PHÁP LUẬT
Cập nhật 11:38 | 14/12/2018 (GMT+7)
.
Giải trình kiến nghị của doanh nghiệp

Còn chưa đúng, chưa trúng

07:34 | 13/01/2018
Bên cạnh những bộ, ngành, địa phương tích cực thì cũng không hiếm bộ, ngành, địa phương chậm trong việc giải trình kiến nghị của doanh nghiệp. Điều đáng quan tâm, còn rất nhiều giải trình chỉ có tính chất giải thích luật, chứ chưa giải quyết được kiến nghị của doanh nghiệp.

“Nóng” cải cách hành chính

Từ tháng 1.2017 đến hết ngày 30.11.2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan 1.152 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp (DN). Trong đó, có 954 kiến nghị được xử lý, giải quyết, trả lời, đạt tỷ lệ 82,4%. Các kiến nghị chưa được xem xét, giải quyết chủ yếu là các kiến nghị chung về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, sửa đổi pháp luật, cơ chế chính sách đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Cùng thời gian trên, tại Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của DN trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Văn phòng Chính phủ điều hành (www.doanhnghiep.chinhphu.vn) cũng đã tiếp nhận và chuyển các bộ ngành, địa phương 891 kiến nghị từ các DN và hiệp hội DN, trong đó có 735 kiến nghị đã được xử lý, giải quyết, trả lời (đạt tỷ lệ 82,49%). Ngoài ra còn có 211 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ hoặc phải giải quyết theo quy trình khiếu nại, tố cáo cũng đã được Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết, cũng như xử lý theo quy trình khiếu nại, tố cáo theo quy định.


Nhiều địa phương tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Từ các kiến nghị của DN cho thấy, vấn đề được kiến nghị nhiều nhất vẫn là cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN. Trong đó, có nhiều kiến nghị nổi bật  như yêu cầu các cơ quan nhà nước cũng phải tuân thủ pháp luật, bình đẳng với các DN. Từ kiến nghị của DN cũng đã chỉ ra thực tế xây dựng, áp dụng pháp luật, điển hình hiện có khoảng gần 300 văn bản (bao gồm các văn bản pháp luật và trong một số trường hợp, còn có cả các văn bản khác như công văn, hướng dẫn, thông báo…) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Đặc biệt, có quy định về vấn đề này được soạn thảo, ban hành và/hoặc thực thi bởi ít nhất 10 bộ chuyên ngành.

Liên quan đến các kiến nghị bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN, nhiều kiến nghị đề nghị thực hiện nghiêm túc việc tham vấn các đối tượng chịu tác động và tham vấn chuyên gia trong quá trình xây dựng, thực hiện pháp luật; tăng cường chất lượng và sự tham gia của cán bộ pháp chế các bộ, ngành trong xây dựng pháp luật, cũng như giải quyết sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định pháp luật.

Chất lượng chưa cao

 Kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016 (PCI) do VCCI công bố vào tháng 3.2017 cho thấy, có đến 35% DN đang dành trên 10% quỹ thời gian để thực hiện thủ tục hành chính.

Theo đánh giá của VCCI, việc giải quyết các nghị của DN, hiệp hội DN của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017 kịp thời và đầy đủ hơn so với năm 2016. Đặc biệt sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 26/CT-Ttg ngày 6.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng DN trong năm 2017. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, UBND TP Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên - Huế…  là những bộ, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của DN do Văn phòng Chính phủ và VCCI tập hợp khá kịp thời và đầy đủ.

Như vậy, việc chậm trả lời kiến nghị đã được các bộ, ngành giải quyết được phần nào. Nhưng chất lượng trả lời kiến nghị vẫn còn là vấn đề đáng quan tâm. Bởi, nội dung trả lời có đúng, có trúng với kiến nghị của DN không hay chính xác hơn là có giải quyết được vấn đề đang còn vướng mắc của DN hay không mới là điểm đến của kiến nghị và giải trình. Một khi chất lượng giải trình không hiệu quả thì việc kiến nghị cũng sẽ bị giảm dần (theo số lượng) và niềm tin về kiến nghị được giải trình đúng, chuẩn cũng sẽ giảm. Báo cáo của VCCI cho thấy, không hiếm kiến nghị tuy được các bộ, ngành trả lời nhưng việc trả lời thiên về giải thích pháp luật và không nêu hướng giải quyết dứt điểm kiến nghị của DN. Thậm chí có những kiến nghị trả lời nhiều lần nhưng DN vẫn thấy sự lúng túng của cơ quan quản lý, chẳng hạn giải trình của Bộ Giao thông - Vận tải với kiến nghị của Công ty Việt - Séc về việc đăng kiểm cano (mã hiệu sản xuất H30 và H38 của Công ty CP công nghệ Việt Séc) có sức chở trên 12 người. Sự lúng túng của Bộ chủ quan đã dẫn đến không thể khuyến khích việc áp dụng công nghệ, vật liệu mới trong sản xuất cano…

Như vậy, để nâng cao trách nhiệm giải trình (thực chất đây là trách nhiệm pháp lý) thì phải gắn với việc xây dựng chế tài cụ thể trong các trường hợp giải trình chậm, giải trình chưa hiệu quả; đồng thời cần “điểm danh” những bộ, ngành, địa phương chậm trả lời kiến nghị hoặc giải trình chưa chuẩn, chưa trúng.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
20:53 10/04/2017
Toàn quốc phấn đấu không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; mỗi năm triệt xóa từ 5 - 10% số điểm, tụ điểm và mỗi huyện, quận, thị xã, thành phố (trực thuộc tỉnh) xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn... Đây là mục tiêu Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Quay trở lại đầu trang