PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:04 | 06/06/2020 (GMT+7)
.
Các Bộ: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Tư pháp

Hải Phòng thu phí đúng luật

07:59 | 20/02/2017
Liên quan đến việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị Chính phủ việc Hải Phòng thực hiện việc thu phí hạ tầng cảng biển có thể làm tăng chi phí, thời gian của doanh nghiệp (DN), 3 Bộ: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Tư pháp đã có văn bản khẳng định Hải Phòng làm đúng luật, không có tình trạng “phí chồng phí”.

Báo cáo Chính phủ trước cả kiến nghị của VCCI

Ngày 25.1, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo việc Hải Phòng ban hành quy định thu phí cảng biển với hai nội dung chính: Cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành quy định thu phí, mức phí được áp dụng.

Theo đó, Hải Phòng thực hiện thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng tại cửa khẩu cảng biển dựa trên Danh mục các loại phí được ban hành theo Luật Phí và lệ phí. Các DN sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển là đối tượng phải nộp phí.

Luật Biên giới quốc gia cũng quy định cảng biển là nơi thực hiện việc xuất, nhập khẩu hàng hóa. Căn cứ vào các quy định này, Hải Phòng thực hiện việc thu phí khu vực cảng biển là hoàn toàn phù hợp quy định của pháp luật.

Ngày 1.1.2017 khi Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành, Hải Phòng là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng là hoàn toàn phù hợp quy định của pháp luật; việc HĐND TP Hải Phòng thông qua văn bản quyết định về thu phí với thời hạn thi hành sớm hơn 10 ngày có hiệu lực thi hành là hoàn toàn phù hợp quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với mức phí được thu, Bộ Tài chính cũng nêu rõ, từ tháng 10.2016, Bộ đã có văn bản gửi các địa phương có cửa khẩu để hướng dẫn các tỉnh, thành ban hành quy định thu phí. Theo đó, Đề án thu phí của các địa phương ngoài việc quy định phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí, dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí, miễn, giảm phí thì việc xây dựng mức thu còn phải căn cứ vào các điều kiện như các khoản thu tại khu vực cửa khẩu bù đắp cho chi phí duy tu, bảo dưỡng, tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể của từng địa phương, trước khi trình HĐND, UBND cần trao đổi với các địa phương có cửa khẩu để bảo đảm mức thu giữa các địa phương.

Làm rõ hơn vấn đề mức phí, Giám đốc Sở Tài chính TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành chia sẻ, mức phí đối với hàng hóa thông thường được Hải Phòng đặt ra chỉ bằng từ 50 - 62% mức phí Lào Cai đang thu. Tương tự đối với loại hàng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, Lào Cai thu ở mức 4 triệu đồng/container 20 feet, 6 triệu đồng/container 40 feet, nhưng Hải Phòng chỉ có mức thu từ 2,2 - 4,8 triệu đồng/container tương ứng. Như vậy, một số hiệp hội, DN đặt vấn đề Hải Phòng thu phí cao hơn các địa phương khác là không có cơ sở.


Văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông - Vận tải gửi VP Chính phủ đồng tình với mức thu phí của Hải Phòng

Đồng quan điểm với bộ chuyên ngành

Ngày 15.2, tại Văn bản số 1446/BGTVT - TC, Bộ Giao thông - Vận tải cũng có quan điểm chính thức về việc Hải Phòng thực hiện việc thu phí cảng biển. Theo đó, công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu thuộc danh mục phí trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng. Theo quy định của Luật Phí và lệ phí, thẩm quyền quyết định thu loại phí này là HĐND cấp tỉnh. Bộ Giao thông - Vận tải cũng báo cáo Chỉnh phủ. Việc thống nhất quản lý về phí và lệ phí, tổ chức hướng dẫn thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản phí này… thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Tại Văn bản số 442/BTP - KtrVB, Bộ Tư pháp cũng báo cáo Văn phòng Chính phủ, qua nghiên cứu báo cáo của UBND TP Hải Phòng, Bộ Tư pháp thấy rằng, trước khi trình HĐND TP ban hành nghị quyết thu phí, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến DN và người dân đối với Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực các cửa khẩu cảng biển Hải Phòng.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Thành bày tỏ, cả 3 Bộ được Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến đã nêu rõ quan điểm Hải Phòng ban hành, thực hiện quy định thu phí sử dụng công trình cảng biển hoàn toàn phù hợp quy định của các luật liên quan. Việc tổ chức thu phí của TP là cần thiết, mức thu đặt ra bảo đảm tính cạnh tranh cho DN hoạt động xuất nhập khẩu. TP luôn tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN theo như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang