PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Giảm thiểu lao động trẻ em

Từ nhận thức đến thực hiện

08:23 | 11/05/2019
Tại hội thảo về Quyền của trẻ vị thành niên trong quá trình sửa đổi Bộ luật Lao động do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức mới đây, nhiều đại biểu cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tham gia các hiệp định thương mại tự do ngày càng sâu rộng của Việt Nam, việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các chuỗi cung ứng sẽ ngày càng được được quan tâm hơn, đặc biệt là vấn đề lao động trẻ em. Do đó, việc phòng ngừa, giảm thiểu và tiến tới chấm dứt lao động trẻ em phải được thay đổi từ nhận thức của chính các em, gia đình, cộng đồng và của cả doanh nghiệp.

Tồn tại trong khu vực kinh tế phi chính thức

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em của Liên Hợp Quốc năm 1990. Việt Nam cũng là một trong những nước phê chuẩn các công ước của Tổ chức Lao Động Quốc tế số 182 (năm 1999) về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và số 138 (năm 1973) về Độ tuổi tối thiểu. Việt Nam đã và đang cam kết thực hiện các biện pháp để giải quyết lao động trẻ em thông qua việc xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách và hỗ trợ. Thực tế những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong giải quyết lao động trẻ em, thiết lập một khung pháp lý vững chắc để phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện một số chương trình, dự án để giảm thiểu lao động trẻ em tại các cấp trung ương và địa phương. Đơn cử như Bộ luật Lao động năm 2012 đã có các quy định về độ tuổi lao động tối thiểu, thời giờ làm việc và điều kiện làm việc, quy định về lao động đối với người chưa thành niên. Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Trẻ em mới được Quốc hội thông qua thời gian gần đây tiếp tục có các quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm bóc lột trẻ em, nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, đoàn thể, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

Mặc dù đã có những nỗ lực đáng kể, tuy nhiên lao động trẻ em vẫn tồn tại, đặc biệt trong khu vực kinh tế phi chính thức. Kết quả Khảo sát quốc gia về lao động trẻ em do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố cho thấy, có khoảng 1,7 triệu trẻ em tham gia lao động, trong số đó có đến 34% các em làm việc kéo dài trên 42 giờ một tuần. Tình trạng này ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự phát triển tâm lý, hạn chế các cơ hội học tập và ảnh hưởng đến cơ hội việc làm bền vững.

Kết quả Điều tra cũng cho thấy, trong số 1,75 triệu lao động trẻ em, 85% sống ở nông thôn. Số lao động trẻ em lớn nhất rơi vào nhóm 15-17 tuổi chiếm 58%, tiếp theo là nhóm 12-14 tuổi và 5 đến 11 tuổi. Phần lớn trẻ em lao động trong khu vực nông nghiệp.

Phù hợp với chuẩn mực quốc tế

Đánh giá về việc thực hiện các công ước quốc tế về lao động trẻ em tại Việt Nam, ông Minoru Ogasawara chuyên gia ILO tại Việt Nam khẳng định, sau khi có sự phê chuẩn công ước của ILO về lao động trẻ em, Việt Nam cũng đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh với lao động trẻ em. Hiện đại đa số lao động trẻ em Việt Nam đều ở trong khu vực phi chính thức, tuy nhiên trong phạm vi của Bộ luật Lao động chưa điều chỉnh đến lao động trẻ em trong khu vực này. Khung pháp lý để bảo vệ lao động trẻ em trong khu vực phi chính thức chưa chặt chẽ. Chính vì vậy việc sửa đổi Bộ luật Lao động tới đây cần phải có những sửa đổi cho phù hợp để chấm dứt hình thức lao động trẻ em. Bà Lesley Miller, Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, kể cả Bộ Luật Lao động chưa có định nghĩa chính thức rõ ràng về “lao động trẻ em”. Chính vì vậy, Bộ Luật lao động sửa đổi cần bổ sung định nghĩa chuẩn, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Báo cáo rà soát khung pháp lý về lao động trẻ em Việt Nam cũng chỉ ra rằng, cần có sự không đồng nhất về tuổi từ các định nghĩa về trẻ em, người chưa thành niên và lao động là người chưa thành niên; cần bổ sung cơ chế pháp lý bảo vệ cụ thể cho nhóm người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; đề xuất xây dựng khái niệm về lao động trẻ em, cần có các chính sách, quy định điều chỉnh về vấn đề lao động trẻ em trong khu vực kinh tế phi chính thức; cân nhắc các biện pháp và hướng dẫn thi hành quy định tại các khuyến nghị để quy định tại văn bản pháp luật quốc gia; bảo đảm tuân thủ của Chính phủ Việt Nam đối với các công ước, hiệp định đã phê chuẩn về lao động trẻ em.

Bảo Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang