DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Bộ máy cần ổn định và hiệu quả

08:18 | 26/10/2019
Làm thế nào để có một bộ máy chính quyền địa phương các cấp hoạt động khoa học, bảo đảm ổn định, thống nhất, không có sự khập khiễng, phân biệt đối xử giữa HĐND và UBND? Đây là yêu cầu được nhiều ĐBQH đưa ra trong phiên thảo luận liên quan đến sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cần mô hình chính quyền địa phương ổn định

Việc cải cách tổ chức bộ máy chính quyền địa phương (bên cạnh bộ máy Chính phủ) để tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một đòi hỏi từ thực tiễn, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng. Công tác này đã được quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Mỗi lần sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ, hay sửa đổi Luật Tổ chức HĐND và UBND trước đây thành Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện nay đã bám sát yêu cầu này.


Đại biểu Quốc hội Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) phát biểu tại hội trường Ảnh: L. Hiển

ĐBQH Trần Văn Mão (Nghệ An) cho biết, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương (HĐND các cấp) rất trăn trở về việc cơ quan này đã qua rất nhiều lần sửa đổi, bổ sung, thay thế cũng như tổ chức lại. Sự biến động khập khiễng, thay đổi liên tục đã ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp. Từ thực tế đó, ĐBQH cho rằng, sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này phải tạo ra một mô hình hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ổn định. Tất nhiên, bên cạnh tính ổn định, ĐBQH Trần Văn Mão cũng lưu ý, cần hình thành một bộ máy HĐND, UBND các cấp khoa học, hiệu quả, thống nhất, không có sự khập khiễng và phân biệt đối xử giữa HĐND và UBND.

Đây có lẽ không chỉ là mong muốn của cá nhân ĐBQH Trần Văn Mão. Vì theo cách đặt vấn đề của ĐBQH Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi), thì nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương đang nặng về giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND, Phó Trưởng ban, các ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, mà chưa chú trọng đến các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. “HĐND không chỉ biểu quyết thông qua các vấn đề UBND tỉnh trình, mà phải tăng cường đi vào chiều sâu, dự báo cân đối nguồn lực của địa phương, giữ vững định hướng phát triển của địa phương”. Chỉ ra thực tế này, ĐB Phạm Thị Thu Trang đề nghị, phải bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND mà trực tiếp là Thường trực HĐND và các Ban của HĐND.

Phân cấp, phân quyền mạnh hơn

Để có thể đáp ứng hết yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và thể chế hóa Nghị quyết của Trung ương về vấn đề cải cách tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật nêu rõ, cần có thời gian để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu một cách căn cơ, toàn diện, kỹ lưỡng; từ đó đề ra các giải pháp khả thi và đồng bộ. Trong khi đó, nhiều vấn đề chưa đánh giá hết được tác động khi thực thi nên cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi, bổ sung vào thời gian thích hợp. Do vậy, lần này sẽ chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và dùng một luật để sửa hai luật.

Tuy Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này chỉ được sửa đổi, bổ sung giới hạn trong phạm vi hẹp, nhưng ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP Hồ Chí Minh) vẫn thấy tiếc vì “việc chúng ta mong đợi còn chưa thấy”. Đó là vấn đề phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Đáng lẽ khi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương phải quy định cụ thể việc gì do các cấp Trung ương, bộ, ngành làm, việc gì do chính quyền địa phương làm. Quy định cụ thể để chỉ cần nhìn vào đó, các địa phương sẽ biết mình phải làm gì, thẩm quyền tới đâu, nhiệm vụ cụ thể như thế nào. Dự thảo Luật mới dừng lại ở quy định mang tính nguyên tắc về phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận xét.

Địa phương có đủ khả năng, hãy phân cấp

Đẩy mạnh phân cấp nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành cho địa phương, cũng như giữa chính quyền cấp trên với cấp dưới là yêu cầu được đặt ra không chỉ với sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này. Đây là mong muốn xuyên suốt trong các lần sửa đổi luật về tổ chức bộ máy, từ Luật Tổ chức HĐND và UBND đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã bổ sung, hoàn thiện một bước quy định mang tính nguyên tắc về phân cấp, phân quyền. Khẳng định điều này, song ĐBQH Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) nhận thấy, bên cạnh các nguyên tắc phân cấp, phân quyền được quy định trong dự thảo Luật, cần bổ sung nguyên tắc với những nội dung chính quyền địa phương có đủ khả năng, nguồn lực thực hiện, sẽ phân quyền, phân cấp cho địa phương.

Mặt khác, ĐB Võ Thị Như Hoa cũng chỉ rõ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành phân định thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng rất chung chung, có tính nguyên tắc và theo một nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước. Do vậy, khi ban hành luật, nghị định hay thông tư không có tiêu chí để phân định khi thiết kế thẩm quyền giữa tập thể và cá nhân của UBND. Thực tế thường hay quy định trao quyền cho tập thể, tức là UBND cấp tỉnh, dẫn đến hiện tượng lệ thuộc vào tập thể, trói buộc quyền và trách nhiệm cá nhân, hội họp nhiều và mất thời gian chờ kỳ họp thường kỳ.

Để khắc phục tình trạng này, ĐBQH đề nghị, cần bổ sung vào dự thảo Luật nguyên tắc phân quyền theo hướng: Tập thể UBND tỉnh chỉ quyết định những vấn đề rộng lớn, đa ngành, những vấn đề phải trình HĐND tỉnh và Chính phủ. Còn lại những vấn đề cụ thể, chuyên ngành thì trao quyền cho cá nhân (Chủ tịch và Ủy viên UBND quyết định). HĐND, Thường trực HĐND sẽ giám sát việc sử dụng quyền lực của Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND thông qua hoạt động giám sát thường xuyên.

Chia sẻ tâm tư về sự thay đổi thường xuyên tổ chức một số cơ quan trong tổ chức chính quyền địa phương, sử dụng quyền tranh luận, ĐBQH Ngô Trung Thành (Đắk Lắk) nêu rõ, Hiến pháp năm 2013 đưa ra hai thuật ngữ “chính quyền địa phương” và “cấp chính quyền địa phương”. Song, Hiến pháp 2013 chỉ quy định chính quyền địa phương được thành lập ở các đơn vị hành chính và không có “giải mã” chính quyền địa phương là như thế nào.

Trong dự thảo Luật mới nhất trình QH đã có những quy định góp phần giải mã chính quyền địa phương. Nhưng để xây dựng tổ chức chính quyền địa phương khoa học, ổn định và hiệu quả như mong muốn của nhiều ĐBQH, sẽ cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Lê Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang