QUỐC TẾ
Cập nhật 23:04 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư nhân

Nâng cao văn hóa, đạo đức kinh doanh

09:33 | 25/08/2019
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nếu một tổ chức, doanh nghiệp quản trị nội bộ tốt đồng nghĩa với việc họ có các chương trình chống tham nhũng hiệu quả. Các nghiên cứu thực tế đã cho kết quả rằng quản trị công ty tốt đối với các công ty con là rất quan trọng để có được những chương trình chống tham nhũng hữu hiệu trong các công ty lớn.

Nhiều quốc gia đã có các biện pháp quản lý doanh nghiệp và nâng cao ý thức đạo đức kinh doanh trong khu vực tư bằng cách đưa ra các biện pháp kỹ thuật và các chuẩn mực đạo đức vào trong quy chế doanh nghiệp. Tại Australia, Chính phủ đã ban hành các quy định điều chỉnh hoạt động kế toán doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và các yêu cầu về công khai thông tin liên quan. Đồng thời, quy định các cơ chế để giám sát việc thực thi các quy định này liên quan đến hoạt động kiểm tra thường xuyên sổ sách của các công ty và kiểm toán độc lập. Chính phủ và chính quyền các bang của Australia cũng tích cực thúc đẩy các việc nâng cao ý thức đạo đức doanh nghiệp. Cơ quan chống tham nhũng đóng vai trò chủ động trong việc xây dựng các quy tắc đạo đức, tuân thủ và tổ chức đào tạo; tổ chức các cuộc hội thảo, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp các biện pháp phòng chống tham nhũng. Nhiều doanh nghiệp cũng đã áp dụng các biện pháp nâng cao đạo đức trong doanh nghiệp như xây dựng quy tắc đạo đức của doanh nghiệp, thành lập các bộ phận đặc trách về tuân thủ đạo đức.

Tại Bulgaria, doanh nghiệp là một chủ thể quan trọng trong việc góp phần giải quyết thực trạng tham nhũng, đặc biệt nạn hối lộ và tống tiền. Nước này đã xây dựng liên minh công - tư trong cuộc chiến chống tham nhũng với tên gọi Liên minh 2000. Liên minh 2000 gồm nhiều thành phần nhà nước như quan chức cao cấp của Chính phủ, nghị sĩ, thẩm phán, lãnh đạo công đoàn, đại diện doanh nghiệp tư nhân và đối tác nước ngoài. Liên minh này mỗi năm họp một lần dưới hình thức diễn đàn chính sách nhằm đưa ra các sáng kiến phòng chống tham nhũng. Tổ chức này đã tham gia tích cực vào Chiến lược chống tham nhũng quốc gia và trở thành một nhân tố quan trọng trong cơ chế quản trị minh bạch ở Bulgaria.

Ở Nga, diễn đàn doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập để tạo ra cầu nối giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với Chính phủ. Thông qua hoạt động thường niên, thành viên của diễn đàn sẽ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình đến Chính phủ. Hàng năm, Chính phủ Liên bang Nga thực hiện nhiều cải cách liên quan đến hệ thống các cơ quan thuế, hải quan, đấu thầu nhằm hạn chế việc tham nhũng, đưa nhận hối lộ hay gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nga cũng thiết lập cổng thông tin doanh nghiệp chống tham nhũng dựa trên mạng giải pháp minh bạch toàn cầu. Thông qua đó, các doanh nghiệp có thể báo cáo, tố cáo, phản ánh những khó khăn khi tiếp xúc với các cơ quan công quyền trong hoạt động kinh doanh.

Một số quốc gia thành viên Công ước UNCAC đã áp dụng các quy định về phòng chống xung đột lợi ích áp dụng đối với khu vực tư. Các quy định được áp dụng nghiêm cấm các doanh nghiệp ký kết các hợp đồng đối với các đối tác “sân sau” của các nhà quản lý, điều hành trong doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa sự lạm quyền trong cạnh tranh ở khu vực tư nhân.

Một yếu tố cũng rất quan trọng trong vấn đề kiểm soát và quản trị nội bộ, đó là sự tự giác của chính tầng lớp lãnh đạo của công ty, tập đoàn. Phần lớn các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới đều coi lừa đảo, tham nhũng là những rủi ro và đều nhận thức sâu sắc rằng các hành vi tham nhũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với doanh nghiệp của họ.

Có thể thấy, phòng chống tham nhũng trong khu vực tư chỉ có thể đạt được hiệu quả khi có sự thống nhất về nhận thức chung trong xã hội. Khi khu vực tư nhận thức rõ những tác hại mà tham nhũng có thể gây ra đối với doanh nghiệp và nên kinh tế, họ sẽ chủ động, tích cực xây dựng cơ chế phòng ngừa và kế hoạch thực hiện có hiệu quả. Cơ chế phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ doanh nghiệp cần được xây dựng và thực hiện song song với kế hoạch phát triển và là phần không thể thiếu trong định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Quỳnh Vũ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang