PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:25 | 15/09/2019 (GMT+7)
.

Từ vụ việc ở Tập đoàn Sông Đà và công ty thành viên SUDICO, nghĩ về tính Đảng trong doanh nghiệp

06:50 | 28/11/2011
Tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp cần được củng cố lại, cần được tổ chức làm đúng trách nhiệm và nêu cao tính chiến đấu, để thực sự doanh nghiệp là doanh nghiệp của giai cấp công nhân Việt Nam.
Tập đoàn Sông Đà không nằm ngoài quỹ đạo của yêu cầu này.

Sau loạt bài Cần trả lại sự minh bạch cho SUDICO và không nên dừng dự án Nam An Khánh (ĐBND số 326 ngày 22.11.2011); Sai phạm tiếp sai phạm ở SUDICO (ĐBND số 330 ngày 26.11.2011) nhiều cử tri và bạn đọc đã có ý kiến phản hồi đặt câu hỏi: Tổ chức Đảng ở Tập đoàn Sông Đà và SUDICO thế nào mà một lãnh đạo của Tập đoàn Sông Đà là ông Dương Khánh Toàn vi phạm kỷ luật Đảng đến độ Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa X) kết luận có sai phạm yêu cầu tổ chức Đảng ở đó kiểm điểmkhông đưa vào tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2011 - 2015  lại vẫn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn vào tháng 9.2011 vừa qua, để rồi từ đó lại viết tiếp các sai phạm mới.

Xem ra một doanh nghiệp như Tập đoàn Sông Đà không hiểu rằng công tác Đảng là hệ trọng, và việc phục tùng kỷ luật Đảng là yêu cầu sắt thép của một Đảng cầm quyền như Đảng ta hiện nay đang lãnh đạo đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Và muốn thực hiện được mục tiêu đó thì tổ chức Đảng phải được coi trọng, yêu cầu của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc dù ở lĩnh vực nào, trong cơ quan nhà nước, trường học, các đoàn thể hay các doanh nghiệp...

Từ Tập đoàn Sông Đà và SUDICO, một thực tế cho thấy các doanh nghiệp hiện nay rất coi trọng mục tiêu kinh tế, điều đó đúng, nhưng cần nhớ rằng mục tiêu kinh tế nào trên đất nước ta cũng phải đạt được với sự lành mạnh... Muốn vậy, tổ chức Đảng, hay thấp hơn như tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ cần phải có vai trò trong mọi sinh hoạt của doanh nghiệp. Tổ chức Đảng - nơi phải có ý kiến, có quan điểm về công tác cán bộ, nơi làm công tác tư tưởng cho Đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình phải thực sự có vai trò mạnh.

Mục tiêu của doanh nghiệp nói nôm na là mục tiêu kiếm tiền cho nền kinh tế quốc dân, như đã nói đồng tiền doanh nghiệp Việt Nam làm ra phải sạch sẽ, lành mạnh vì nó phục vụ nhân dân. Tiền, bản thân nó không có tính giai cấp, nhưng làm ra đồng tiền như thế nào, sử dụng đồng tiền thế nào lại là trách nhiệm mà Đảng giao cho các tập đoàn, các tổng công ty. Không gân cốt, nhưng phải nói rằng ở đó có tính Đảng.

Tập đoàn Sông Đà, nơi công nhân xây dựng đang làm việc có tổ chức Đảng của giai cấp công nhân phải hiểu sâu sắc rằng mỗi lãnh đạo, mỗi việc làm của đội ngũ công nhân ở đây là đang thực hiện ước mơ, hoài bão của Đảng xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vậy tại sao các Đảng viên của Tập đoàn, từ người Đảng viên làm công tác lãnh đạo, cho đến các Đảng viên thường đấu tranh thực hiện yêu cầu của ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa X) chưa đạt kết quả, người sai phạm vẫn trúng cử và làm lãnh đạo cấp ủy ở đây?

Từ Tập đoàn Sông Đà và SUDICO, câu hỏi đặt ra là: Với mục tiêu kinh tế đặt lên hàng đầu thì tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp đã nhạt Đảng rồi sao? Hay, có thế lực thì có thể bất chấp kỷ cương của Đảng.

Cần nhớ rằng, không chỉ sai phạm trước đây đã được Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa X) kết luận, mà sau đó sự cố đấu thầu Dự án tòa nhà HH4 Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ sai phạm (tháng 6.2011); Rồi Văn phòng Trung ương Đảng cũng có công văn yêu cầu làm rõ vụ việc (công văn số 73-CV/VPTW/TT), vậy mà đến tháng 9.2011 người sai phạm đã trở thành người đứng đầu tổ chức Đảng ở đây. Người đứng đầu này ngay lập tức có văn bản kiểm tra công ty SUDICO là công ty đã đấu tranh yêu cầu thực hiện kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng (Khóa X).

Tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp cần được củng cố lại, cần được tổ chức làm đúng trách nhiệm và nêu cao tính chiến đấu, để thực sự doanh nghiệp là doanh nghiệp của giai cấp công nhân Việt Nam.

Tập đoàn Sông Đà không nằm ngoài quỹ đạo của yêu cầu này.

Thăng Long
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
07:59 19/08/2019
Tạo môi trường thật sự dân chủ trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì mới có những văn bản luật chất lượng, làm động lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Đó là vấn đề đặt ra trong sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Quay trở lại đầu trang