QUỐC TẾ
Cập nhật 18:07 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Nghị sĩ Nhật Bản

Cầu nối cử tri với nghị sĩ

08:39 | 23/06/2019
Nghị viện của nhiều nước trên thế giới ngày nay thường được ghi nhận trong Hiến pháp là cơ quan đại diện tối cao của nhân dân. Chức năng đó được ghi nhận một cách phổ biến xuất phát từ một lý do rất cơ bản là Nghị viện do chính nhân dân bầu ra, là hình thức chủ yếu của việc tổ chức và thực hiện quyền lực nhân dân. Chính vì thế ở Nhật Bản, các nghị sĩ cũng như các đảng chính trị có thành viên trong Nghị viện đều có động lực rất lớn để giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri.

Để mối quan hệ nghị sĩ - cử tri phát triển tốt đẹp, một số phương thức cơ bản đã được áp dụng: Từ cung cấp thông tin Nghị viện, duy trì các văn phòng cá nhân nghị sĩ, tổ chức các chương trình tham quan dự thính Nghị viện đến tiếp thu ý kiến của dân trong quá trình lập pháp hay xây dựng quy trình thư thỉnh nguyện, thỉnh cầu, kiến nghị.

Dân biết, dân sẽ tin

Việc cung cấp thông tin về các hoạt động của Nghị viện với tư cách là cơ quan đại diện cho người dân có ý nghĩa quan trọng trong việc giành được sự tin cậy của người dân, cũng như để thưc hiện trách nhiệm giải trình. Hiện nay, cả Hạ viện và Thượng viện Nhật Bản, bên cạnh việc công bố biên bản các phiên họp, còn phát sóng các phiên thảo luận của Nghị viện qua truyền hình và internet. Bản thân Văn phòng Hạ viện cũng thành lập một bộ phận tổ chức ghi hình các phiên họp của Hạ viện và chuyển đến các đài truyền hình có nhu cầu. Bên cạnh đó, cả hai viện còn tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên họp cũng như cung cấp dịch vụ video theo nhu cầu trên Cổng thông tin điện tử của mình để người dân biết được tình hình hoạt động của Nghị viện.

Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ truyền hình, cùng với trang chủ của Thư viện Nghị viện Quốc gia, Cổng thông tin điện tử Hạ viện và Thượng viện cũng công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu và việc chia sẻ các thông tin này đã giúp đưa Nghị viện đến gần với người dân hơn. Hoạt động công bố biên bản các phiên họp Nghị viện được phối hợp thực hiện giữa Văn phòng của hai Viện với Thư viện Nghị viện Quốc gia cũng giúp cung cấp những ghi chép biên bản cần thiết để người dân hiểu rõ về quá trình thảo luận tại các Ủy ban và phiên họp toàn thể.

Biên bản các phiên họp Nghị viện được lập thành cơ sở dữ liệu và có thể xem được trên trang chủ của hai Viện và Thư viện Nghị viện Quốc gia.

Bên cạnh đó, Thượng viện còn xây dựng một trang web dành cho thiếu nhi với các nội dung như: “Cùng khám phá bí mật Nghị viện!”, “Cùng hiểu về hoạt động của Nghị viện và quá trình xây dựng luật!”, “Cùng vui chơi ở Nghị viện!”...

Thực tế, cả hai viện đều đầu tư các cơ sở vật chất phục vụ việc tham quan, dự thính các phiên họp Nghị và chủ động tổ chức đón tiếp các đoàn tham quan, học tập về Nghị viện của thiếu nhi và học sinh cũng như các đối tượng khác. Cùng với hoạt động triển lãm của Nhà triển lãm Chính trị lập hiến, việc tổ chức tham quan là cơ hội tốt để nâng cao kiến thức của người dân về Nghị viện.

Ngoài ra, các nghị sĩ Nghị viện được cấp Văn phòng tại Tòa nhà giành cho các nghị sĩ; riêng nghị sĩ Nghị viện do địa phương bầu còn được bố trí nhà công vụ ở Thủ đô Tokyo. Thậm chí, đối với các nghị sĩ Nghị viện do địa phương bầu, để duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cử tri ở địa phương, thường duy trì Văn phòng riêng tại đơn vị bầu cử. Đây có thể được coi là một kênh quan trọng để tăng cường mối quan hệ giữa nghị sĩ và cử tri.


Cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu ra đại diện cho mình

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri

Quy trình lập pháp của Nghị viện Nhật Bản dành nhiều cơ hội cho người dân tham gia ý kiến vào các dự thảo luật. Trong quá trình thẩm tra các dự án luật các các ủy ban của Nghị viện, các ủy ban có thể mở phiên lấy ý kiến công chúng để nghe quan điểm của các bên liên quan, giúp việc thẩm tra được kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh đó, ủy ban cũng có thể cử thành viên của mình về địa phương để nghe ý kiến rộng rãi của người dân và tổ chức lấy ý kiến tại địa phương. Đồng thời, các cử tri cũng có thể gặp trực tiếp nghị sĩ của khu vực bầu cử của mình để trình bày ý kiến góp ý về dự án luật.

Ngoài ra, cơ chế thỉnh nguyện cũng là một kênh thông tin để cử tri trực tiếp gửi gắm tiếng nói của mình tới Nghị viện. Chẳng hạn, người dân khi bị xâm phạm những quyền, lợi ích cụ thể do các hành vi hành chính trái pháp luật có thể gửi thỉnh nguyện tới hai Viện với các nội dung như yêu cầu được bảo vệ hoặc khiếu nại hoặc yêu cầu bãi nhiệm thẩm phán. Người thỉnh nguyện phải trình thư thỉnh nguyện thông qua giới thiệu của nghị sĩ. Quy trình thỉnh nguyện tuy có một số phiền hà như bắt buộc phải trải qua một số thủ tục nhất định và chỉ được thụ lý trước khi kỳ họp kết thúc khoảng một tuần, song nó vẫn giúp tăng cường mối liên hệ giữa nghị sĩ và cử tri.

Một hình thức khác tương tự là thư thỉnh cầu không cần qua giới thiệu của nghị sĩ. Thư thỉnh cầu khác với thỉnh nguyện ở chỗ dù có được thụ lý thì cũng không được lập thành danh sách chính thức. Ngoài ra, Luật Chính quyền địa phương Nhật Bản còn cho phép trình thư kiến nghị. Thư kiến nghị được quy định gồm có thư do Nghị viện của chính quyền địa phương các cấp gửi lên Nghị viện và thư do tổ chức liên minh của những người đứng đầu chính quyền địa phương hoặc Chủ tịch Nghị viện địa phương các cấp trên toàn quốc gửi lên Nghị viện. Mặc dù có tính chất gián tiếp so với thư thỉnh nguyện, song việc trình thư kiến nghị cũng được coi là hình thức giúp tăng cường mối quan hệ giữa nghị sĩ và cử tri.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang