VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 19:10 | 26/05/2018 (GMT+7)
.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

16:20 | 17/01/2013
Sáng 17/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc, các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2012; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy 2012, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục được kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, thành phố và tương đương đã tích cực hoạt động, từng bước đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực tuyên truyền, tăng cường đối thoại, nắm bắt dư luận xã hội, tham mưu và xử lý tình huống. Họ là những báo cáo viên không thể thiếu trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng bộ ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên của quân đội có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sâu, được lựa chọn, bổ sung, kiện toàn thường xuyên. Trong năm, toàn quân đã tổ chức hàng trăm ngàn buổi tuyên truyền thời sự cho hàng triệu lượt cán bộ, chiến sỹ và đồng bào nơi các đơn vị đóng quân nghe, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Trung ương đều tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương ở hai khu vực: phía Bắc và phía Nam .
 
Năm 2012 đã có 146 chuyên đề được báo cáo tại Hội nghị báo cáo viên Trung ương. Các chuyên đề về cơ bản đã bảo đảm tính toàn diện, cân đối các lĩnh vực, chất lượng thông tin được tăng cường theo hướng nâng cao tính thời sự, tính tư tưởng, tính chiến đấu, tính thiết thực nhằm hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn, góp phần thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trước các diễn biến của các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên thế giới, khu vực và thế giới. Tại mỗi kỳ Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Ban tổ chức Hội nghị đều duy trì giao ban công tác tư tưởng để nghe phản ánh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, báo cáo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các ban, bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, giải quyết…
 
Năm 2013 Ban Tuyên giáo Trung ương xác định đẩy mạnh việc tuyên truyền tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI); việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ quan nghiên cứu chuyên sâu lựa chọn báo cáo viên, phát ngôn viên, kịp thời cung cấp những thông tin định hướng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XI), nghị quyết các kỳ họp Quốc hội, các luật mới được Quốc hội khóa XIII ban hành; các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; công tác an ninh – quốc phòng; đối ngoại. Đổi mới phương pháp tuyên truyền, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin, nghe, nhìn tại các Hội nghị; tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên với người nghe cũng là một nhiệm vụ được toàn ngành quan tâm trong thời gian tới… 

PV
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
15:29 20/04/2017
Sáng 20.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở GD - ĐT Lâm Đồng về thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016.
Quay trở lại đầu trang