DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:14 | 05/04/2020 (GMT+7)
.
H. Bảo Thắng, Lào Cai:

Quan tâm bảo dưỡng công trình hạ tầng nông thôn

22:26 | 25/02/2020

Kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND huyện về việc duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM trên địa bàn cho thấy, toàn huyện có 8/12 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM và đang duy trì và nâng cao các tiêu chí. UBND các xã đang tập trung đầu tư NTM kiểu mẫu... Tuy nhiên, việc duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư còn chưa được quan tâm đúng mức; nợ đọng XDCB chưa được cân đối nguồn vốn để giải quyết; chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm... Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng NTM sâu rộng, thường xuyên đến Nhân dân; chỉ đạo các xã quan tâm công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông thôn sau đầu tư; chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, tổng hợp tình hình nợ đọng trong xây dựng cơ bản để có biện pháp giải quyết cụ thể, dứt điểm...

HÀ HƯƠNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang