PHÁP LUẬT
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Sổ tay

Lúng túng, thiếu thống nhất

08:18 | 14/05/2019
Từ năm 2014 đến hết tháng 6.2018, đã có 4.003 quyết định xử phạt vi phạm hành chính bị khiếu nại, khởi kiện. Sai phạm phổ biến của người có thẩm quyền xử phạt tập trung vào các lỗi như không đúng thẩm quyền, phạm vi, nội dung được giao; cố ý không ra quyết định xử phạt khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật… Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng đã phải xử lý một số vụ việc, trong đó có trường hợp người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thực hiện việc xử phạt không chính xác gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của công dân, doanh nghiệp.

Liệu những vấn đề trên có được giải quyết tại dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính?

Thực tiễn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 5 năm qua cho thấy, các bộ, ngành, địa phương còn rất lúng túng, thiếu thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện: kiểm tra như thế nào, theo trình tự nào, thủ tục nào, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật nào để kiểm tra? Để thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan liên quan đã ban hành 92 nghị định (trong đó hiện có 9 nghị định đã hết hiệu lực pháp luật)  và 67 thông tư.
Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành kiểm tra cũng như đối tượng được kiểm tra cũng không biết trách nhiệm của mình phải làm gì, đến đâu; các công việc liên quan đến sau kiểm tra là gì, có phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra không, việc theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra được thực hiện như thế nào?

Theo giải trình của Bộ Tư pháp một trong những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế nêu trên là do trong điều kiện hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng pháp luật lại cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở việc chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh thực tế phát sinh mà còn nằm ở tính hiệu quả, hiệu lực của văn bản.

Liên quan đến dự thảo này, nhiều chuyên gia cho rằng, để bảo đảm tính khả thi của văn bản thì dự thảo cần làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động kiểm tra với thanh tra; mối liên hệ giữa cơ chế kiểm tra trong xử lý vi phạm hành chính với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước khác. Từ đó, phân cấp rõ thẩm quyền giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành khác để tránh chồng chéo giữa thanh tra và kiểm tra; đồng thời phải bảo đảm tính đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính cùng các quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đây là một vấn đề rất khó khi phạm vi điều chỉnh của Luật Xử lý vi phạm hành chính rất rộng, bao quát toàn bộ đời sống xã hội.

Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang