DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:02 | 26/01/2020 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Nam Định Khóa XVIII

Sớm triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết

08:11 | 09/12/2019
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Nam Định Khóa XVIII đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các nghị quyết của HĐND tỉnh cần có sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các doanh nghiệp và của nhân dân.

18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch

Sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Khóa 18 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. HĐND tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp. Các văn bản trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật.    


Ảnh: Khánh Duy

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận đóng góp các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, đề án của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình tại kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu, HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, song cũng có những khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. 18/18 chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỉnh Nam Ðịnh vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các công trình trọng điểm của tỉnh đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện đã tạo nền tảng rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 còn những tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu. Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân. Bên cạnh nguyên nhân khách quan, cũng còn nhiều nguyên nhân chủ quan kéo dài, chậm được khắc phục cũng đã được UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận và nêu ra để các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu các sở, ngành, địa phương cùng thảo luận để đưa ra giải pháp để sớm khắc phục trong thời gian tới.

Tăng cường giám sát việc thực hiện

Kỳ họp đã xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ Kỳ họp thứ 9 đến nay và qua báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy cơ bản kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có những kết quả cụ thể, còn một số ít vấn đề đang được các cấp, các ngành tập trung giải quyết.

Kỳ họp đã tiến hành phiên thảo luận và phiên chất vấn. Các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và thống nhất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đồng thời đóng góp ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.    

Tại kỳ họp, HĐND đã giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan về những vấn đề được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn rõ ràng, thẳng thắn. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, lãnh đạo UBND tỉnh thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ cầu thị, nghiêm túc trả lời các câu hỏi chất vấn, cơ bản giải trình làm rõ những nội dung các đại biểu HĐND tỉnh nêu ra, tạo không khí làm việc dân chủ thẳng thắn, cởi mở, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.  

HĐND tỉnh đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời tiếp thu giải trình làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, nhấn mạnh các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, thể hiện sự quyết tâm cao của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có Thông báo nội dung phiên thảo luận và phiên chất vấn để gửi tới UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 21 nghị quyết. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và các nghị quyết của HĐND tỉnh được đi vào cuộc sống, tiếp tục cần có sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, vào cuộc của các doanh nghiệp và đồng thuận của nhân dân, HĐND tỉnh đề nghị:   

Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện kiến nghị của cử tri, kiến nghị của đại biểu và việc thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp… Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phán ánh kịp thời với HĐND tỉnh.

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình sớm triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết bảo đảm hiệu quả. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, giải quyết những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhân dân tích cực vận động nhân dân hăng hái thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trần Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang