PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Nghiêm túc xử lý và dám chịu trách nhiệm

08:06 | 10/05/2019

Những năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành, Trung ương, chính quyền các địa phương trong cả nước đã quyết liệt thực hiện cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, doanh nghiệp. Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp. Nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội và phát triển KT - XH của đất nước. Kết quả cải cách hành chính đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển KT - XH, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Dù vậy, ở một số lĩnh vực, bộ, ngành, địa phương, thủ tục hành chính còn rườm rà, thiếu công khai, minh bạch, vẫn còn tình trạng “giấy phép con”. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh ở một số bộ, ngành chưa đồng bộ, có tình trạng chạy theo số lượng, mang tính đối phó. Tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn thấp, chưa làm hết trách nhiệm, thậm chí còn hiện tượng gây phiền hà, vòi vĩnh các cá nhân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính. Kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi, trên một số lĩnh vực còn thiếu các biện pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục…

Đơn cử tại Hà Nội, những năm gần đây dù đã có nhiều nỗ lực và luôn đi đầu trong công tác cải cách hành chính trên tất cả các mặt: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và hiện đại hóa hành chính… nhờ đó, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trên địa bàn đối với quá trình, kết quả thực hiện thủ tục hành chính, hoặc dịch vụ hành chính số những năm trở lại đây đều đạt ở tỷ lệ cao… Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cũng như khảo sátvề thực hiện nhiệm vụ công vụ hồi đầu năm của ngành chức năng cho thấy, một số cá nhân, doanh nghiệp có ý kiến đánh giá chưa thuận tiện, dễ dàng trong tìm hiểu các thông tin về thủ tục hành chính, thông tin công khai chưa kịp thời…

Không riêng gì Hà Nội, nhiều địa phương khác như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng trong tình trạng tương tự… Ngay trong báo cáo của các tỉnh, thành phố trong quý I.2019 vừa qua về công tác cải cách hành chính cho thấy, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính hướng dẫn chưa rõ ràng, đầy đủ để cá nhân, doanh nghiệp hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ; Thái độ giao tiếp của một số cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết còn chưa đúng mực; ở một số địa bàn vẫn còn tình trạng phải đi lại nhiều lần... khiến người dân không khỏi bức xúc.

Khắc phục tình trạng trên, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đưa ra những biện pháp: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của cá nhân, doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc để cá nhân, doanh nghiệp giám sát; tăng cường thanh tra công vụ và nêu cao vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp khi đến cơ quan công quyền giải quyết các thủ tục hành chính, các giải pháp nêu trên khá chi tiết và đầy đủ. Tuy vậy, để việc thực hiện Chỉ thị có hiệu quả, mấu chốt ở chỗ là việc các địa phương, đơn vị có dám chịu trách nhiệm và nghiêm túc xử lý đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp…

Trần Hải
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang