DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:12 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Làm cho Quốc hội mạnh hơn

08:19 | 14/11/2019
Theo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội trình QH tại Kỳ họp này, chúng ta không sửa Điều 23 về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách với quy định tỷ lệ này bảo đảm ít nhất 35% tổng số ĐBQH.

Tôi đề nghị cần phải xem xét lại. Vì theo Báo cáo tổng kết việc thi hành một số nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội có nêu việc tăng thêm số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách. Đặc biệt, hoạt động chuyên trách đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH và Đoàn ĐBQH. Các ĐBQH hoạt động chuyên trách đã ngày càng khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động của QH, các cơ quan của QH. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự từ sớm, song con số này đến nay vẫn chưa đạt được.


Ảnh: Quang Khánh

QH khóa XIV hiện có 167 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 483 ĐBQH, mới đạt 34,5% trên tổng số ĐBQH. Tôi đề nghị cần phân tích rõ nguyên nhân tại sao tỷ lệ không đạt, để quán triệt sâu sắc Nghị quyết 18 của Trung ương Đảng về tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách, giảm hợp lý số lượng ĐBQH kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp. Tôi đề nghị sửa Khoản 2, Điều 23 theo hướng quy định tỷ lệ tối thiểu ĐBQH hoạt động chuyên trách là 40% để có cơ sở phấn đấu quy hoạch bố trí cán bộ. Nếu chúng ta nói cứ quy định là “tối thiểu ít nhất là 35%”, chúng ta có thể phấn đấu lên 40%, 50%, 60%, nhưng nói như thế thì rất vô cùng, chúng ta không có ngưỡng để phấn đấu. Chúng ta chỉ cần làm 35,1% cũng khá rồi. Tôi đề nghị nên mạnh dạn nâng lên ít nhất là 40% để chúng ta phấn đấu.

Về cơ cấu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, dự thảo Luật quy định trong số các ủy viên xác định cơ cấu gồm Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch, Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên tại Điều 67; trong số các Ủy viên sẽ bao gồm Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, các Ủy ban và Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Theo tôi, Ủy viên hoạt động chuyên trách là cụm từ chỉ tính chất hoạt động chứ không phải là chức danh. Vì vậy, nên giữ lại tên gọi là chức danh “Ủy viên thường trực” như hiện nay. Việc giữ lại chức danh trong Hội đồng và Ủy ban như Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành sẽ tạo điều kiện cho việc xác định tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ, chính sách đối với từng nhóm đối tượng. Phát huy được hiệu quả hoạt động chức danh, vừa bảo đảm tính tập thể trong hoạt động của Hội đồng và Ủy ban.

Về số lượng và vị trí cấp phó tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, theo dự thảo Luật có nêu là “khoán”. Tôi đề nghị không nên quy định “khoán” số lượng vị trí cấp phó tại Hội đồng và các Ủy ban của QH mà nên căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế, UBTVQH sẽ quyết định số lượng vị trí cấp phó cụ thể của từng cơ quan trên cơ sở phê duyệt của cấp có thẩm quyền về quản lý cán bộ trong từng nhiệm kỳ QH như đang thực hiện hiện nay. Như vậy là phù hợp.

Về tên gọi và địa vị pháp lý của cơ quan thuộc UBTVQH, hiện nay chúng ta có Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện là 2 cơ quan thuộc UBTVQH được thành lập từ năm 2003 đến nay và cũng trải qua 16 năm hoạt động. Theo Kết luận 64 của Trung ương tại Hội nghị Trung ương 7 Khóa X về một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở đã nêu là “nghiên cứu một số Ban của UBTVQH, Ban của QH để thành lập chức danh Tổng Thư ký QH”. Chức danh Tổng Thư ký QH, chúng ta đã có quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, còn một số Ban của UBTVQH chưa được quy định. Trong sửa lần này, tôi đề nghị nên chuyển Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện thành cơ quan chuyên môn của QH và do QH thành lập.

Về tên gọi của các Ủy ban cơ bản hiện đã phù hợp, nhưng riêng tên gọi của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng là quá dài, cũng nên xem xét sửa. Về vấn đề này, được biết Chủ tịch QH cũng đã có lần nói tên của Ủy ban rất quan trọng, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng là quá dài, phải dừng lại lấy hơi mới đọc hết câu đó. Trong khi đó, “thiếu niên, nhi đồng” là trẻ em và chúng ta đã có Luật Trẻ em. Nên chăng lần này sửa tên gọi là Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên và Trẻ em - như thế sẽ gọn hơn.

Liên quan đến thời điểm có hiệu lực của Luật, theo dự thảo, thời điểm này dự kiến là ngày 1.6.2021. Nếu sửa để áp dụng cho nhiệm kỳ sau thì QH nên dành thời gian thông qua dự án Luật này theo quy trình hai kỳ họp, tức là sẽ thông qua vào năm 2020 để có cơ sở cho việc nghiên cứu và chỉnh sửa những điều có thể làm cho QH hoạt động tốt hơn và mạnh hơn. 

ĐBQH Nguyễn Văn Tuyết (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Nguyễn Vũ lược ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang