PHÁP LUẬT
Cập nhật 19:12 | 05/06/2020 (GMT+7)
.
Bạn đọc viết

Thêm thủ tục, vượt yêu cầu

07:40 | 23/05/2019
Cần giải trình rõ về căn cứ pháp lý để ban hành văn bản; đồng thời đề nghị bãi bỏ quy định thủ tục hành chính là những góp ý của cộng đồng doanh nghiệp (DN) xung quanh Dự thảo Thông tư quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (dự thảo) đang được Bộ Công thương lấy ý kiến.

Thông tư này dự kiến sẽ được ban hành nhằm quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Tuy nhiên, qua rà soát, Nghị định 114/2018 không có điều khoản nào giao cho Bộ Công thương quy định chi tiết các nội dung của Nghị định này. Trong khi đó, Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, văn bản quy định chi tiết chỉ được quy định nội dung được giao và không được quy định lặp lại nội dung của văn bản được quy định chi tiết. Chính vì thế, đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn về căn cứ pháp lý để ban hành thông tư này.

Góp ý vào những các quy định của dự thảo về việc rà soát, hiệu chỉnh, thẩm định, phê duyệt lại Phương án bảo vệ đập, hồ chứa; lắp đặt hệ thống cảnh báo vùng hạ du; Báo cáo công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện gửi Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện Bộ Công thương; kiểm định an toàn đập... đại diện nhiều DN cho rằng có nhiều quy định vượt qua yêu cầu của văn bản được hướng dẫn, từ đó sẽ phát sinh thủ tục hành chính.

Chẳng hạn, Điều 8 quy định về việc các chủ sở hữu hồ chứa thuỷ điện phải rà soát Phương án bảo vệ đập, hồ chứa định kỳ không quá 5 năm và phải hiệu chỉnh, đề nghị thẩm định, phê duyệt lại. Quy định này vượt quá yêu cầu của Nghị định 114/2018 và đặt ra thủ tục hành chính mới để thẩm định, phê duyệt lại Phương án bảo vệ đập, hồ chứa.

Hơn nữa, tại Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã nghiêm cấm việc quy định thủ tục hành chính trong thông tư, trừ trường hợp được giao trong luật. Hay, Điều 10 quy định về việc lắp đặt hệ thống cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ tại vùng hạ du. Theo đó, chủ sở hữu đập, hồ chứa phải thống nhất với cơ quan nhà nước về việc lắp đặt hệ thống cảnh báo này, tuy nhiên, theo quy định của Điều 11 của Nghị định 114/2018 thì cảnh báo vận hành phát điện, vận hành xả lũ là một nội dung của Quy trình vận hành hồ chứa nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Hoặc, Điều 13 quy định chủ sở hữu đập, hồ chứa phải lập báo cáo công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện của Bộ Công thương. Tuy nhiên, Điều 17 Nghị định 114, Hội đồng tư vấn, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước có trách nhiệm kiểm tra và đánh giá an toàn đập, hồ chứa trước mùa mưa hàng năm và Điều 16 Nghị định 114 đã quy định nghĩa vụ báo cáo định kỳ trước mùa mưa hàng năm về hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện cho Sở Công thương. Như vậy, với quy định này cơ quan có thẩm quyền đã yêu cầu DN thêm một nghĩa vụ báo cáo nữa.

Không chỉ có các đề xuất vượt qua yêu cầu của văn bản được hướng dẫn, mà dự thảo còn  mở rộng phạm vi điều chỉnh của một số văn bản liên quan. Cụ thể, Điều 18 quy định, đối với các đập, hồ chứa đã đăng ký an toàn theo Thông tư 34/2010/TT-BCT Quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện thì phải đăng ký an toàn lại theo Nghị định 114/2018. Tuy nhiên, tại Điều 10 Nghị định 114/2018 chỉ quy định 3 trường hợp phải thực hiện đăng ký an toàn đập, trong đó không có trường hợp các đập, hồ chứa đã đăng ký an toàn theo Thông tư 34 mà không có điều chỉnh quy mô, mục đích sử dụng, chủ sở hữu, chủ quản lý, tổ chức, cá nhân khai thác. Như vậy, Điều 18 dự thảo đã mở rộng phạm vi đối tượng phải đăng ký so với văn bản được hướng dẫn. 

Nguyễn Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang