dựng đề án vị trí việc làm. Từ đó, xác định biên chế cho phù hợp với từng loại đơn vị hành chính cấp tỉnh theo vùng miền một cách tương đối chính xác để việc giao biên chế công chức có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và phù hợp hơn. Và, nên thực hiện như hiện nay, đó là giao mức biên chế trần cho các xã, ví dụ, xã loại 1 không quá 23 viên chức, công chức. Đề nghị quy định Chính phủ giao tổng biên chế, công chức, người làm việc theo mức trần cho các tỉnh, thành phố. Việc giao chi tiết, cụ thể, biên chế công chức và sử dụng người làm việc cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, huyện phân cấp cho tỉnh, thành phố thực hiện.

Về sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng giảm Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh tại Điều 18, tôi đề xuất quy định theo phương án 2, lãnh đạo HĐND cấp tỉnh có 2 đại biểu hoạt động chuyên trách. Trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu hoạt động chuyên trách thì bố trí 1 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp Chủ tịch HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 2 Phó Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách. Việc quy định như vậy tạo điều kiện để HĐND phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện giám sát.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Nguyễn Vũ lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang