PHÁP LUẬT
Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.

31 Bộ và địa phương chưa có báo cáo giám sát tài chính

19:34 | 10/02/2017
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Ảnh minh họa (Nguồn: baodauthau.vn)

Trước đó vào ngày 6.1.2017, Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 211/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng về về việc các Bộ, địa phương thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo, đến ngày 31.12.2016 vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 về Bộ Tài chính, trong đó có 9 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương.
 
Đối với các bộ, địa phương đã nộp báo cáo, hầu hết đều lập, gửi tới Bộ Tài chính chậm so với quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và chậm so với cả công văn đôn đốc mà Bộ Tài chính phát đi vào ngày 3.11.2016. Chỉ có 10 đơn vị lập báo cáo trước ngày 31.8.2016.
 
Qua rà soát các cơ quan đã nộp, Bộ Tài chính cho biết một số đơn vị thực hiện báo cáo kết quả giám sát tài chính chưa đầy đủ như: Có lập biểu kết quả giám sát tài chính theo Biểu số 03 tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC nhưng không nhận xét đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp theo các nội dung quy định tại Điều 9 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP; hoặc không gửi kèm theo báo cáo giám sát của từng doanh nghiệp nhà nước; không đưa ra ý kiến, kết luận an toàn hay có dấu hiệu mất an toàn về tài chính; chưa có đầy đủ số liệu của doanh nghiệp…
 
Trước tình trạng trên, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định báo cáo Thủ tướng trong tháng 2.2017.
 
Các bộ, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 2.2017.
 
Các cơ quan trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng trước ngày 28.2; xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định.
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất Thủ tướng xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.
 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng, Bộ này đã tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 của 425 doanh nghiệp trên cơ sở các Báo cáo kết quả giám sát tài chính do các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Bộ Tài chính và Báo cáo giám sát do các doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính (đối với các trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính).
 
Cụ thể, về kết quả kinh doanh: Tổng doanh thu là 431.417 tỷ đồng. Trong đó, khối bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là 358.608 tỷ đồng, chiếm 83,1%; khối địa phương là 72.809 tỷ đồng, chiếm 16,9%. Lợi nhuận thực hiện là 37.461 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên tổng doanh thu là 8,68%. Nộp ngân sách nhà nước là 56.296 tỷ đồng.
 
Trong tổng số 425 doanh nghiệp có 22 doanh nghiệp được cơ quan đại diện chủ sở hữu đánh giá có dấu hiệu mất an toàn về tài chính, chiếm 5,1%. Trong đó có 10/86 doanh nghiệp thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ mất an toàn về tài chính, chiếm 11,6%; có 12/339 doanh nghiệp thuộc địa phương mất an toàn về tài chính, chiếm 3,5%.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang