PHÁP LUẬT
Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Mở rộng ủy quyền, tăng đối thoại

10:04 | 16/12/2018
Khoản 3, 5 và 7, Điều 60 Luật Tố tụng hành chính quy định, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính (TTHC) phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền cho một thành viên hoặc người khác làm đại diện tham gia tố tụng. Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện. Người được ủy quyền phải tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án, thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người bị kiện.

Như vậy, kể từ thời điểm Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 1.4.2016), chỉ được ủy quyền cho cấp phó đối với trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đồng thời, cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu có quyền tự bảo vệ, nhờ luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Tuy nhiên, luật sư là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức chứ không phải là người đại diện. Quy định là vậy nhưng, thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính cho thấy, có rất nhiều vụ án tại các địa phương đã được tòa án đưa ra giải quyết thì người bị kiện ủy quyền toàn bộ cho luật sư thực hiện. Như vậy, luật sư sẽ giữ hai vai vừa là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị kiện, vừa là người được ủy quyền. Điều đáng quan tâm hơn, Chủ tịch UBND các cấp là người bị kiện không ra tòa với tư cách của mình mà đều có văn bản ủy quyền cho cấp phó (Phó Chủ tịch UBND) tham gia TTHC, nhưng cấp phó cũng lại đùn đẩy, có văn bản xin được xét xử vắng mặt, đa phần họ đều lấy lý do bận công việc, có trường hợp văn bản xin vắng mặt tất cả các buổi làm việc của tòa án. Thực tế, liên quan đến vấn đề này, Chánh án TANDTC đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm túc Điều 60, Luật Tố tụng hành chính và hướng dẫn thi hành Điểm c, Khoản 2, Điều 61, Luật Tố tụng hành chính. Theo đó, cán bộ, công chức được tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Có thể thấy, mặc dù việc xin xét xử vắng mặt, không trái quy định của Luật Tố tụng hành chính, cũng như các văn bản hướng dẫn, nhưng đã gây khó khăn rất nhiều cho công tác giải quyết án. Bởi, việc vắng mặt sẽ không làm rõ được các nội dung liên quan đến việc khởi kiện, không đối thoại trực tiếp để thỏa thuận được; trường hợp người khởi kiện rút đơn khởi kiện cũng phải được sự đồng ý của người bị kiện... nghĩa là không thể tiếp tục vắng mặt kéo dài hoặc phải tổ chức phiên tòa khác trong trường hợp rút đơn kiện. Đây là nguyên nhân dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết vụ án và gây tốn thời gian, công sức, các chi phí cho việc giải quyết; đặc biệt là không bảo đảm được việc thực hiện đối thoại giữa người bị kiện và người kiện - một trong những nguyên tắc cơ bản của TTHC.

Từ thực tế này, nhiều chuyên gia cho rằng, nên mở rộng quy định người được ủy quyền, chẳng hạn có thể ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan chuyên môn là thành viên của UBND tham gia tố tụng giải quyết án hành chính. Hiện nay là quy định “cứng” - phải ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND. Đồng thời, cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quyết định hành chính, cho phép trong trường hợp người bị kiện vắng mặt (Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND) thì có thể được trả lời, giải thích các nội dung theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng bằng văn bản.

Phạm Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang