DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.

Hướng đến bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả

07:58 | 13/11/2019
Từ thực tiễn tại Quảng Ninh thời gian vừa qua, trong phiên thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã nêu một số vướng mắc trong việc triển khai mô hình nhất thể hóa chức danh, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở địa phương. Trong đó, có những nội dung chưa được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành khiến quá trình tổ chức thực hiện còn khó khăn.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

Cho ý kiến góp ý tại phiên thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan đánh giá: Quy định “Chính phủ quyết định thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ cơ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, cấp huyện” tại Khoản 1 (sửa Khoản 3, Điều 23) là hết sức cần thiết. Theo Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, thực tế công tác sắp xếp và thực hiện thí điểm một số mô hình nhất thể hóa chức danh, hợp nhất đầu mối cơ quan tại Quảng Ninh thời gian qua đã đáp ứng chủ trương tinh giản bộ máy biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số vấn đề chưa được quy định trong hệ thống pháp luật hiện hành khiến quá trình thực hiện gặp rất nhiều vướng mắc. Trong đó, có những nội dung phải xin ý kiến nhiều cơ quan liên quan dẫn đến mất nhiều thời gian.


Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Lan phát biểu tại phiên thảo luận

Đại biểu Đỗ Thị Lan cũng bày tỏ quan điểm tán thành đối với quy định tại Khoản 2, Điều 1 (sửa Khoản 4, Điều 23) về nội dung thống nhất quản lý nhà nước về công chức, công vụ từ Trung ương đến địa phương và bổ sung Khoản 9 “Chính phủ quyết định phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp”. Đồng thời, đề nghị, cần quy định rõ phân cấp cho địa phương việc sử dụng công chức, viên chức người làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên cơ sở tổng mức biên chế Chính phủ giao cho địa phương. Việc phê duyệt Đề án tổng thể vị trí việc làm của Bộ Nội vụ cũng phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, đơn vị; xem xét về tính chất, đặc điểm, mức độ phức tạp và quy mô, phạm vi, đối tượng quản lý của ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền quy định… Đối với các địa phương còn cần phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; số lượng đơn vị hành chính, nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Hoàn thiện một số quy định về tổ chức chính quyền địa phương

Góp ý vào quy định về số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh (Điều 18) tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cho rằng, lãnh đạo HĐND cấp tỉnh cần có 2 đại biểu chuyên trách. Về tổ chức cơ quan tham mưu, giúp việc chính quyền địa phương tại Điều 127, đại biểu Đỗ Thị Lan bày tỏ thống nhất với phân tích của UBTVQH là không quy định cơ quan tham mưu, giúp việc Văn phòng Đoàn ĐBQH vào dự luật này mà quy định cơ quan tham mưu, giúp việc trên cơ sở 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh cần phải có đánh giá kết quả thí điểm trong thời gian qua để quy định. Theo đại biểu, quy định về cơ quan tham mưu, giúp việc của Đoàn ĐBQH tỉnh hiện cũng đang được xây dựng tại Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội. Mặt khác, quy định tại Điều 127 là HĐND - UBND cấp tỉnh có cơ quan tham mưu, giúp việc phục vụ đúng với quy định của pháp luật hiện nay và phù hợp với thẩm quyền tại Khoản 28, Điều 2 (sửa đổi bổ sung Điều 127). Vì vậy, nên giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

P. NAM
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang