PHÁP LUẬT
Cập nhật 14:35 | 22/01/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Giám định ngoài tố tụng

08:39 | 23/04/2019
Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật Giám định tư pháp cho thấy, về cơ bản, các vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp hiện nay chủ yếu do công tác tổ chức thi hành pháp luật. Chính vì lẽ đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp lần này cần đáp ứng được yêu cầu của việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN). Tuy nhiên, đây là một vấn đề mới, chính vì thế rất nhiều ý kiến cho rằng cần tính toán kỹ, nếu sửa đổi, bổ sung Luật để phục vụ giải quyết kịp thời án kinh tế, tham nhũng thì chưa nên quy định.

Hiện nay, Luật Thanh tra, Luật Kiểm toán Nhà nước và nhiều văn bản khác cũng đã có những quy định liên quan đến thẩm quyền trưng cầu giám định (cơ quan thanh tra, kiểm toán) nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc đấu tranh PCTN. Chẳng hạn, Điều 38, Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22.9.2011 của Chính phủ về trưng cầu giám định, quy định, “khi xét thấy cần có sự đánh giá về nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm căn cứ cho việc kết luận thì Trưởng đoàn thanh tra đề nghị người ra quyết định thanh tra quyết định trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định phải bằng văn bản, trong đó ghi rõ yêu cầu, nội dung, thời gian thực hiện, cơ quan, tổ chức giám định”…

Kết quả triển khai các văn bản trên cho thấy vướng mắc chủ yếu là do khâu tổ chức triển khai chứ không phải từ những quy định của pháp luật. Đơn cử, theo quy định thời gian thực hiện trưng cầu giám định được quy định cụ thể trong công văn trưng cầu các cơ quan chuyên môn phải trả lời cơ quan thanh tra; nhưng thực tế thì các cơ quan chuyên môn cũng bị động và thường chưa bảo đảm đúng thời gian trả lời cho cơ quan thanh tra để kịp thời kết luận thanh tra. Việc phát sinh trưng cầu giám định thông thường về cuối đợt thanh tra, mặt khác thời hạn tiến hành một cuộc thanh tra đối với Thanh tra Chính phủ tối đa là 90 ngày, thanh tra chuyên ngành tối đa là 45 ngày (không kể thời gian gia hạn cuộc thanh tra). Chính vì vậy, khi tiến hành trưng cầu giám định các cuộc thanh tra này sẽ không ban hành được kết luận đúng thời hạn.

Từ thực tế này, Bộ Tư pháp đề xuất Luật Giám định tư pháp bổ sung quy định: Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành (pháp luật về thanh tra, pháp luật về kiểm toán…) có quy định các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trưng cầu giám định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao thì trình tự, thủ tục trưng cầu và thực hiện giám định được thực hiện theo quy định của Luật Giám định tư pháp. Quy định này nhằm khắc phục việc trốn tránh trách nhiệm giám định của cá nhân, tổ chức được trưng cầu cũng như bảo đảm chất lượng giám định trong những trường hợp này. Đây là một đề xuất mở, có tính khả thi, giải quyết được sự chồng chéo giữa các luật chuyên ngành và Luật Giám định tư pháp, đặc biệt là đối với các luật về tố tụng.

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang