PHÁP LUẬT
Cập nhật 16:52 | 31/05/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Đẩy khó cho địa phương?

07:25 | 20/01/2019

Cho đến nay đã có rất nhiều văn bản liên quan đến việc các bộ, ngành, địa phương phải bố trí đủ số lượng công chức tư pháp - hộ tịch. Trong đó, phải kể đến Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010 ngày 27.5.2010 giữa Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 23/2014 ngày 22.12.2014 giữa Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15.11.2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Các văn bản nêu trên đều khẳng định việc bố trí số lượng công chức cấp xã cần ưu tiên bố trí thêm cho chức danh tư pháp - hộ tịch, ưu tiên bố trí công chức tư pháp - hộ tịch làm công tác hộ tịch chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp xã loại 1, loại 2 có đông dân cư, số lượng công việc hộ tịch nhiều và không bố trí công chức tư pháp - Hộ tịch kiêm nhiệm công tác khác. Tuy nhiên, hiện công chức tư pháp - hộ tịch luôn rơi vào tình trạng “thiếu và yếu”. Thực tiễn cho thấy, việc bố trí công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch chưa bảo đảm phù hợp về chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực. Có thực tế khi tuyển dụng là không tìm được người có trình độ phù hợp theo quy định, nếu có thì cũng không có nguyện vọng phục vụ trong ngành tư pháp (vì thiếu chế độ đãi ngộ); số đối tượng có nguyện vọng phục vụ thì không có trình độ chuyên môn theo quy định. Trong khi đó, các địa phương còn bị động trong việc tìm nguồn cán bộ vốn đã được đào tạo đủ chuẩn, thay thế cho công chức làm công tác hộ tịch được bố trí công tác khác, phổ biến là phải thực hiện hợp đồng làm việc một thời gian mới có thể chuẩn hóa theo quy định.

Thực trạng này đã được các địa phương kiến nghị trong rất nhiều năm qua. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng chưa đưa ra được giải pháp cụ thể nhằm dần tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Trong các công văn kiến nghị của địa phương đều có các đề nghị Bộ Tư pháp, nhưng trong các văn bản trả lời kiến nghị thì lại “chuyển trách nhiệm về địa phương xử lý”. Cụ thể, theo quy định về phân cấp quản lý biên chế và bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy hiện nay, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối từ nguồn biên chế được giao của tỉnh, có giải pháp cụ thể để bố trí, kiện toàn đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch theo quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014 và các văn bản có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn. Có nghĩa là sau khi địa phương kiến nghị bộ chủ quản tìm giải pháp thì bộ chủ quản lại đẩy về địa phương tìm cách xử lý. Điều này càng khó hơn cho địa phương trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế. Hơn  nữa, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp lại phụ thuộc rất nhiều vào các phần mềm dùng chung trong lĩnh vực hộ tịch; cũng như các cơ sở dữ liệu quốc gia mà Bộ Tư pháp đang tiến hành xây dựng.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang