PHÁP LUẬT
Cập nhật 14:35 | 22/01/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Để người dân tham gia quản trị điện tử

08:11 | 24/04/2019
Theo Báo cáo kỹ thuật số toàn cầu do Công ty We Are Social công bố (Báo cáo Digital 2019), Việt Nam hiện có 64 triệu người dùng Internet và theo Chỉ số tiếp cận Internet bình đẳng năm 2019 (The 2019 Inclusive Internet Index), Việt Nam xếp hạng 54 trên phạm vi toàn cầu về mức độ sẵn có của các dịch vụ công trực tuyến. Báo cáo này cũng có các nét tương đồng với Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 2018 (PAPI 2008) vừa được công bố.

Tuy nhiên, nhìn vào các chỉ số của hai báo cáo trên, băn khoăn đặt ra là vì sao tỷ lệ các cổng thông tin điện tử hay trang dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa được sử dụng ở mức tương xứng với tốc độ gia tăng số lượng người dùng Internet, trong khi các cổng thông tin này được xem là kênh chính thống để cập nhật, đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chính sách công.

Qua hai năm 2017 và 2018, tỷ lệ người trả lời cho biết đọc tin tức trên nền tảng Internet và sử dụng Internet tăng nhanh. Trong năm 2018, 38% số người được hỏi cho biết kênh thông tin thời sự chính là qua Internet. Bên cạnh đó, 53% số người được hỏi cho biết có Internet tại nhà, tăng hơn 15% so với tỷ lệ năm 2017. Kết quả của PAPI 2018 cho thấy, việc sử dụng Internet ở Việt Nam ngày càng phổ biến, do vậy nhu cầu tham gia quản trị điện tử của xã hội sẽ ngày càng lớn. Tuy nhiên, các cổng thông tin điện tử vẫn chưa được sử dụng ở mức tương xứng với tốc độc gia tăng số lượng người dùng Internet. Trên thực tế, Chính phủ đã và đang đầu tư lớn cho phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong khu vực công. Tỷ lệ người sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền khi thực hiện thủ tục hành chính như chứng thực, xác nhận, xin cấp phép xây dựng, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rất thấp, cho dù tỷ lệ người sử dụng tăng nhẹ năm 2018. Nói cách khác, số người sử dụng cổng thông tin điện tử và một cửa điện tử của chính quyền thấp hơn nhiều so tỷ lệ người dùng Internet tại Việt Nam.

Quản trị điện tử là xu hướng tất yếu của Chính phủ điện tử. Việc đánh giá quản trị điện tử ở các khía cạnh như độ sẵn có của cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương, tiếp cận thông tin về quy trình, thủ tục, chính sách người dân cần tuân thủ, và điều kiện sử dụng Internet của người dân - môi trường thiết yếu để người dân tham gia quản trị điện tử - khi muốn tiếp cận dịch vụ công điện tử. Vậy, để người dân tham gia quản trị điện tử cần hướng tới xây dựng chính quyền chủ động tương tác với người dân qua nền tảng Internet trong cả ba khâu xây dựng, thực thi và giám sát thực thi chính sách.

Thực tế này cho thấy, các bộ, ngành liên quan cần thúc đẩy sự phát triển của chính quyền các cấp theo hướng tăng cường tương tác với người dân một cách hiệu quả, thông qua các nền tảng trực tuyến, để người dân thấy “tiện lợi”, “hữu ích” trong quá trình tương tác với chính quyền.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang