QUỐC TẾ
Cập nhật 08:16 | 18/01/2019 (GMT+7)
.

Đất nước, niềm tin nhìn từ Hàn Quốc

17:56 | 12/02/2018
Sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu rất quan trọng trong tích lũy nội lực, tăng cường ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Ngày nay, chúng ta đang hội nhập sâu sắc và toàn diện vào các thể chế kinh tế, chính trị, an ninh khu vực và thế giới, có nhiều cơ hội lớn để kế thừa những bài học kinh nghiệm của các quốc gia phát triển.

Được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) mời, tỉnh Quảng Trị đã cử đoàn cán bộ chủ chốt đến nghiên cứu, học tập về kinh nghiệm cải cách hành chính công tại Trường Đại học Kyunnghee. Không chỉ thế, chúng tôi được mắt thấy, tai nghe và trải nghiệm thực tế về một đất nước Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa với Việt Nam.

Đó là lịch sử bị phong kiến, đế quốc xâm lược, lịch sử của một quốc gia nghèo đói, cùng cực sau chiến tranh. Đó là văn hóa của một quốc gia trải qua hàng nghìn năm lịch sử không bị đồng hóa văn hóa; một dân tộc không khuất phục trước số phận, là sự vươn lên bằng niềm tin và sức lao động, thậm chí cả máu xương của thế hệ đi trước để rút ra những bài học kinh nghiệm cho thế hệ kế tiếp tận tâm, tận lực, sáng tạo không ngừng. Thực hiện thành công “kỳ tích sông Hàn”, biến một nước kém phát triển thành một nước phát triển; một nước nhận viện trợ thành một nước viện trợ, (GDP đầu người năm  2017 đạt 39.778 USD); trở thành quốc gia có quy mô nền kinh tế đứng thứ tư châu Á và thứ 11 thế giới. Ngày nay, nhiều ngành sản xuất của Hàn Quốc như sản xuất thép, điện tử và sản xuất ô tô đứng tốp đầu thế giới.


Đoàn cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Trị trong chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm cải cách hành chính công tại Trường đại học Kyunnghee, Hàn Quốc

Giá trị thiêng liêng của tính dân tộc, niềm tin

Từ sau năm 1987, thể chế dân chủ được hình thành thay thế chế độ quản trị độc tài, Hàn Quốc có những thay đổi mạnh mẽ, đề cao quyền lực nhân dân. Từ năm 1991, Hàn Quốc lập ra HĐND địa phương, hiến pháp cho phép nhân dân trực tiếp bầu ra Tổng thống và các Thị trưởng địa phương, thực hiện phân quyền, phân cấp, làm cho bộ mặt xã hội có nhiều thay đổi. Quá trình phát triển, Hàn Quốc là quốc gia thành công cả hai mục tiêu công nghiệp hóa và dân chủ hóa xã hội. Mặc dù những mâu thuẫn nội tại hình thành trong quá trình phát triển như bất bình đẳng và mở rộng khoảng cách giàu nghèo về thu nhập... (10 tập đoàn lớn chiếm tới 95% lợi nhuận ròng toàn quốc, trong đó riêng tập đoàn Sam sung chiếm tới 45%. Hàn Quốc là nước đứng thứ hai trên thế giới về tình trạng bất bình đẳng thu nhập, là nước đứng đầu thế giới về số người tự tử hàng năm, xu hướng giảm sinh, già hóa dân số, thiếu lao động và nguồn nhân lực chất lượng cao ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế bền vững...).

Đó là những khó khăn, thách thức đồng thời đó cũng là những nhân tố để Hàn Quốc đẩy mạnh cải cách thể chế, bước vào xây dựng nhà nước hiện đại trên cơ sở ứng dụng rộng rãi thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng nhà nước pháp quyền gắn với dân chủ hóa xã hội, mọi quyết sách luôn xuất phát từ nguyện vọng và ý chí của người dân, đề cao sự hợp tác của các cơ quan công quyền để chuyển hoạt động từ chính phủ cung cấp dịch vụ sang chính phủ phục vụ tùy biến theo nhu cầu xã hội.

Từ những thành tựu và kinh nghiệm của mình, Hàn Quốc đã hợp tác hỗ trợ phát triển cho nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, khu vực Trung Đông, trong đó Việt Nam là đất nước được quan tâm hợp tác phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực. Trong khuôn khổ chương trình hạnh phúc Quảng Trị, KOICA đã hỗ trợ cơ sở vật chất đào tạo nghề; nâng cao chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là khu vực miền Trung, khu vực vùng sâu, vùng xa; xây dựng thể chế, xóa đói giảm nghèo... Việt Nam là một trong các quốc gia nhận viện trợ không hoàn lại lớn nhất của Chính phủ Hàn Quốc.

Từ tài liệu nghiên cứu và trải nghiệm về lịch sử, văn hóa và quá trình phát triển của Hàn Quốc, chúng tôi nhìn thấy giá trị thiêng liêng cao quý của tính dân tộc, niềm tin và lao động của nhân dân là nhân tố nội sinh quyết định sự hồi sinh của đất nước. Vì đất nước mà mỗi người dân Hàn Quốc hình thành nên nếp sống lao động cần cù sáng tạo, với thời gian và cường độ cao, chấp nhận xả thân, hy sinh quyền lợi riêng, đem sức lao động, thậm chí cả máu xương để xây dựng đất nước; những doanh nhân đem tất cả tài năng, trí lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển đi lên, làm cho thế giới khâm phục và ngưỡng mộ.

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Việt Nam - đất nước của bà Trưng, bà Triệu, Lê lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh, có nền văn hóa trọng nghĩa tình, yêu lao động. Nhân dân ta có lòng yêu nước, thương nòi, có bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Không khuất phục trước kẻ thù và càng không chịu khuất phục trước nghèo đói, lạc hậu. Việt Nam có nhiều tương đồng và sự gắn kết với Hàn Quốc trong lịch sử. Những kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam tham khảo, vận dụng trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu rất quan trọng trong tích lũy nội lực, tăng cường ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chúng ta đã vượt ra khỏi nhóm nước có thu nhập trung bình thấp, đặc biệt là kết quả thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, quyền trẻ em, chăm lo giáo dục, y tế, bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn xã hội. Những thành tựu này không phải nước phát triển nào cũng đạt được. Ngày nay, chúng ta đang hội nhập sâu sắc và toàn diện vào các thể chế kinh tế, chính trị, an ninh khu vực và thế giới, có nhiều cơ hội lớn để kế thừa những bài học kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, trong đó, có những bài học, kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ phía Hàn Quốc.

Phát huy hiệu quả các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã ký kết để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, dịch vụ mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, tài chính tiền tệ, thu hút và liên kết đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm quốc phòng an ninh... Với thế và lực mới, tinh thần quyết tâm, kiên quyết, kiên trì, hội nhập và sáng tạo, kết hợp nhuần nhuyễn phát triển kinh tế với phát huy dân chủ và công bằng xã hội; lắng nghe tiếng dân, ra sức và triệt để đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, tha hóa nhân cách, tha hóa quyền lực, khôi phục và phát triển đạo đức xã hội, trí lực và thể chất, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái của dân tộc trong giai đoạn mới. Mỗi người và mọi người tự nâng lòng tự trọng cá nhân con người Việt Nam trong đời sống và trong hội nhập quốc tế, để nâng lòng tự trọng dân tộc trong cộng đồng quốc tế.

 Với tình yêu quê hương, đất nước, giống nòi và niềm tin vững chắc đối với tiền đồ và tương lai của dân tộc, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trên nhiều mặt, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế và những tồn tại hạn chế, yếu kém của bộ máy nhà nước do sự tác động của trình độ phát triển, song, không có lý do gì để chúng ta không thể phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn thử thách, đẩy lùi tiêu cực, lạc hậu; không có lý do để chúng ta không thể phát huy trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trong thời đại mới; để có niềm tin vững chắc xây dựng thành công một nước Việt Nam hùng cường; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc cho toàn dân, trở thành một nước phát triển trong vài thập niên tới.

Nguyễn Đức Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang