PHÁP LUẬT
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.

Chức năng pháp lý của kiểm sát viên chưa phù hợp

08:34 | 17/09/2012
Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân năm 2011 (gọi tắt là Pháp lệnh) quy định Kiểm sát viên (KSV), bao gồm KSV VKSNDTC (không biết ngạch KSV gì, nên tạm gọi là KSV cao cấp), KSV trung cấp, KSV sơ cấp. KSV Viện Kiểm sát quân sự cũng được bổ nhiệm các ngạch: KSV Viện kiểm sát quân sự Trung ương (tối cao), KSV trung cấp, KSV sơ cấp. Như vậy, mỗi cấp VKS được bố trí các ngạch KSV khác nhau. Điều đó liệu đã phù hợp chưa?

Chức năng pháp lý của kiểm sát viên

Điều 12 Pháp lệnh quy định: KSV thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền VKS cấp mình theo phân công của Viện trưởng và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng. Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của KSV khi thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp do pháp luật quy định. Ngoài ra, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính đều quy định: KSV có nhiệm vụ thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự, tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động (gọi chung là các vụ việc dân sự), vụ án hành chính. Các đạo luật nêu trên không phân biệt ngạch KSV sơ cấp ở VKSND cấp tỉnh, hoặc KSV trung cấp, KSV sơ cấp ở VKSNDTC không được thực hành quyền công tố xét xử các vụ án hình sự, hoặc tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Miễn là KSV được Nhà nước công nhận thì phải thực hiện chức năng pháp lý trong tố tụng hình sự, dân sự, hành chính.

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua KSV trung cấp, KSV sơ cấp ở VKSNDTC; KSV sơ cấp ở VKSND cấp tỉnh được phân công nghiên cứu hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, hành chính; hoặc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng nghiệp vụ khác như kiểm tra viên, chuyên viên mới vào ngành. KSV trung cấp, KSV sơ cấp ở VKSNDTC;  KSV sơ cấp ở VKSND cấp tỉnh không có quyền ký và đóng dấu một số văn bản tố tụng thuộc thẩm quyền như: giấy triệu tập bị can, bị hại trong vụ án hình sự; giấy mời các đương sự có khiếu nại trong các vụ án dân sự, hành chính đến làm việc; không có quyền tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ký các biên bản này; không có quyền thực hành quyền công tố xét xử các vụ án hình sự, hoặc tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính. Như vậy, vô hình trung KSV trung cấp, KSV sơ cấp ở hai cấp Kiểm sát nêu trên không có điều kiện để phát huy chức năng pháp lý được giao và nhiệm vụ, quyền hạn của họ trở nên mờ nhạt, “hữu danh vô thực”.

Bổ nhiệm và phân cấp KSV chưa hợp lý

Pháp lệnh quy định các điều kiện để tuyển chọn và bổ nhiệm KSV theo ngạch: KSV cao cấp, KSV trung cấp và KSV sơ cấp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại bao gồm: Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với KSV sơ cấp, thì có thể tuyển chọn và bổ nhiệm KSV trung cấp của VKSND... và Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát đối với KSV sơ cấp, KSV trung cấp, thì có thể tuyển chọn và bổ nhiệm KSV VKSNDTC. Quy định này đã bộc lộ nhiều mặt hạn chế đối với KSV. Cụ thể, đối với lãnh đạo VKSND cấp huyện là những người quản lý điều hành bộ máy làm việc, chỉ đạo nghiệp vụ của đơn vị mình, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh là người quản lý chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ, điều hành các mặt công tác cho toàn ngành trong phạm vi cả tỉnh, nhưng mấy khi lãnh đạo VKSND ở hai cấp Kiểm sát được bổ nhiệm KSV trung cấp, KSV cao cấp.

Ngoài ra, đối với KSV trung cấp đang giữ các chức vụ Trưởng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ ở VKSND cấp tỉnh, thường xuyên chỉ đạo công tác nghiệp vụ cho các bộ phận nghiệp vụ của VKSND cấp huyện; quản lý chỉ đạo nghiệp vụ cho KSV trung cấp, KSV sơ cấp thuộc quyền quản lý của mình và trực tiếp nghiên cứu các hồ sơ vụ án và thực hành quyền công tố, tham gia giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nhưng bao giờ được bổ nhiệm KSV cao cấp. Trừ trường hợp điều động từ cấp dưới lên cấp trên để bổ nhiệm KSV ở cấp Kiểm sát đó.

Thực tiễn, ngạch KSV ở 3 cấp Kiểm sát khác nhau, hiển nhiên hệ số lương khởi điểm của KSV cũng khác nhau. Nếu sau khi được đào tạo và được biên chế công tác ở VKSND cấp huyện, rồi được bổ nhiệm KSV sơ cấp có hệ số lương khởi điểm 2,34; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Viện cho đến khi nghỉ hưu, thì hệ số lương cao nhất chỉ dừng lại ở mức 4,98 và được hưởng thâm niên vượt khung mỗi năm 1%. Nhưng nếu được biên chế ở VKSND cấp tỉnh, khi được bổ nhiệm KSV trung cấp thì hệ số lương khởi điểm đã là 4,40 và hệ số lương tột khung 6,78. Vừa được chức danh pháp lý KSV trung cấp, vừa có hệ số lương tột khung khi nghỉ hưu cao hơn 1,8. Do đó, KSV sơ cấp, KSV trung cấp có xu hướng công tác ở Viện kiểm sát nhân dân cấp cao hơn để có lợi nhiều mặt khi nghỉ hưu.

Từ thực tế này, đề nghị UBTVQH sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh này theo hướng: hai chức danh KSV trung cấp, KSV sơ cấp dù công tác ở cấp kiểm sát nào cũng phải thực hiện chức năng pháp lý được Nhà nước công nhận trong tố tụng hình sự; dân sự; hành chính, nhằm tạo điều kiện cho các ngạch KSV này cọ xát với thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Đồng thời, bổ nhiệm KSV trung cấp cho lãnh đạo VKSND cấp huyện; bổ nhiệm KSV cao cấp cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh. Như vậy, mới phát huy tính năng động, sáng tạo, động viên KSV sơ cấp ở VKSND cấp tỉnh; KSV trung cấp, KSV sơ cấp ở VKSNDTC.

Thái Nguyên Toàn
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang