PHÁP LUẬT
Cập nhật 13:40 | 27/01/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Luật chờ hướng dẫn

07:34 | 17/05/2018
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2018 với nhiều quy định mới, được đánh giá là tiến bộ. Tuy nhiên, theo dự thảo Báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật thì đến nay chỉ có 12/24 cơ quan, đơn vị gửi kết quả về Bộ Tư pháp.

Theo báo cáo, tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có nội dung liên quan đến lĩnh vực bồi thường nhà nước được rà soát 137. Trong đó, có 27 văn bản được kiến nghị xử lý để bảo đảm phù hợp với Luật. Cụ thể, 7 VBQPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến lĩnh vực bồi thường nhà nước; 18 VBQPPL đề xuất bãi bỏ; 2 VBQPPL đề xuất thay thế… Trong 27 VBQPPL này, mới chỉ có 2 dự thảo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo  đang được các cơ quan có thẩm quyền xây dựng và trình QH cho ý kiến; 1 dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; 1 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ; 1 dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bãi bỏ một số VBQPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hoặc liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước; 1 dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành biểu mẫu, sổ sách về công tác bồi thường nhà nước. Như vậy, chỉ có 5/27 VBQPPL đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế đang được các cơ quan liên quan tiến hành sửa đổi.

Có thể thấy, bên cạnh các bộ, ngành triển khai tích cực vẫn còn một số bộ, ngành chưa thực sự chủ động tổ chức thực hiện hoặc thực hiện còn chưa bảo đảm yêu cầu (không kèm theo các phụ lục theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp...) dẫn đến khó khăn trong việc tổng hợp kết quả; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát đôi khi còn chưa chặt chẽ. Bên cạnh đó, do tính chất phức tạp của hoạt động rà soát VBQPPL nên tiến độ triển khai và gửi báo cáo kết quả của một số Bộ, ngành còn chậm, chưa bảo đảm về thời hạn.

Có thể thấy, quy định văn bản hướng dẫn phải có hiệu lực cùng thời điểm với luật là một quy định không dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh càng ngày càng phải ban hành nhiều văn bản để điều chỉnh kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Trong trường hợp này, thời gian chỉ còn lại 2 tháng, chắc chắn các văn bản phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp; hoặc các văn bản hướng dẫn sẽ không chạy kịp mốc 1.7.2018. Từ thực tế này, Chính phủ cần sớm phê duyệt kết quả rà soát VBQPPL; đồng thời giao các bộ, ngành sử dụng kết quả rà soát để phục vụ quá trình soạn thảo, thẩm định, góp ý các dự thảo VBQPPL liên quan đến lĩnh vực bồi thường nhà nước.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang