PHÁP LUẬT
Cập nhật 11:26 | 31/05/2020 (GMT+7)
.

Triển khai Quyết định của Thủ tướng về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

08:37 | 18/05/2018

Ngày 7.5.2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Quyết định cũng xác định các nhóm hàng hoá, dịch vụ gồm: Thực phẩm, gồm: Nông sản tươi sống và nông sản chế biến; đồ uống, gồm: Đồ uống có cồn; đồ uống không cồn; thảo dược, gồm: Các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu; vải và may mặc, gồm các sản phẩm làm từ bông, sợi; lưu niệm - nội thất - trang trí, gồm các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng; dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng, gồm các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập, nghiên cứu...

Ngay từ khi Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ đạo Bộ NN và PTNT xây dựng Chương trình OCOP quy mô toàn quốc (tháng 9.2017), Bộ NN và PTNT đã tổ chức các đoàn công tác chuyên đề, xây dựng khung kế hoạch và tổ chức quán triệt, hướng dẫn các địa phương trên cả nước xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện. Do đó, đến hết tháng 4.2018, cả nước đã có 60/63 tỉnh, thành triển khai xây dựng khung Chương trình OCOP cấp tỉnh, trong đó có 30 tỉnh đã lập xong Đề án; 28 tỉnh đang lập và lấy ý kiến của các đơn vị liên quan của tỉnh, chờ Đề án quốc gia phê duyệt sẽ làm căn cứ phê duyệt Đề án riêng của tỉnh. Ngày 16.5.2018, tỉnh Hòa Bình là tỉnh đầu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổ chức triển khai Chương trình OCOP theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo số liệu điều tra của Bộ NN và PTNT tổng hợp từ khoảng 6.010 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình (có đăng ký kinh doanh), trong đó có khoảng 3.126 doanh nghiệp (chiếm 76,6% số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp trong cả nước). Số đơn vị kinh tế này hiện đang tổ chức sản xuất 4.823 sản phẩm lợi thế thuộc 6 nhóm sản phẩm, trong đó, nhóm thực phẩm có 2.584 sản phẩm; nhóm đồ uống có 1.041 sản phẩm; nhóm thảo dược có 231 sản phẩm; nhóm vải và may mặc có 186  sản phẩm; nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí có 580 sản phẩm; nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 201 sản phẩm. Tuy nhiên, mới có 1.086 sản phẩm có đăng ký/công bố tiêu chuẩn chất lượng (chiếm 22,52%); 695 sản phẩm có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (chiếm 14,4%). Trên cơ sở phân tích, đánh giá cho thấy hầu hết các sản phẩm, dịch vụ trên đều có khả năng, dư địa để phát triển, đa dạng hóa sản phẩm và thương mại hóa nếu được chú trọng đầu tư, được chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể một cách bài bản, thống nhất, đồng bộ, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong phát triển kinh tế nông thôn để nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững.

Bộ NN và PTNT đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến trong tháng 6.2018. Theo đó, một số nhiệm vụ cần tập trung làm ngay là: Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP theo đúng nội dung và tiến độ, bảo đảm tính đồng bộ, kịp thời và thống nhất; xây dựng được tổ chức bộ máy quản lý, điều hành Chương trình từ Trung ương đến địa phương; đến năm 2020, tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm hiện có, tương ứng với 2.400 sản phẩm, phát triển 8-10 mô hình Làng văn hóa du lịch và củng cố và kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình, phát triển mới 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia Chương trình, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn cho 1.200 cán bộ quản lý nhà nước, 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã; xây dựng và triển khai hiệu quả các dự án thành phần, lựa chọn và chỉ đạo điểm một số tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng kinh tế để thực hiện thí điểm Chương trình OCOP.

Anh Hiến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang