PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:12 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Luật chờ biểu mẫu

08:16 | 30/01/2019
Tính từ ngày 1.1.2017 Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực đến nay đã được 2 năm, tuy nhiên hiện việc thành lập, đăng ký hoạt động doanh nghiệp (DN) đấu giá tài sản đang rơi vào tình trạng chờ bổ sung nội dung biểu mẫu.

Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu giá tài sản quy định, DN  đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức DN tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật này và quy định khác có liên quan. Tại Khoản 4 Điều 23 luật này đã quy định cụ thể hơn, trong đó chỉ rõ, những nội dung liên quan đến thành lập, tổ chức, hoạt động và chấm dứt hoạt động của DN đấu giá tài sản không quy định tại Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về DN, Theo đó, Điều 184 Luật Doanh nghiệp quy định, vốn đầu tư của chủ DN tư nhân do chủ DN tự đăng ký; chủ DN tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư. Liên quan đến nghĩa vụ này, tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 1.12.2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định mẫu Giấy đề nghị đăng ký DN tư nhân, Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh đều có nội dung đăng ký vốn góp và trong mẫu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân, Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh cũng có nội dung chứng nhận vốn góp, vốn điều lệ. Như vậy, đối với DN việc góp vốn khi thực hiện đăng ký là một trong những nội dung cơ bản để bảo đảm cho hoạt động của DN và thể hiện quy mô của DN.

Vậy nhưng, hiện nay các biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động DN đấu giá tài sản cũng như Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BTP ngày 15.6.2017 của Bộ Tư pháp đều không có nội dung đăng ký vốn của DN và nội dung chứng nhận vốn của Sở Tư pháp. Hệ quả cuối cùng là các Sở Tư pháp địa phương không biết xoay xở như thế nào. Điều này ít nhiều tác động đến quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động của các DN đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Theo khảo sát của Bộ Tư pháp hiện việc chuyển đổi đang diễn ra rất chậm chạp, lý do chính là cơ chế pháp lý chưa hoàn thiện, khiến DN ngần ngại. Nếu đặt giả thiết, DN không ngần ngại thì việc chuyển đổi cũng sẽ bị chững lại vì thiếu biểu mẫu - một vấn đề tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu không có nó thì cơ quan quản lý cũng không biết hướng dẫn DN bắt đầu thủ tục như thế nào. Từ thực tế này, Bộ Tư pháp sớm phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành bổ sung biểu mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động DN đấu giá tài sản và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản có nội dung đăng ký vốn của DN và nội dung chứng nhận vốn của Sở Tư pháp để phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang